Prisliste fom 1. mai 2016

Transcription

Prisliste fom 1. mai 2016
Prisliste gjeldende f.o.m 1. mai 2016
Tjenester fakturert etter arbeidede timer:
• Timespris utførende regnskap og lønn:
• Timepris oppdragskontroll, årsregnskap, konsulentarbeid og annet
arbeid som ikke favner inn under vanlig regnskapsføring:
Stykkpris pr bilag:
• Grunnpris pr bilag type EHF (ing fkt) og Cremul (manuelle bankbilag):
• Grunnpris pr bilag type pdf (både ing fkt, bank og diverse bilag):
• Tillegg for papir:
• Gebyr for papirfaktura som ikke er klargjort for skanning:
•
•
Fakturamottak – Knif Regnskap (KR):
Fordeling bilag pr bilag – mindre enn 2 brukere i Compello:
Fordeling bilag pr bilag – 2 eller flere brukere i Compello:
Lisens pr bruker oppgitt pr mnd eller engangskostnad:
Compello:
• Compello pr bruker mnd vedlikehold – Elektronisk attesteringsbilag:
• Compello oppstartspris pr bruker:
kr 635,kr 895,-
kr
kr
kr
kr
15,22,40,70,-
kr
kr
5,11,-
kr 185 ,kr 1700,-
•
•
Visma Reporting:
Visma Reporting pr bruker mnd vedlikehold – Elektronisk rapporttilgang:
Visma Reporting oppstartspris pr bruker:
kr 145,kr 1925,-
•
•
Visma.net Expense – elektronisk reiseregning:
Visma.net Expense pr bruker mnd vedlikehold
Visma.net Expense oppstartspris pr bruker:
kr 60,kr 500,-
•
•
Visma.net Absence – elektronisk ferie og fraværsregistrering:
Visma.net Absence pr bruker mnd vedlikehold
Visma.net Absence oppstartspris pr bruker:
kr 20,kr 500,-
AUTORISERT REGNSKAPSFØRERSELSKAP
BE S T P Å PA P IR L Ø S T R EGN SK A P F OR KR I S TN E o g ID EE LLE OR GA N I SA S JO N ER
www.knifregnskap.no
•
•
•
•
•
•
•
Visma Web faktura:
Visma.net web faktura pr mnd inntil 50 fakturaer:
Visma.net web faktura pr mnd inntil 200 fakturaer:
Visma.net web faktura pr mnd ubegrenset antall fakturaer:
Visma.net web faktura postal faktura:
Visma.net web faktura elektronisk faktura – pr stk
Visma.net web faktura pr mnd ekstra bruker:
Visma.net web faktura oppstart:
kr 150,kr 250,kr 400,kr 24,kr
4,kr 100,kr 500,-
•
Knif Regnskap faktura:
Knif Regnskap faktura (Intron) pr mnd pr bruker:
kr 305,-
•
Autopay:
Pris pr avtale pr mnd (OCR, remittering):
kr
90,-
Elma registeret:
•
Registrere kunde i Elma registeret – oppstartspris pr kunde:
kr 500,-
Visma AutoCollect – automatisk purre og inkassotjeneste:
•
•
•
•
Oppstartspris pr kunde:
Oppdatere adresse, pr endring:
Fast månedspris pr bruker pr mnd:
Pris pr purring (dekkes inn av purregebyr på faktura til kunde):
kr 500,kr 50,kr 135,kr 55,-
Revisortilgang Share Point og legge ut data til revisor:
•
•
Årlig revisortilgang Share Poing:
Legge ut data til revisor stk:
kr 650,kr 650,-
Tilgang Visma lønn:
•
•
Visma lønn pr mnd pr bruker:
Visma lønn oppstart:
kr 500,kr 3200,-
Tilgang Visma Business:
•
•
Visma Business pr mnd pr bruker:
Visma lønn oppstart:
Alle priser er å forstå ex mva.
kr 600,kr 3500,-