Lønn og HR-Verktøy for oppfølging av ansatte

Transcription

Lønn og HR-Verktøy for oppfølging av ansatte
Amestodagen 2015
Britt Bjerkestrand og Bozica Babic
LØNN / HR: VERKTØY FOR OPPFØLGING AV
ANSATTE
Visma.net Expense
• Reiseregningsløsningen
fra Visma
• Del av Visma.net
• Alt av lover og regler
• Korrekte satser (dato)
• Alltid oppdatert og tilgjengelig
• Enkelt å bruke
• Fullintegrert med Visma Lønn
NB! Visma Travel utgår fom 01.01.2015
Kredittkort transaksjonene ligger klare
Elektronisk kvittering

Visma Attach
Gratis. Last ned app!
Angi Visma.net brukernavn/passord
• Dropbox
Knytt deg til din Dropbox konto fra Expense
Visma.net Expense
Fravær




Økonomisk perspektiv
HR perspektiv
Lovpålagt
Rutiner, oversikt, oppfølging
 Har du god kontroll?
Visma.net Absence



Nettbasert tjeneste, del av Visma.net
Fraværsregistrering for bedriftens ansatte
Raskt og enkelt å registrere fravær






f.eks ferieønske
Lover og regler, antall dager
Alt fravær kan registreres
Enkel å bruke (App Q4 2015)
Enkel for ledere (App)
Fullintegrert med Visma Lønn

ansatte, rapportering, statistikker
Lover og regler, antall dager
 IA-bedrift?
 Egenmeldinger tilfeller/dager
 Feriedager tilgode (brukt)
 Barn antall, alder, forsørger
 Kronisk syk
Fra registrering til rapportering
1
2
3
4
5
Registrering
Validering
Godkjenning
Visma Lønn
Rapportering
Ansatt (fra mobil)
Fra / til dato
Type fravær
Data OK?
Feriedager
Egenmeldinger
Barn (alder)
Leder (fra mobil)
Søknad Ja/Nei
Lønningsansv.
Henter inn data
Statistikker
Skjema NAV
(som før)
Fraværsregistrering
Her som leder. Ser
ansattes fravær, kan
også registrere fravær
for sine ansatte.
Klikk i kalender, angi type fravær
Fravær utover regler avvises
Fraværssøknad til godkjenning (Approval)
Leder kan godkjenning fra mobil
Amestodagen 2015
Britt Bjerkestrand
HR OPPFØLGING : VERKTØY FOR OPPFØLGING
AV ANSATTE
HR Oppfølging 4.0

Et web basert personalstyringsverktøy.
–
–
–


Tett integrert med Visma Lønn, Huldt & Lillevik Lønn, Personec Lønn og ulike tid system.
Hindrer dobbeltregistrering og manuelt arbeid.
Flere kan jobbe sammen om personalarbeidet.
Et HR Verktøy for bedrifter som ønsker like rutiner uansett avdeling, med fokus på nærvær og oppfølging
av den ansatte.
–
–
–
Leder får tilgang til ansattdata, samtalemaler og rapporter.
Varsel pr e-post i forkant av alle oppgaver.
Elektronisk rapportering av oppfølgingsrapporter til NAV via Altinn.
–
HR og Lønn har totaloversikt.
Tilgangs- og rollestyrt.
–
Mobil løsning for ansatte.
Verktøyet støtter all oppfølging av en ansatt fra A - Å:
Onboarding
Nyansatte:
Utvikle og beholde:
-Prøvetid
•
Medarbeidersamtaler
- Opplæring
•
Kurs/kompetanse
- Samtaler
•
Målsamtaler, belønning
-Dokumentasjon
•
Evt advarsler
- tilganger
•
- oversikt
ansattgoder
Følge opp og forebygge
fravær
•
QA
- skattekort
•
- Varsle avdelinger i
bedriften
Dokumentasjon og
rapporter
•
Håndbøker
•
Timer
•
Skader, avvik og
nestenulykker
•
Planlegging og
bemanningsplanlegging
Motta nye
medarbeidere
- nøkkelkort
- pc
Avslutte
arbeidsforhold
- varsel til
avdelinger
-sjekkpunkter
-sluttintervju
En medarbeiders
reise
FRATEDEN
OPPSIGELSE
PENSJON
NYANSATT
PRØVETID
OMSTILLING
PERSON OG
AVD.INFO
PÅRØRENDE
BARN
JUBILEUM
FØDSELSDAG
KOMPETANSE
OPPLÆRING
KOMPETANSE
UTVIKLING
KRAV/GAP
FRAVÆR
SYKEFRAVÆR
FOREBYGGING
MEDARBEIDERUNDERSØKELSE
TIMER
TIDSPLANER
MEDARBEIDERSAMTALER
SKADER
AVVIK
Lønn / HR: Verktøy for oppfølging av ansatte
Britt Bjerkestrand
TLF. 414 04 054, [email protected]
Bozica Babic
TLF. 908 43 921, [email protected]