Rangering på alle skiver som har soner. INNSKYTING AV VÅPEN

Transcription

Rangering på alle skiver som har soner. INNSKYTING AV VÅPEN
Standplass 1
Avstand 14 m
Skytetid 14 sek
Stående fri skytestilling
14m: C30 og C20
Standplass 5
Avstand 10, 20 og 40 m
Skytetid 16 sek
Liggende to hender
Skiver:
10m: Stål fallfigur 38x11
20m: 31x22
40m: ¼ 53x49
Standplass 2
Standplass 3
Avstand 10 og 15 m
Skytetid 12 sek
Stående fri skytestilling
Skiver:
10m: tunnel 17x09
15m: Trekant 21x19
Oval 19x14
Avstand 8 og 15 m
Skytetid 12 sek
Stående fri skytestilling
Skiver:
8m: 18x07
15m: C20 og trekant 21x19
Standplass 6
Standplass 7
Avstand 15m
Skytetid 14 sek
Stående fri skytestilling
Skiver:
15m: C13 + C30
Avstand 6 og 12 m
Skytetid 11 sek
Stående fri skytestilling
Skiver:
6m: 17x09
12m: Oval 19x14
Standplass 9
Standplass 10
Standplass 4
Avstand 10 og 16 m
Skytetid 11 sek
Stående beste hånd
Skiver:
10m: Sirkel C13
16m: Oval 19x14 og
Trekant 21x19
Standplass 8
Avstand 12 og 16 m
Skytetid 8 sek
Stående to hender
Skiver:
12m: 20x10
16m: 21x19
INNSKYTING
AV VÅPEN
kan gjøres på
pistolbanen
mellom
kl. 07.00 og 14.00.
Rangering på
alle skiver som
har soner.
Avstand 9 og 20m
Skytetid 12 sek
Sittende to hender
Skiver:
9m: 18x07
20m: 30x22, C25 og C20
Avstand 14 m
Skytetid 14 sek
Stående fri skytestilling
Skiver:
14m: 18x07 og 20x10
OMSKYTING
OM
MEDALJER
skjer på
standplass 10
etter kl. 16.00.
Nærmere
tidspunkt
annonseres.