Terminliste 2015 - Gann Skytterlag

Transcription

Terminliste 2015 - Gann Skytterlag
TERMINLISTE
2015
e-mail: [email protected]
hjemmeside: http://gann.skytterlag.no
Sikkerhetsregler for bruk og behandling av skytevåpen
1.
Gå ut fra at ethvert skytevåpen kan være ladd. Behandle det derfor alltid som om der
er ladd.
2.
Forviss deg om at det ikke finnes patroner i det. Kontroller med pipen i en farefri retning
og uten å komme nær avtrekkeren
3.
Rett ikke våpenet mot noen. Bær geværet med munningen opp.
4.
Sett aldri fra deg et ladd våpen, selv ikke for et øyeblikk.
5.
Gi aldri fra deg et ladd våpen.
6.
Rør aldri en annens våpen uten tillatelse fra eieren.
7.
Sikte- og avtrekksøvelser samt prøving av patroner bak standplassen er strengt
forbudt.
8.
Kontrollér at løp og kammer er tørrpusset og rent før skyting.
9.
Magasinfylling og lading skal kun foregå på standplassen. Munningen skal peke i
målretningen.
10. Det må ikke skytes når sikkerhetsmerket er oppe.
11. Ved klikk skal du vente i minst 5 sekunder innen du åpner mekanismen.
12. Hvis skytingen av en eller annen grunn må stanses, skal våpenet sikres - eventuelt
tømmes - og legges ned på standplassen.
13. Etter skyting, og før du forlater standplassen, skal du kontrollere at kammeret og
magasiner er tomt for patroner.
14. Hold våpenet i orden med puss og stell.
15. Bruk banen slik baneinstruksen tilsier.
Styresammensetning 2015
GANN SKYTTERLAG
Postboks 197
4302 Sandnes
http://gann.skytterlag.no
Tlf. bane: 51 62 06 85
E-Mail:
[email protected]
Kontonr. 3260.22.47839 Sandnes Sparebank.
LEDER:
Steve T. Øverland
Heigreveien 148
4312 Sandnes
Tlf. privat: 51 62 48 03
Mobil:
95 11 63 67
E-mail:
[email protected]
NESTLEDER:
Helge Tveit
Bjørkev. 25A
4315 Sandnes
Tlf. privat: 51 63 05 46
Mobil:
99 28 04 67
E-mail:
[email protected]
SEKRETÆR:
Hanne Tveit
Jærveien 852
4352 Kleppe
Mobil:
E-mail:
PROTOKOLLFØRER:
Reidar Sviland
Svilandsveien 234
4308 Sandnes
Tlf.privat: 51 67 21 60
Mobil:
95 74 39 68
E-Mail:
[email protected]
KASSERER:
Hans Samuelsen
Frøyerveien 1
4328 Sandnes
Tlf. privat: 51 62 26 56
Mobil:
97 18 59 87
E-mail:
[email protected]
BANEMESTER:
Geir Bødtker
Nikkelveien
4312 Sandnes
Tlf. privat: 51 68 94 72
Mobil:
90 87 40 11
E-Mail:
[email protected]
Bjarte Kvame Øvrevik
Furunesveien 101
4308 Sandnes
Mobil:
FORMANN JAKTUTVALG:
Linda Teikari
Monsamyrveien 48
4324 Sandnes
Tlf privat:
Mobil:
97 73 14 97
E-mail:
[email protected]
1. VARAMANN:
Paul Kvinen
Bjørkeveien 24
4315 Sandnes
Tlf. Privat: 51 63 14 71
Mobil:
97 10 99 11
E-mail:
[email protected]
2.VARAMANN:
Irwin Norheim
Åsveien 17
4328 Sandnes
Tlf. Privat: 98 29 15 24
Mobil:
48 20 31 02
E-mail:
[email protected]
Ved adresseendring:
e-mail: [email protected]
eller vår postadresse.
48 00 30 38
[email protected]
MATERIELLFORVALTER:
FORMANN UNGD.UTVALG:
41 63 30 48
[email protected]
Regler på skytebanen
Forandringer i terminlista blir kunngjort ved oppslag på banen
Vakter som er oppsatt i terminlista er ansvarlig for gjennomføring av trening eller
interne skytinger.
