Visma eAccounting v.6.2 Nyheter i Visma

Transcription

Visma eAccounting v.6.2 Nyheter i Visma
Visma eAccounting
v.6.2
Nyheter i Visma eAccounting desember 2014
Her presenteres de viktigste nyhetene og forbedringer i den siste versjonen
av Visma eAccounting – lansert 15.desember 2014.
Eiendeler
Eiendeler er en helt ny funksjon i Visma eAccounting. Programmet kan nå hjelpe
deg å registrere, holde oversikt og avskrive dine eiendeler. Funksjonen finner du
under Regnskap - Eiendeler.
Ved å legge opp dine eiendeler i programmet forenkler det også ditt arbeid når
du skal foreta årsavslutning. Les mer om hvordan denne funksjonen kan
benyttes i hjelpefilen under avsnittet Eiendeler.
Lagre Balanse- og Resultatrapport som
csv.fil
Nå finnes alternativet for å kunne lagre balanse- og resultatrapporten som CSVfiler. Dette gjør at du kan få med dine opplysninger over til Excel og kan jobbe
videre med dem der.
Visma eAccounting, versjon 6.2, desember 2014
Periodisere på manuelle bilag
Periodiseringsfunksjonen i programmet har blitt enda bedre Periodiseringer kan
nå også gjøres på et manuelt bilag. Funksjonen finnes under Regnskap Manuelle bilag.
Visma eAccounting versjon 6.2, desember 2014
Endre forfallsdato på
leverandørfakturaer
En etterspurt funksjon er at du nå kan endre forfallsdato på en leverandørfaktura.
Dette gjelder for både debet- og kreditfakturaer. Endring av dato gjør du på
fakturaen i Leverandørfakturalisten.
Avstemme utenlandske inn- og
utbetalinger
Nå kan du som har utenlandske inn- og utbetalinger i din Kasse- og bank
avstemme dem mot Øvrig uttak eller Øvrig Innskudd.
Hvis du velger Øvrig uttak eller Øvrig innskudd får du deretter forslag til de
vanligste konteringene. Hvis ingen av forslagene passer til transaksjonen, velger
du alternativet Egen kontering og kan da selv kontere hendelsen.
Visma eAccounting versjon 6.2, desember 2014
Endring av Firmainnstillinger
Under Innstillinger - Firmainnstillinger har vi nå delt opp innstillingene i 4
"fanekort". De nye fanene er Hovedopplysninger, Fakturaopplysninger,
Bokføringsopplysninger og Andre opplysninger. Funksjonen Avansert har
byttet navn og heter nå Vise debet og kredit på leverandørfaktura.
Visma eAccounting versjon 6.2, desember 2014