Visma Business økonomi, Visma Document Center og

Transcription

Visma Business økonomi, Visma Document Center og
AMESTODAGEN 2014
GOOD SERVICE – GOOD BUSINESS
Hilde Mørch Andersen
VISMA DOCUMENT CENTER OG
APPROVAL
AGENDA
• Nyheter og forbedringer
• Navigering og hurtigtaster
• Skanning av manuelle bilag
• Approval
Amestodagen 2014
NYHET – VERSJON 9.0
• Kopier dokument til annen klient
AUTOMATISK TOLK
• Alle fakturaer som leveres Visma Document
Center via AutoInvoice eller AutoImport,
– blir automatisk tolket.
AUTOMATISK TOLK
• Fordeler
– Fakturaer tolket ved innlogging
– Ingen «start tolk – hent kaffe»
– Kortere behandlingstid per faktura
SØK OG FILTER/UTVALG
• Søk opp
dokument med
kontering på
kostnadssted
– F12 oppslag på
kost.sted (fra
versjon 8.00.0)
Page 7
NAVIGERING OG HURTIGTASTER
•
•
•
•
Hurtigtaster
Mange hurtigtast valg ligger med beskrivelse bak menyvalg
F6 –> Navigerer mellom de ulike delene i skjermbilde
CTRL + K -> Første linje i konteringsgrid
• Nye Hurtigtaster i versjon 8.00.0
– Ctrl+1 - Hurtigtast for å flytte fokus til gjeldende dokument i
dokumentlisten.
– Ctrl+2 - Hurtigtast for valg av rad i kategorien Kontering.
– Ctrl+3 - Hurtigtast for kopiering av rad i kategorien Kontering.
– Ctrl+Alt+PageUp - Flytt til toppen av gjeldende side i dokumentet i
bildeviseren.
– Ctrl+Alt+PageDown - Flytt til bunnen av gjeldende side i dokumentet i
bildeviseren.
Page 8
NAVIGERING OG HURTIGTASTER
• Konteringsgrid
– F12 eller * – søk
– F3 veksler mellom hovedbok, kunde/leverandørreskontro, anleggsregister
– + kopierer fra samme felt fra linjen over
– + i beløpsfeltet fyller ut restbeløpet
Page 9
SKANNING AV MANUELLE BILAG
• Alle manuelle bilag kan skannes
• Oppslag på alle bilag i Visma Business og
Visma Reporting
Amestodagen 2014
ARBEIDSFLYT MED APPROVAL
Hybrid
AutoInvoic
e
Approval
AutoPay
HVEM PASSER IKKE APPROVAL FOR
Søk og sorteringsfunksjon for kost.bærere
Bruker setter selv opp kolonner via tabelloppsett
Rollebegrep med mulighet til å ha ulike rettigheter for ulike bruker på konteringsnivå
Flere «spesielle» kolonner for bilagsføring (periodisering, avg koder etc)
Regelverk som ligger definert i ERP ( overordnet og beløpsgrense) slår til ved videresending .
Støtte for bunt attestasjon ( kunne godkjenne flere fakturaer på en gang)
VÆR KLAR OVER……………………
……….at all godkjenning gjøres i Approval for alle
medarbeidere per klient
VÆR KLAR OVER……………………
……….at oppfølging og purring gjøres av
økonomimedarbeider i Approval
VISMA MOBILE MANAGER
Hva er Mobile Manager
Visma Mobile Manager er en gratis virksomhet «app»
for mobile enheter. Den gir eksisterende lisensierte
Visma.net Approval kunder enda raskere og enkel tilgang
til oppgaver som krever godkjenning
Nytteverdi
•
Få tilgang til oppgaver hvor som helst og når som helst
•
Godkjenne eller avvise fakturaer og reiseregninger på «farten»
•
Vis mottatte dokumenter
•
Legg dine kommentarar til dokumenter
Introduksjonstilbud: Tilgjengelig gratis for eksisterende Visma.net Godkjenning kunder for
resten av 2014
Amestodagen 2014
GOOD SERVICE – GOOD BUSINESS