Redigering av nettsider

Transcription

Redigering av nettsider
Logg inn på http://mypublix.net
Se introduksjonsvideo:
http://support.digipoint.no/default.asp?pageid=16440
Klikk på innhold. Da får du oversikt over alle sidene i hovemenyen. De som viser grønt er synlige på
nettsiden, og de med rød prikk er skjulte sider. For å redigere innholdet på en side klikker du på
«Editer»-symbolet.
Om du skal redigere sider i et undernivå. Klikker du på teksten. F.ekst Boats. Da vil du komme til alle
sider som ligger under BOATS.
Se nivåstrukturen over sideoversikten.
For å opprette ny side går du først til undernivået BOATS- Velg så Ny side i venstre kolonne.
Fyll ut innholdsfeltene. Velg vis side. Velg header eller arve header fra nivået over. Osv.
Det kan være lurt å lime inn ren tekst (ikonet øverst). Om du skal ha inn et bilde klikker du på
bildeikonet (nederst).
Velg Browse server.
Du skal laste bildet opp på server. Velg mappen du vil ha bildet i, eller opprett en ny kategori. Klikk på
last opp og Bla igjennom. Finn bildet på maskinen din og velg Åpne.
Gi bildet en beskrivelse. Du kan velge å komprimere bildet under opplastning ved å hake av for
tekstområdet, infoelement (kolonne), eller header (bannerbilder). Du vil da se pixelbredden for de
forskjellige feltene. Velg last opp.
For å se bildene klikker du på Vis miniatyrbilder. Klikk på selve bildet du skal bruke for å ta det med
deg inn på siden.
I vinduet for bildeegenskaper kan du gi bildet en alternativ tekst slik at den blir søkbar på nett. Du
kan også justere høyde og bredde, marg, bord, og justere om bildet skal flyte til høyre eller venstre
for teksten. Velg OK når du er klar.
Lagre siden når du er ferdig med å redigere innholdet.
Om siden din ikke vises på nettsiden kan du kontrollere om den er rød/grønn i sideoversikten. Du kan
vise/skjule sider ved å hake av den aktuelle siden, velge Vis/Skjul side i Operasjonsmenyen og klikke
OK. Her kan du også slette sider, bytte kategori og sortere rekkefølgen på sidene. Husk å klikke OK.
Gå til toppnivået i sideoversikten og velg å editere siden BOATS. Klikk på Source, marker alt (CTRL +
a), kopier (Ctrl + c) og lim inn (Ctrl + v) koden i Notepad (Notatblokk) eller et annet sted der du har
ren tekst på maskinen din for å ha en backup. Da har du mulighet til å hente inn original kode om du
noe skulle gå galt. Klikk på Source igjen for å gå tilbake til teksteditoren .
(på denne måten kan du også flytte alt innhold fra en side til en annen om du har behov for det.)
Siden er bygget med tabell bestående av rader og kolonner. Høyreklikk i en av radene og velg Row >
Insert Row Before. Du vil da få en ny rad der du kan fylle inn informasjon i cellene og sette inn et
bilde på samme måte som vist tidligere.
Gå til selve nettsiden og finn den nye siden du opprettet tidligere i menyen. (Denne kan du skjule
siden om du ønsker det).
Hent linken i adressefeltet i nettleseren. Bruk en intern link. Kopier denne delen av linken:
http://www.playmarine.no/default.asp?pageid=20593 (Ctrl + C)
Gå tilbake til mypublix.net. Klikk på bildet eller tekst som skal linkes opp og velg lenkeikonet.
Lim inn den interne lenken (Ctrl + v) og velg OK. Lagre siden.
For å laste opp bilder til galleriene velger du Moduler og Fotoalbum.
Du vil først se en overikt over kategoriene. Du kan velge en kategori (klikk på mappen) eller lage en
ny kategori. For å redigere informasjon for kategorien klikker du på kategoritittel.
Når du klikker på kategorien får du opp album. Du kan redigere eksisterende eller opprette nytt
album. For å redigere informasjonen for albumet klikker du på albumtittel.
Velg Last opp bilder og velg bildene du skal ha i albumet fra maskinen din.
Velg aktuelle bilder og klikk på Upload.
Sørg for at albumet er synlig på siden din.
Når du holder pekeren over albumet i mappestrukturen vil du se adressen til abumet nederst på
siden. Du skal notere deg album ID.
Når du skal linke til at album åpner du editoren for siden du skal redigere. Klikk på marker bildet eller
tekst som skal linkes. Klikk på lenkesymbolet som vist tidligere.
Lim inn linken: albumview.asp?albumID=2082 men endre AlbumID til det nummeret du har på ditt
album.
Velg fanen for Advanced (avanserte instillinger) i dialogvinduet.
Her skal du legge inn en klasse. Skriv inn icoMr under Stylesheet Classes. Klikk OK. Lagre siden.
Det ligger en malside for dette under siden BOATS der du kan se hvordan det er gjort.
Lykke til!