Visma FLYT Skole - brukerveiledning foresatte

Transcription

Visma FLYT Skole - brukerveiledning foresatte
Visma Flyt skole
Foresatte
1
Foresatte
Visma Flyt Skole – sist endret: 06.10.2014
Innhold
Innlogging: ........................................................................................................................................... 3
Fanebasert ........................................................................................................................................... 3
Info/foresatte ...................................................................................................................................... 4
Fravær ................................................................................................................................................. 5
Anmerkninger ...................................................................................................................................... 6
Karakterer ............................................................................................................................................ 6
Vurdering ............................................................................................................................................. 7
Grupper ............................................................................................................................................... 7
SFO/Fakturering .................................................................................................................................. 8
Meldinger ............................................................................................................................................ 8
Visma-fanen......................................................................................................................................... 9
2
Foresatte
Visma Flyt Skole – sist endret: 06.10.2014
Innlogging:
Du kan aktivere din bruker ved enten å motta en aktiveringslink til e-posten eller ved å klikke på Ny
bruker i innloggingsbildet. Det er viktig at dette er den e-post adressen som er registrert på deg i
skolens register.
Når du er logget inn kan du se ditt navn og årstall ved å klikke på figuren oppe til høyre.
Dersom du har barn ved flere skoler i kommunen er det her du kan veksle mellom skoler. De barna
du har som går på samme skolen vises i felles oversikt.
Fanebasert
Man navigerer i løsningen ved å følge fanene. Med dette ønsker vi at dere som brukere skal beholde
oversikten ved at man kan se hvilket vindu man til enhver tid står i.
3
Foresatte
Visma Flyt Skole – sist endret: 06.10.2014
Når du er kommet inn på den aktuelle skolen, ser du i listen til venstre hvilke barn som er knyttet til
din bruker. Ved å klikke på det aktuelle barnet kan du se dets innhold under fanene som følger i
bildet i midten: Info, Foresatte, Fravær, Anmerkninger, Karakterer, Vurdering, Grupper,
SFO/Fakturering.
Info/foresatte
I dette bildet kan du lese dit barns elevkort med mulighet til å redigere telefonnummer. I hvilken grad
foresatte skal redigere er det kommunen som bestemmer – men dette skal først og fremst gi
foresatte nyeste tilgjengelige informasjon.
Fanen foresatt viser det vi kaller foresatt-kortet. Dette skal først og fremst være til for at du skal
kontrollere om skolen har riktig informasjon om dere som foresatte.
4
Foresatte
Visma Flyt Skole – sist endret: 06.10.2014
Fravær
Under fanen kalt fravær ligger elevens totale fravær som er ført til nå. Dette anbefaler vi at skal være
så a jour ført som mulig. Dersom du dobbeltklikker på fraværet vil detaljer om fraværet dukke opp
Som nedenfor).
5
Foresatte
Visma Flyt Skole – sist endret: 06.10.2014
Fraværet er spesielt viktig for ungdomstrinnet hvor alt fraværet skal føres på det enkelte skoleår.
Husk da muligheten til å trekke fra inntil ti dager per skoleår. Dette må søkes om av foresatte etter
de gjeldende regler.
Anmerkninger
Under fanen kalt anmerkninger kan man følge de til enhver tid gitte anmerkninger som er gitt til ditt
barn. Når du dobbeltklikker på linjen som viser anmerkningen vil det dukke opp detaljer om
anmerkningen nedenfor.
Karakterer
Under fanen kalt karakterer kan du følge de karakterene som er gitt eleven, og man kan velge
mellom terminkarakterer og vitnemål.
6
Foresatte
Visma Flyt Skole – sist endret: 06.10.2014
Dersom det er gitt kommentarer til karakteren kan du lese denne. Det er også mulig å slå opp forrige
skoleårs karakterer.
Vurdering
Under fanen som er kalt vurdering kan du følge vurdering uten karakterer som er gitt eleven i de
ulike fagene. Her kan du ved radioknappene skille mellom vurdering høst og vår. Når disse er klare
varierer litt fra skole til skole – men finn ut av rutinene for vurdering uten karakter ved din skole.
Denne fanen kan også brukes til oppslag ved at du kan velge forrige skoleårs vurdering uten karakter.
Det kan være nyttig i forbindelse med utviklingssamtaler og elevsamtaler.
Grupper
Under fanen kalt grupper kan du se hvilke grupper ditt barn følger.
Ofte er det klassetilhørigheten som er viktig og hvem som er kontaktlærer og faglærer. Dette hjelper
deg som foresatt til å holde oversikt over hvem som er ansvarlig.
7
Foresatte
Visma Flyt Skole – sist endret: 06.10.2014
SFO/Fakturering
Under fanen kalt SFO/fakturering kan du holde oversikt over hvilket tilbud ditt barn står oppført på i
det gjeldende skoleåret. Dette er som oftest rett. Det er også her du etter hvert kan søke om plass og
søke om å endre SFO-plass.
Meldinger
Under denne fanen vil du som foresatt ha anledning til å sende melding til dine barns kontaktlærer.
Fanen vil også romme meldinger som er sendt.
Under knappen Ny melding kan du skrive en melding til kontaktlærer.
8
Foresatte
Visma Flyt Skole – sist endret: 06.10.2014
Meldingsfunksjonaliteten kan også nås fra Visma-fanen (Se nedenfor).
Visma-fanen
Her får du en oversikt over informasjon som skoleløsningen gir. Kontaktinformasjon til skolen og
nyeste meldinger vil vise i det midterste feltet.
Nedenfor vil det ligge elevkort for dine barn, disse inneholder hurtiginformasjon om kontaktlærer og
kontaktinformasjon.
9
Foresatte
Visma Flyt Skole – sist endret: 06.10.2014
Her kan du også sende melding:
10
Foresatte
Visma Flyt Skole – sist endret: 06.10.2014