Beregne gjennomsnittslønn - Kundesider

Transcription

Beregne gjennomsnittslønn - Kundesider
Beregne gjennomsnittslønn
Innhold
Beregne gjennomsnittslønn .................................................................................... 1
Beregn snittsats ................................................................................................ 1
Hvordan beregnes snittsatsen? ........................................................................ 3
Observasjonsfil .............................................................................................. 3
Kontrolliste ................................................................................................... 4
Hvilke ansatte blir ikke oppdatert .................................................................... 4
Forespørsel ....................................................................................................... 5
Beregne gjennomsnittslønn
Du kan beregne og oppdatere en sats som er et gjennomsnitt av
inntekten i en periode. Du bestemmer selv hva som inngår i grunnlaget
og du bestemmer hvilke lønnsperioder som skal benyttes.
Du starter funksjonen fra menyvalg Lønnsadministrasjon |
Gjennomsnittsberegning.
Beregn snittsats
1. Start Lønnsadministrasjon | Gjennomsnittsberegning.
2. Ved feltet Lønnsperiode klikker du
som skal snittsatsen skal beregnes fra.
for å velge de periodene
3. Ved feltet LT-art tillegg klikker du
skal summere beløp.
for å velge de artene som
4. Ved feltet LT-art timer klikker du
skal summere timer.
Versjon 1.0
Copyright © Aditro
for å velge de artene som
Side 1 av 5
Beregne gjennomsnittslønn
5. Ved feltet Ansattstatus fastlønnet klikker du
hvilke koder du bruker for å definere fastlønte.
6. Ved feltet Ansattstatus timelønnet klikker du
hvilke koder du bruker for å definere timelønte.
for å velge
for å velge
7. Angi Observasjonsfil.
8. I feltet Årslønn er angir du en kode som angir hvor årslønn er
registrert.
Følgende koder er gyldig:
A Hovedlønn hentes fra regulativ (A)
1-3 Hovedlønn hentes fra personlig sats 1-3
4-6 Hovedlønn hentes fra ansatt sats 1-3
9. Angi Antall måneder som snittsatsen skal beregnes for. Antallet du
angir må stemme med de lønnsperiodene du har valgt i feltet
Lønnsperiode.
Denne verdien brukes kun ved beregning av snittsats for fastlønte.
10. I feltet Snittlønn er angir du hvor snittsatsen skal oppdateres.
Følgende koder er gyldig:
1-3 Hovedlønn hentes fra personlig sats 1-3
4-6 Hovedlønn hentes fra ansatt sats 1-3
11. Merk av feltet Oppdater sats hvis du ønsker å oppdater satsene
som beregnes. Hvis du skal skrive ut en kontrolliste slår du av
merket i dette feltet.
12. Merk av feltet Nullstill fil hvis du ønsker å nullstille
observasjonsfilen.
13. Angi Kjøredato. Kjøredatoen bestemmer hvilken dato snittsatsene
gjelder fra.
14. Merk av feltet Fastlønnede hvis beregne snittsats for fastlønte.
15. Merk av feltet Timelønnede hvis beregne snittsats for timelønte.
16. Ved feltet Utplukk org.enhet klikker du
organisasjonsenheter.
17. Klikk
Versjon 1.0
for å velge
.
Copyright © Aditro
Side 2 av 5
Beregne gjennomsnittslønn
Hvordan beregnes snittsatsen?
Programmet beregner snittsats slik:
B/T+S
B = Sum beløp for transer i angitt periodeintervall for de artene som er
angitt i feltet LT-art tillegg.
T = Sum timer for transer i angitt periodeintervall for de artene som er
angitt i feltet LT-art timer.
S = Årslønn / årstimer i henhold til arbeidstidsgruppe
Snittsats for fastlønte
Snittlønn for fastlønte følger samme beregning som beskrevet over, men
T beregnes slik:
T = Antall måneder * (årstimer i henhold til arbeidstidsgruppe / 12)
Observasjonsfil
Observasjonsfilen er en feltseparert fil som kan benyttes for å importere
satsene.
Når du kjører Gjennomsnittsberegning med oppdatering av sats vil
programmet oppdatere resultatet i observasjonsfilen.
Når du klikker Vis fil så åpnes observasjonsfilen i Notepad.
Du kan vedlikeholde observasjonsfilen ved hjelp av teksteditor, og
importere dette ved hjelp av import av persondata, som du finner under
menypunktet Export/Import | Personer | Import personer
Du må opprette en importid for importen, og feltene i filen er følgende.
Satsnummer du benytter for gjennomsnittslønnen kan avvike fra
eksemplet.
Versjon 1.0
Copyright © Aditro
Side 3 av 5
Beregne gjennomsnittslønn
Kontrolliste
Når du kjører Gjennomsnittsberegning danner programmet en
kvitteringsliste.
Hvilke ansatte blir ikke oppdatert
I rapporten kan du få følgende to varsel på ansatte som ikke blir
oppdatert:



Versjon 1.0
Lønninfo finnes på samme dato – ikke oppdatert.
Ny sats mindre eller lik gammel sats – ikke oppdatert.
Har refusjonstranser – ikke oppdatert
Copyright © Aditro
Side 4 av 5
Beregne gjennomsnittslønn
Forespørsel
Du kan se oppdateringsgrunnlag og eventuelt oppdatere enkeltpersoner
ved å gjøre følgende
1. Start Lønnsadministrasjon | Gjennomsnittsberegning.
2. Velg mappen Forespørsel.
3. Angi Person.
4.
Klikk
Hvis du har merket av feltet Oppdater sats blir den beregnede satsen
oppdatert.
Du må ha angitt lønnsperioder som grunnlag for beregningen.
Versjon 1.0
Copyright © Aditro
Side 5 av 5