Dersom vakten er forhindret fra å møte, må denne selv sørge for stedfortreder.
SKYTETIDER
Innendørs : oktober – april
Feltsesong : februar – april
Banesesong : mai – september
Skytetider hverdager: mandag, tirsdag, onsdag og torsdag
Skytetid lørdager, felttrening i feltsesongen
Skytetid lørdager, banetrening i feltsesongen
Skytetid lørdager, i banesesongen
fra kl. 18:00
fra kl. 10:00
fra kl. 14:00
fra kl. 12:00
til
til
til
til
21:00
14:00
16:00
16:00
Innendørstrening for seniorene hver torsdag kl 18.00 fra oktober - april.
Søndager er banen stengt, unntatt når Gann er arrangør av stevner.
Skyting på helligdager som påskeaften, 1. påskedag, pinseaften og 1. pinsedag er
STRENGT forbudt.
All skyting utenom Gann Skytterlags terminliste er skytterlaget uvedkommende. Slik skyting
skal godkjennes av Forsvarets ansvarshavende i Vatneleiren.
Under slik skyting skal det være minst to personer tilstede på banen, hvorav en er fra Gann
Skytterlags styre.
Styret henstiller til alle å ta mest mulig hensyn til våre naboer i boligområdene på Vatne.
SKYTEBANEINSTRUKSEN SKAL OVERHOLDES, OVERTREDELSE KAN MEDFØRE
BORTVISNING.
INSTRUKSEN ER OPPSLÅTT PÅ STANDPLASSENE.
KONTINGENTEN 2015
Voksen (det året man fyller 20):
Rekrutt / junior under 20 år:
Treningsavgift pr trening for ikke-medlemmer:
Jegerprøve for ikke-medlemmer:
Kontingenten skal innbetales innen 28.02.2015.
Kr. 600.Kr. 250.Kr. 50.Kr. 600.-
Konto nr. 3260.22.47839 Sandnes Sparebank.
NB! Merk innbetaling med Skytter ID.
Det vil bli foretatt kontroll av gyldig medlemskort.
SALG AV AMMUNISJON
Ammunisjon selges som før på banen
Våpenkort og gyldig medlemskort eller annen dokumentasjon for betalt medlemskap må
fremvises.
Skytterlagene bes å oppfordre sine skyttere til å transportere
våpen uten at sluttstykke er i satt. Det er ønskelig at
sluttstykket først settes i våpenet når skytteren er kommet inn
på standplass.
GODKJENTE SKYTELEDERE I GANN SKYTTERLAG
Halvor Amdal
Nils Helge Amdal
Svein B. Fjeld
Helge Tveit
Geir Bødtker
Magne Mykkeltvedt
Rolf Hiim
Alf Harry Andersen
Aage Valentin Espedal
Georg Groven
Ottar Larsen
Tønnes Haddeland
Trygve Høiland
Nick Hammonds
Thor Kydland
Sverre Levang
Steinar Bødtker
Geir Rønneberg
Bjarte K. Øvrevik
Linda Teikari
Jesper Karlsen
Arild Koch
Irwin Norheim
Roald Johannessen
Gunnar Oddsen
Elly Samuelsen
Ole Richard Bødtker
Hanne W. Tveit
Gunvor Vinje
Bjørnar Sundli
Arild Haga
Geir Espedal
Tore Amundsen
Arild Grande
Hans J. Samuelsen
Steve Øverland
Nils Steinsund
Reidar Sviland
Stig Hammarbeck
Sverre Morten Kristansen
Annie Samuelsen
Atle Kristoffersen
Knut Åsmund Ekre
Paul Kvinen
BRUK AV ELEKTRONISKE SKIVER
Skyttere som bruker elektroniske skiver skal ha lest og satt seg grundig inn i
bruksanvisningen før oppkobling og skyting starter.
Våpenet skal være innskutt på pappskive før det brukes til skyting på elektroniske skiver.
