Enkel veiledning for Viltrapporten

Transcription

Enkel veiledning for Viltrapporten
Enkel veiledning for Viltrapporten
Dette er en veiledning ment for grunneiere/forvaltning, som beskriver
oppbygningen av siden og noen av funksjonene, slik at man kan begynne å ta
viltrapporten i bruk. Det er også hjelpefunksjoner på nettsiden merket med
og det dukker også opp hjelpetekst når man holder markøren over et ikon.
Lykke til med bruken og ta kontakt hvis det er spørsmål.
Valg av område for visning
For å navigere mellom nivåer og områder markerer man ønsket område i «treet» på venstre side.
Dette gjelder ikke for jaktlag/jegere. De kommer rett til sin rapporteringsside ved innlogging og har
ikke mulighet til å få opp visninger for andre områder enn sitt eget. Et område er inndelt i fire nivåer:
For å se underordnet nivå klikker man på trekanten til venstre for navnet:
For å få opp statistikk for et område klikker man på navnet og dette blir blått:
For å legge til eller redigere enheter høyreklikker man på den aktuelle enheten:
Hvis man f.eks. vil legge til et nytt jaktlag så høyreklikker man på det jaktfeltet som dette jaktlaget
skal jakte på. Man kan opprette så mange jaktlag man vil under et jaktfelt.
Valg av viltart og tidsperiode
Hvilket vilt og hvilken tidsperiode som vises fremkommer her:
For å skifte vilt eller velge en annen tidsperiode klikker man innenfor den blå sirkelen og
velger vilt eller tidsperiode (inneværende jaktår er forhåndsinnstilt som tidsperiode):
Valg av visninger:
For å se figurer over bestandsparametere og avskytning over flere år:
Visning for bestemte tidsperioder:
Opprette og redigere brukerprofiler
Det sendes automatisk ut info til den registrerte e-postadressen hvis det gjøres endringer
hos en bruker eller det opprettes nye brukere:
Eksport av data til excel:
Velg hvilke data som skal eksporteres og for hvilke tidsperiode:
Opprett SMS-varslinger:
Rapportering og innsyn i jaktlagenes rapporter
Hvis man er logget inn som «grunneier/administrator» velger man aktuelt jaktlag i «treet».
Rapporter kan også fås opp ved å velge snarvei:
Antallet rapporter og sorteringsmetode:
For å legge inn ny rapport:
Redigere eksisterende rapporter: