Brukermøte Visma Velferd, Flyktning & Voksenopplæring

Comments

Transcription

Brukermøte Visma Velferd, Flyktning & Voksenopplæring
Brukermøte Visma Velferd, Flyktning & Voksenopplæring 2014
Quality Airport Hotel 30.-31. oktober
Dag 1
Visma Flyktning
Visma Voksenopplæring
Visma Velferd
10.30-12.30
11.30-12.30
12.30-13.00
Registrering
Lunsj
Velkommen til Brukermøte for Visma Velferd, Flyktning og Voksenopplæring!
13.00-13.30
Visma Community
Norges største nettsamfunn for offentlig sektor.
Over 11.000 medlemmer og Visma sin viktigste kundekanal. I dag ser vi på tips & triks som gjør at du kan
bruke Community best mulig – bla. hvordan sikre deg viktig produktinformasjon og hvordan dele og få
nyttige råd fra andre kollegaer innen ditt fagfelt.
13.30-13.45
13.45-14.30
Kaffe & Salbytte
Produktstatus:
Vi går gjennom status og planer fremover for Visma Flyktning og
Voksenopplæring.
14.30-15.15
Gjennomgang av elektronisk arkiv:
Unngå ekstra-arbeidet med papirbasert arkiv!! Vi viser nå i praksis den
helelektroniske arkiveringen fra innskannet dokument til ferdig vedtak.
Herunder arkivering av inngående dokumenter som skannede filer,
SMS, Epost og alle typer av dokumenter som produseres i løsningen.
Måltall:
Hvordan benytte måltall som et
nyttig styringsverktøy opp mot
indikatorene til NAV?
15.15-16.00
Felles funksjonalitet i Flyktning og Voksenopplæring:
Nyttige funksjoner som gjør arbeidet enklere:
Fravær på tvers av virksomhet:
Nye forbedringer i produktene
Forenkling av planer
Optimalisere NIR-rutiner samt nye NIR
Produktstatus:
Vi gjennomgår status og planer
fremover for Visma Velferd.
16.00-16.15
16.15-17.00
18.30-19.30
19.30 -
Flere viktige funksjoner i
Flyktning:
Automatisk trekk i
introduksjonsstønad ved
ugyldig fravær.
Gruppetiltak vs
Individuelle tiltak.
Kaffepause
Flere viktige funksjoner i
Voksenopplæring:
Splitt av timeplan basert
på skolerute.
Grunnskole for voksne - Vi
viser deg nye funksjoner
som kommer for å
håndtere grunnskole,
herunder rapportering til
PAS/VIGO.
Sosialt innslag og aperitiff
Middag
Kvalifiseringsprogrammet:
Hvordan får du enkelt justert
utbetaling av kvalifiseringsstønad
og etterbetalt for de som allerede
har fått utbetaling, når G-beløp Vi
går gjennom ny funksjon for dette.
Nyheter og forbedringer rundt
produktet:
Deltagerkortet –
integrering.
Økonomi – mottak og
avregningsretur.
Sende SMS –
dokumentering og
arkivering.
Gjennomgang av
forbedringer i journal.
Dag 2
Visma Flyktning
Visma Voksenopplæring
Visma Velferd
09.00-09.45
Erfaringer med tilsyn fra fylkesmannen
Rapport fra fylkesmannen i Nordland
Gå gjennom rapporter som er aktuelle
Behov for andre rapporteringer/dokumentasjonskrav
Opplæring Velferd
Etter ønske fra dere, meldt inn via
support eller Community, samt en
gjennomgang av funksjoner som
dere ønsker å repetere.
09.45-10.30
Opplæring Flyktning
Tematikk basert på
tilbakemeldinger fra Community
Opplæring Voksenopplæring
Tematikk basert på
tilbakemeldinger fra Community
Gjennomgang av elektronisk arkiv
Nav har elektronisk arkivering for
de statlige løsningene. Nå kan vi
også etablere helelektronisk arkiv
for den kommunale delen av NAV.
Vi går gjennom prosessen fra
inngående dokument til ferdig
vedtak.
Fortsettelse Opplæring Flyktning
Avslutning og kommunikasjon til
NAV
Kaffepause
Fortsettelse Opplæring
Voksenopplæring
Kursadministrasjon
Supporttimen Flyktning
Melde og følge saker via
Community.
Filter navigator
Periodisering i rapporter
Lunsj
Supporttimen Voksenopplæring
Melde og følge saker via
Community
Filter navigator
Periodisering i rapporter
Åpen time
Tematikk og diskusjon basert på
deltakernes ønsker og behov.
Åpen time
Tematikk og diskusjon basert på
deltakernes ønsker og behov.
Åpen time
Tematikk og diskusjon basert på
deltakernes ønsker og behov
Oppsummering & avslutning
Takk for nå, og vel hjem!
Oppsummering & avslutning
Takk for nå, og vel hjem!
Oppsummering & avslutning
Takk for nå, og vel hjem!
10.30-10.45
10.45-11.30
11.30-12.30
12.30-13.15
13.15-14.00
14.00
Vi tar forbehold om ev. endringer i programmet.
Erfaringer fra kunde på elektronisk
arkivering
Vi inviterer en kunde som forteller
om sine erfaringer med å etablere
elektronisk arkivering fra Velferd.
Supporttimen Velferd
Melde og følge saker via
Community

Similar documents