Tillatt brukte våpen er: Krag / Mauser / Sauer / AG3 / jaktvåpen
NB: AG3 kan kun benyttes hvis det er til trening for bruk av våpenet i konkurranser
arrangert av DFS eller i militære mesterskap.
Dag
Dato
Tid:
KLASSEFØRTE 15m INNENDØRS - 2015
Stevne:
Arrangør:
JANUAR 15 M INNENDØRS
Lør-søn
03-04
Bjerkreim, nyttårstevnet
Lør-søn
03-04
Fotland, nyttårsstevnet
Lør-søn
03-04
Helleland, nyttårsstevnet
Tor-Lør
08-10
Karmøy
Fre-Søn
16-18
Samlagsstevne 15M
Tir
13
Lagmesterskap 15M
Tor
15
Lagmesterskap 15M
Bjerkreim
Egersund
Egersund
Karmøy
Sokendal
Gann
Gann
Lør-søn
Telemark
24-25
Sørlandsstevne
Trippelstevne
Trippelstevne
Trippelstevne
Styret. ASP/R/ER/J/V65/V75
Styret. 1-5 / V55
FEBRUAR 15 M INNENDØRS
OKTOBER 15 M INNENDØRS
Tir-tor
23-24
Gannstevnet 15m
Søn
25
Sokndalstevnet 15m
Gann
Sokndal
NOVEMBER 15 M INNENDØRS
Tir-Tors
06-08
Sand/Suldal 15 M
Ons-Fre
11-13
Kleppstevne 15M
Tir-Søn
19-22
Finnøystevne 15M
Lør-søn
28-29
Heskes/Håstevnet 15m
Klepp
Finnøy
Heskestad/Hå
LØR
29-11
LAPUACUP-FINALE
DESEMBER 15 M INNENDØRS
Tirs-Lør
Onsdag
Lørdag
Lør-Man
Lør-Man
08-12
16
19
28-30
28-30
Juleskytingen
Ombudsmøte
Finale Lapua Cup
Romjulsstevnet
Romjulstreffen
Stavanger
Egersund
Gjesdal
Time
Merknad:
Styret
Dag
Dato
FEBRUAR
Lør
21-02
Søn
22-02
Lør
28-02
MARS
Søn
Lør
Søn
Lør
Lør-Søn
Lør
Lør
Søn
APRIL
Lør
Søn
Tid:
KLASSEFØRTE - FELTSKYTING - 2015
Stevne:
Arrangør:
Håfelten
Njåfjellstevne
Nordsjøstevne
Hå
Time
Klepp
01-03
07.03
01-03
Gjesdalfelten
Gaukestevne Grovfelt
Gjesdal
Gann
08-03
15-03
14-15
29-03
21-03
22-03
Gaukestevne Finfelt
Njåfjellstevne
Landsdelskretsstevne Felt
Karmøyfelten
SM Felt Agder
Myrkongestevne
Gann
Time
Time-Hå
Karmøy
11-04
12-04
Samlagsstevne Felt
Gjesdalcup-Finale
Jørpeland
Merknad:
Evje-Hornes
Klubbmesterskap felt 2015 går inn i Samlagstevnet felt. Resultat i dette stevnet teller.
Dag
Dato
APRIL
Tor-Lør 28Tor-Lør 29-
MAI
Tir
Tor-Lør
Fre-Lør
Man-Lør
Tir-Lør
Tor
Tir
Tid:
2-mai
2-mai
KLASSEFØRTE - BANESKYTING - 2015
Stevne:
Arrangør:
Egersundstevne
Bjerkreimstevne
Egersund
Bjerkreim
05
07-09
08-09
11-16
12-16
14
19.05
Vårpokalen
Timestevne
Gannstevne
Håstevne
Kleppstevne
Haugesundstevne
ORG.Med
Vårpokalen
Time
Gann
Hå
Klepp
Haugesund
Sand/Sul-Egers
02-06
03-06
04-06
07
04
21.06
27
27
27-28
Rennesøystevne
Finnøystevne
Hafrsfjordstevnet
Merkeskyting Dugleik
Merkeskyting Dugleik
LDK Bane
Saudastevnet
Sand-Suldalstevnet
Hjelmeland-Jørpeland
Rennesøy
Merknad:
Styret
Styret
Stav-Haug-Finnøy
JUNI
Tir-Lør
Ons-Lør
Tor-Lør
Tor
Lør-Søn
Lør
LørLør-Søn
Finnøy
Stavanger
Gann
Gann
Kristiansand
Sauda
Sand/Suldal
Hjelmeland-Jørp
Styret.
