Mannskapsliste treningskvelder og Jaktfelten!

Comments

Transcription

Mannskapsliste treningskvelder og Jaktfelten!
Treningsskyting/storviltprøver 2012.
TIRSDAGER KL 18-20 (UNNTATT
JULI) FRA
22.MAI-18.SEPTEMBER.
Arrangering av treningsskyting og storviltprøve utføres i samarbeid mellom Alvdal skytterlag og
Alvdal jeger- og fiskeforening. Vi har derfor tatt oss den frihet å sette opp mannskapsliste for
sesongen 2012 blant lagenes medlemmer. Det er viktig at alle møter for at skytingen kan avvikles
sikkert og effektivt. Lista er satt opp slik at den som har ansvaret har vært med runden før. Skulle
datoene ikke passe må dere selv sørge for å bytte med noen andre. Skytingen starter kl. 18.00 hver
kveld.
Merk! Det vil hver uke være satt opp en elektronikkansvarlig som SKAL varsles hvis feil etc har
oppstått på din vakt. Merk! Treningsskyting/storviltprøve MÅ jf regelverket til sammen minst
gjennomføres på to ulike datoer med minst 15+15 skudd + Storviltprøve. Godkjent ammunisjon skal
benyttes til Storviltprøven. Merk! Elgbanen er åpen hver treningskveld. Likeledes vil det være
dyrefigurer på feltbanen.
Ansvarshavende den enkelte dato har ansvar for at det blir betalt og kvittert for treningsskudd og
storviltprøve. Priser: Storviltprøve kr. 200,- (fritt antall forsøk), gratis for medlemmer.
Treningsskudd kr. 3,- pr. skudd for medlemmer, kr 5,- for ikke-medlemmer (gjelder alle skudd også
de som ikke føres på kortet). Videre er vedkommende ansvarlig for kvittering i egen perm og at
kveldens innskudd blir satt inn på jaktutvalgenes felles bankkonto, 1822.20.13409. Spar igjen kr. 500,i veksel i kassa hver gang. Det er lagt opp til enkel gratis servering med kaffe og kjeks. Hver enkelt tar
med en termos kaffe, samt at ansvarlig sørger for kjeks.
Lykke til!
Ståle Samuelshaug /s og Øyvind Randen/s
DATO
MANNSKAP (ANSVARSHAVENDE STÅR FØRST).
OPPMØTE SENEST KL. 17.30. FRAMMØTE 24.MAI KL. 17.00.
22. MAI
ØYVIND RANDEN
TOR LILLETRØEN
STÅLE
SAMUELSHAUG
ESTEN LANGODDEN
29.MAI
ESTEN LANGODDEN
STÅLE SAMUELSHAUG
PER G. HAUG
TERJE
SAMUELSHAUG
JAN BERGET
ROAR STEIHAUG
ERLING HENRIKSEN
PER INGE MÅNA
5. JUNI
ELEKTRONI
KK-ANSV.
P.G.HAUG
90 68 89 01
L.SOLHEIM
91 17 54 69
P.G.HAUG
90 68 89 01
LØR. 9. JUNI
JAKTFELTSTEVNE PÅ STORMOEN – EGEN MANNSKAPSLISTE, SE BAKSIDEN AV ARKET
12. JUNI
PER INGE MÅNA
PER OLAF DØLPLASS
HARRIET LARSEN
KETIL
L.SOLHEIM
GJERMUNDSHAUG
91 17 54 69
19. JUNI
ARNE FURULI
MORTEN TRØNNES
STÅLE
LARS SOLHEIM
26. JUNI
LARS SOLHEIM
ERIK THORSHAUG
SVERRE TRØAN
BJØRN O. FRANK
BJØRN O. FRANK
HENRY FLATEN
JOHAN R. EGGEN
PER WESTGÅRD
7. AUGUST
EGGESTAD
14. AUGUST
PER WESTGÅRD
OLAV THORESEN
ØYVIND RANDEN
PER A GULLØIEN
21. AUGUST
PER A GULLØIEN
GEIR INGE STEIEN
TOMMY STORMOEN
TROND GRØTTING
28. AUGUST
TROND GRØTTING
INGAR MOLDSTAD
HANS SOLLID
BJØRN E ODDLIEN
4.SEPTEMBER
BJØRN E ODDLIEN
JAN ERIK BJØRN
ARVE RØSTEN
BREDE NYHUS
BREDE NYHUS
TOR A. REINERTSEN
JAN ERIK BJØRN
LEIF LANGODDEN
LEIF LANGODDEN
KARSTEIN SKUNDBERG
HARRIET LARSEN
BÅRD GRØTTING
11.
SEPTEMBER
18. SEPTEMBER
L.SOLHEIM
91 17 54 69
P.A.PEDERSEN
90 12 11 24
P.A.PEDERSEN
90 12 11 24
G.I.STEIEN
90 28 08 51
L.SOLHEIM
91 17 54 69
P.G.HAUG
90 68 89 01
J. BERGET
91 75 31 61
A.KVEBERG
99 70 63 45
L.SOLHEIM
91 17 54 69
JAKTFELTEN
LØRDAG
9.
JUNI.
PÅMELDING 10-12.
Mannskaper bes skyte før kl 09.45 hvis mulig. Kan du ikke stille skaffer du selv vikar
og melder dette til 915 94 053.

 Skytterne kan fritt anvende skytereim!
 Det settes opp presskyting med egen premiering!
 Elgtrekning, premiering og sosialt i Kafè Stormoen!
Skyt JAKTFELTEN og bare en treningskveld med minimum 15 skudd gjenstår
før Storviltprøven kan avlegges!
 Det blir også mulighet for å avlegge Storviltprøven! Husk godkjent
ammunisjon!
Øyvind Randen (sjef, premier, resultat)
Arne Furuli (Påmelding, kasse)
Tor Lilletrøen (Påmelding,kasse)
Ståle Samuelshaug (Baneansv.) Ansvar: ordne stativer, skiver, montere ferdig.
TERJE SAMUELSHAUG
Torbjørn Frøhaug
Arve Røsten (Oppskyting) Klargjøre reinsfigur/hold og lede skyting i samarbeid med IM.
Morten Stormoen (Presskyting) Klargjøre skive/hold og lede standplass.
Jan Erik Bjørn (standplassansvarlig feltbanen hold 1-4).
(Klargjøre standplass/organisere anvisning/ta med anviserspaker og klistrelapper)
Ingar Moldstad (standplassansvarlig hold 5 100m).
(Rigge hold, klargjøre og lede standplass).
Arne Gulløien (standplassansvarlig hold 6 Elgbanen).
(Rigge hold, klargjøre og lede standplass).
Standplass/anvisere: Frammøte senest kl 09.45.
Terje Kløvstad
Lulzim Jakupi
Hans Gjelten
Lars Espen Steien
Emil A. Bjørn
Martin Follstad
Tore Furuli