Folder i PDF-format til nedlastning

Transcription

Folder i PDF-format til nedlastning
STØRJEBYGDENS
SKYTTERLAG
Innhold:
 Instruks for banen
 Styret i laget 2014
 Terminliste 2014
 Hjelpemannskaper oppskyting og storviltprøve
 Hjelpemannskaper jaktfelt
 Priser
 Diverse
BANEINSTRUKS
1
Banen ligger i Størjebygden i Nord-Odal på Krogsrud og Svarverud skog,
G.nr.7, br.nr.3 og G.nr.8, br.nr.1.
2
Banen disponeres av Størjebygdens Skytterlag.
Banen kan kun brukes av medlemmer til tider angitt i terminlista.
3
Før skyting skal rød vimpel være heist og sikkerhetsmerket være nede.
Når sikkerhetsmerket synes skal all skyting opphøre.
Før skyting skal ansvarlig skyteleder utpekes.
4
Banen skal holdes ryddig og i orden.
Søppel og tomhylser sorteres og kastes i oppsatte dunker.
5
Skiver skal lappes og alt lånt materiell skal plasseres i skytebod etter
skyting.
6
All bruk av åpen ild er forbudt mellom 15. april og 15. september.
Styret kan stenge banen p.g.a. brannfare i den tørre årstiden.
7
ALLE SOM BRUKER BANEN ER PÅLAGT Å FØLGE
VANLIGE VÅPENVETTREGLER.
DERSOM DISSE IKKE FØLGES KAN VEDKOMNE BORTVISES FRA
BANEN FOR KORTERE ELLER LENGRE TID AV SKYTELEDER.
Styret i Størjebygdens Skytterlag
Om SBSL 2014
Verv:
Navn:
Adresse:
Leder:
Svein Arnesen
Kasserer / sekretær:
Mobil:
E-post:
Størjen, 2120 Sagstua
90575290
[email protected]
Kjell Haukerud
Størjen, 2120 Sagstua
90198341
[email protected]
Oppstad, 2100 Skarnes
Oppstad, 2100 Skarnes
Oppstad, 2120 Skarnes
62963190
Baneansvarlige:
Arne Vidar Gjersås
Sigmund Østli
Bjørn Aas
41303827
90115866
91776069
Ansvarlig oppskyting storviltprøve:
Knut Thoner
2120 Sagstua
62971681
97007288
[email protected]
Ansvarlig Jaktfelt:
Åsmund Bekken
Lerkevn. 2, 2120 Sagstua
62971830
90651858
[email protected]
Ansvarlig ammunisjon:
Per Erik Nymoen
Nymoen, 2100 Skarnes
62963327
90632242
Ansvarlig for hjemmesider / Revisor:
Kai Johansen
Svalevn. 6, 2120 Sagstua
62971939
90949225
Adresse:
E-post:
Internett:
Konto:
Tlf. priv:
Størjebygdens Skytterlag, Postboks 9, 2120 Sagstua
[email protected]
http://www.east.no/priv/sbsl/index.html
Odal Sparebank: 1870.55.03776
[email protected]
TERMINLISTE 2014
DUGNAD
Lørdag
10:00 –
31.05.14
JAKTFELTSTEVNE
Søndag
10:00 – 12:00
01.06.14
KONKURRANSE FOR ELGJAKT LAGENE I SØNDRE SAND ELGFORVALTNING,
ELGMESTER’N 2014
Lørdag
DAG:
Søndag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
10:00 – 12:00
06.09.14
STORVILTPRØVE OPPSKYTING / OBLIGATORISKE SKUDD:
DATO:
PÅMELDING: DAG:
DATO:
PÅMELDING:
20.07.14
10:00 – 12:00
Torsdag
21.08.14
18:00 – 19:00
28.07.14
18:00 – 19:00
Søndag
31.08.14
10:00 – 12:00
05.08.14
18:00 – 19:00
Søndag
07.09.14
10:00 – 12:00
13.08.14
18:00 – 19:00
Søndag
14.09.14
10:00 – 12:00
Søndag
21.09.14
10:00 – 12:00
DAG / KVELD
Mandag:
Tirsdag:
Onsdag:
Torsdag:
TRENINGSKVELDER FOR JAKTLAG (etter 15. juli):
LAG:
Oppstad vestre / Oppstad Nordre/Ringåsberget /Øyensberget
Krogsrud / Saugnes
Ekornhol
Søndre Størjen
Dager/kvelder belagt med stevner eller oppskyting er ikke treningskvelder for lagene.
Lag som har treningskveld som er belagt med oppskyting er spesielt invitert til å skyte
storviltprøven og skal være behjelpelig med avviklingen denne kvelden.
Oppskytingen er åpen for alle.
Utenom terminlagte dager / treningskvelder er banen åpen for alle medlemmer av skytterlaget.
Medlemmer utenom oppsatte jaktlag er velkomne til å skyte sammen med jaktlag på oppsatte
kvelder. Nøkkel kan lånes hos styremedlemmer. Alle brukere av banen er pålagt å følge
instruksen for banen (se oppslag).
Medlemmer kan få kvittert for obligatoriske prøveskudd på alle lagets stevner samt av jaktleder
eller styrets medlemmer på treningskvelder, hvis noen av disse er tilstede.
Banen er stengt fra og med 1. oktober til og med 31. oktober
Styret
Arbeidsplan for
STORVILTPRØVE OG OPPSKYTING 2014
Størjebygdens Skytterlag ber om din hjelp til å avvikle årets storviltprøve, samt de
obligatoriske prøveskudd. De som hjelper til på oppskyting betaler IKKE for sin
oppskyting uavhengig av den dato De skyter opp, men må dog betale for obligatoriske
skudd. Vi håper du har mulighet de dagene vi ber om hjelp. Skulle du være forhindret
ber vi deg om at du selv skaffer stedfortreder blant lagets medlemmer, eller avtaler bytte
med en annen på denne lista.