Styret /Nils H
Dag
JUNI
03-04
Dato
Tid:
KLASSEFØRTE - BANESKYTING - 2015
Stevne:
Arrangør:
Merknad:
Drangedal-Sannidal-Tørresdal
28 juli- 1 august
AUGUST
Fre-Fre 01-07
Søn
09
Lør-Søn 15-16
Lør
23.08
Fre-Søn 28-30
Tir
25
Tor
27
NC ØSTNORGE
LS 2015 LESJA
Skytingens Dag
Samlagsstevne Bane
Banecupfinale (kvalifiserte)
NC VESTLANDET
Lagmesterskap 100m
Lagmesterskap 200m
DFS
Arr Klepp
Time
Gann
Gann
Styret
Styret
Tor-Lør 03-05 September NORDISK MESTERSKAP
September
Lør
05
Fre-Lør 18-19
VETERANSTEVNE
Ungdomssamling.
Egers-Bjerkr
Årsmøte Gann Skytterlag onsdag 21.10 2015 kl 18:00 på Vatne
Ombudsmøte Rogaland skyttersamlag ONSDAG 16.12 2015
50+
Regler for ny Jegerklasse gjeldende fra 1/1 2009
Jegerklassen
Konkurransetilbudet for denne klassen gis kun i 30 skudd på åpne feltstevner. Bare skyttere
klasseført i klasse 1 kan delta i Jegerklassen. Skytestillinger, reimbruk og bekledning skal
være som for de øvrige DFS-klasser(se Skytterboka pkt 6.143 avsn. 6). Reglementert
sittende skytestilling kan benyttes uten legeattest (ref. Skytterboka pkt. 7.2e). Medlemskap i
et skytterlag tilsluttet DFS kreves for å kunne delta i konkurranser (ref. Skytterboka pkt.
6.123 og 6.130). Det gis ikke tilbud til Jegerklassen i mesterskap, dvs. samlags-,
landsdelskrets- og Landsskytterstevnet.
Program
På åpne stevner og interne stevner avgjør arrangøren om det skal være eget opplegg for
Jegerklassen. Hvis ikke følger klassen opplegget for kl 1-5/AG3 i grovfelt eller klasse junior i
finfelt. Minst ett hold skal være knestående. Skytetid for Jegerklassen er 2 minutter på alle
hold. Dersom praktiske forhold tilsier det kan inntil ett hold sløyfes i grovfelten for
Jegerklassen.
Figurer og avstand
Det skal fortrinnsvis benyttes godkjente DFS figurer, ikke dyrefigurer. I Jegerklassen bør det
ikke benyttes avstander ut over 300m.
Maksimumvekt på våpen
For jaktvåpen til bruk under konkurranser i grovfelt for Jegerklassen er maks. tillatt vekt
4,5kg med påmontert kikkert og tomt magasin.
Kikkertsikte
For Jegerklassen er kikkertsikte tillatt. Maks forstørrelse på kikkerten 9x.
Reim
For Jegerklassen skal reim være påmontert og festet i begge reimfestene. Under skyting
kan ”jegerstropp” benyttes, men fortsatt skal reim være påmontert.
Stangskyting og felthurtigskyting
Stangskyting og felthurtigskyting gjennomføres ikke for Jegerklassen.
Bestemmelser vedr. feltskytingsbidraget
Stevnet skal minimum inneholde 30 skudd grovfelt for alle klasser. Det er ikke tilstrekkelig
for å få utbetalt bidrag at det kun er avviklet finfelt eller særlige arrangementer for AG3
og/eller Jegerklassen.