VITARI BIZTRANS

Transcription

VITARI BIZTRANS
VITARI BIZTRANS
123967836798156834414560 8 7 6 5
1 2 3 9 6 7 8 3 6 7 9 2 3498
8 5 4 3 9 5 0 9 6 0 4 5 6 0 6 3 0 9 4 3 6
PERSONAL
SALG
HVA ER BIZTRANS
BizTrans er en programvare som er utviklet for å integrere
Visma-programmer med eksterne datakilder. BizTrans automatiserer enkelt og raskt dataflyt og kobler programmer
som har behov for å avlevere transaksjoner til regnskap eller
logistikk, eller simpelthen synkronisere grunndata. Den har
en serviceorientert arkitektur (SOA) basert på moderne
Microsoft .NET – teknologi.
HVORDAN VIRKER BIZTRANS
BizTrans er en Windows-basert og brukervennlig løsning
som gjør det mulig å integrere ulike informasjonskilder
innenfor et foretak og på tvers av kunder, leverandører og
forretningspartnere. BizTrans er unik fordi den muliggjør
automatisering av de mest arbeidsintensive integrasjonene,
samtidig som den gir mulighet for å legge på forretningsmessige valideringsregler som sjekkes i importen. Brukeren
får mulighet til å korrigere transaksjoner som er stanset opp
i valideringen gjennom et Windows- eller webgrensesnitt.
SERVICE
LOGISTIKK
ØKONOMI
HVORFOR AKKURAT BIZTRANS
Alle datastrømmer kan importeres, kvalitetssikres, mappes
om, formateres, valideres, varsles og logges uavhengig av
om det er fil-basert, webservices eller eksporttabeller som
er kilde. Dette fører til betydelig effektivisering i innlesingsrutiner i form av raskere og mer korrekte importrutiner.
FORSYSTEMER BIZTRANS
FORSYSTEMER
BIZTRANS
COMPELLO
H&L
Lønn
ANDRE
ANDRE
VISMABUSINESS
BUSINESS
VISMA
VISMA GLOBAL
WORKFLOW
INCONNECTOR
OUTCONNECTOR
FERDIGE GRENSESNITT
BUNTER & BILAG
ORDRE
FASTE REGISTRE
Det finnes allerede ferdige grensesnitt til bl.a. Compello, Basware, Contempus og generelt bunter og bilag. Disse er beskrevet
i egne produktark.
KONTAKT:
Sentralbord: 66 85 51 50 • Support: 66 85 20 00 • e-mail: [email protected] • www.vitari.no