Følgende dager vil det bli avholdt storviltprøve, og muligheter for obligatoriske
treningsskudd:
Søndag 20.07.14
kl. 10:00-12:00 Ansvarlige: Knut Thoner, Svein Arnesen
Tom Vik, Morten Haukerud, Bjørn Aas, Knut Aas og
Øystein Haukerud.
Mandag 28.07.14
kl. 18:00-19:00 Ansvarlige: Knut Thoner, Hans-Marius Krogsrud
5 mann fra Oppstad Vestre / Ringåsberget Jaktlag
Tirsdag 05.08.14
kl. 18:00-19:00 Ansvarlige: Åsmund Bekken, Tor Andrè Ødegaard
5 mann fra Krogsrud og Saugnes Jaktlag
Onsdag 13.08.14
kl. 18:00-19:00 Ansvarlige: Hans Marius Krogsrud, Håkon A.
Ellevoll
5 mann fra Ekornhol Jaktlag
Torsdag 21.08.14
kl. 18:00-19:00 Ansvarlige: Kjell Arne Vang, Jonas Arnesen
5 mann fra Søndre Størjen Jaktlag
Søndag 31.08.14
kl. 10:00-12:00 Ansvarlige: Åsmund Bekken, Arne Vidar Gjersaas
Knut Anders Krogsrud, Erik Helgedagsrud, Sune
Lindblad, Harald Holt og Jo Kjetil Gravli.
Søndag 07.09.14
kl. 10:00-12:00 Ansvarlige: Odd Vik, Erik Haukerud
Tord Strandvik, Øystein Grytten, Øystein Halgeirsson,
Olaf Brånås og Kjell Arne Vang.
Søndag 14.09.14
kl. 10:00-12:00 Ansvarlige: Bjørn Aas, Øystein Haukerud
Freddy Ilbråten, Rune Haukerud, Jonas Arnesen,
Morten Haukerud, Tom Vik.
kl. 10:00-12:00 Ansvarlige: Kjell Haukerud, Tor Amundsen
Odd Vik, Thor Ekornhol, Per Ekornhol, Sigmund Østli
og Lars Bredesen Vestby.
Søndag 21.09.14
Spørsmål vedrørende arbeidsplanen kan rettes til
Knut Thoner
Mobil: 97 00 72 88
JAKTFELT 2014
Ansvarlige og hjelpemannskaper
Størjebygdens Skytterlag ber om din hjelp til å avvikle årets jaktfeltstevne.
De som er hjelpemannskaper på lista betaler HALV påmeldingsavgift på
vedkomne stevne. Vi håper du har mulighet de dagene vi ber om hjelp.
Skulle du være forhindret ber vi deg om at du selv skaffer stedfortreder
blant lagets medlemmer, eller avtaler bytte med en annen på denne lista.
Dato
Jaktfeltstevne
Søndag 01.06.14
Påmelding
10:00 – 12:00
Elgmester’n 2014
Lørdag 06.09.14
10:00 – 12:00
Ansvarlige
Åsmund Bekken og
Knut Thoner.
Svein Arnesen, Kjell
Haukerud, Kjell Arne
Vang, Øystein
Hallgeirsson og Sigmund
Østli.
Denne lista gjelder kun Jaktfelt. Der andre typer skyting foregår samme dag
finnes andre lister for disse skytingene.
Alle hjelpemannskaper møter en time før arrangementene starter! Se
terminlista. Det vil da bli delt ut oppgaver av ansvarlige for stevnet
(uthevede navn).
Følgende oppgaver skal dekkes:
 Påmelding, registrering
 Føring av lister, opptelling av kasse
 Standplassledelse
 Anvisning i grava
Til noen av oppgavene bør det være avløsning.
Spørsmål vedrørende jaktfelt kan rettes til:
Åsmund Bekken
Jaktfeltansvarlig SBSL
Tlf. Privat 62 97 18 30
Mobil 90 65 18 58
Priser på våre aktiviteter
Medlemspris kr 150,- pr. år
Medlemmer under 16 år gratis.
Serie
Oppskyting til storviltprøve Påskrift medlemmer
Treningsskudd
kr 20,kr 50,-
Påskrift ikke medlemmer
kr 100,-
Medlemmer
Gratis
Ikke medlemmer pr. serie
kr 20,-
Startavgift stevner kr. 100
- Jaktfelt foregår med 4 hold (1 hold stående), 20 skudd, 150 poeng.
- Elgmester’n foregår i to omganger: Første runde skyter man 5 skudd mot
reinsbukk: 1 stående, 2 sittende og 2 liggende. Alle som klarer å få alle fem
skuddene innenfor ringen går videre til neste runde. I runde to skyter man
tilsvarende fem skudd på rundskive og den med høyest poengsum vinner. Det er
også premie til det elgjaktlaget som har flest påmeldte jegere.
Hjelpemannskaper til oppskyting av storviltprøve betaler ikke for sin oppskyting
uavhengig av når de skyter opp (serie og påskrift). Husk å si i fra til de som tar i
mot påmelding slik at det ikke oppstår misforståelser. Plakater over
hjelpemannskaper er oppslått i klubbhuset, og finnes i dette heftet.
Hjelpemannskaper på lagets Jaktfeltstevner betaler halv påmeldingsavgift.