Les mer om programmet her

Transcription

Les mer om programmet her
Brukermøte HsPro 2015
Dag 1
10.30-12.30
11.30-12.30
12.30-12.45
12.45-13.45
13.45-14.00
14.00-15.00
15.00-15.15
15.15-16.00
16.00-16.15
16.15-17.00
Registrering
Lunsj
Velkommen til Brukermøte!
Produktstatus og prioriteringer fremover - Hvor er vi og hva tenker vi videre.
Gjennomgang av hva som kommer i versjon 8.0
v/ produktsjef Christian Ustvedt Kavli og produkteier Lise Oshaug
Kaffepause
Produkteiers time – fokus på de viktigste arbeidsområdene i HsPro. Åpent for spørsmål fra salen.
v/Lise Oshaug
Kaffe og frukt
Registrering og bruk av data fra helsestasjon- og skolehelsetjenesten i kommunens kvalitets- og
folkehelsearbeid
v/ Grethe Almenning helsesøster og systemansvarlig HsPro Bergen kommune
Hvordan benyttes helseundersøkelsen i daglig arbeid
Gjennomgang av de nye helseundersøkelsene
Kaffe og noe søtt
Registrering og bruk av data forts…
v/ Margaret Torbjørnsen helsesøster og rådgiver Etat for barn og familie Bergen kommune.
Hvordan kan tjenesten bruke data i tjeneste- og kvalitetsutvikling og i evaluering av tiltak.
19.00-19.30
19.30 -
Felles aperitiff
Middag
Dag 2
09.00-10.00
«Bedre tverrfaglig innsats» - BTI metoden. Prosjektleder Bente Høiseth orienterer om hvordan
Tromsø kommune har tatt i bruk «Stafettlogg» som verktøy for et effektivt, tverrfaglig samarbeid
hvor det foreligger bekymring for situasjonen til barn og unge.
10.00-10.15
10.15-11.00
Kaffe og frukt
Visma Link for systemadministratorer i HsPro
VismaLink er en meldingstjener som har som hovedoppgave å sende og motta meldinger mellom
fagsystemer og eksterne partnere. Programvaren sørger for at meldinger og kvitteringer leveres til
riktig mottaker og at meldinger med feil blir oppdaget og behandlet.
v/Anne Jorun Frostad, Visma Unique
Tjenester og support.
Vi tar en kort gjennomgang av hvordan vi kan bidra til en god utnyttelse og bruk av HSPro.
11.00-11.30
11.30-12.30
12.30-13.30
Lunsj
Temabaserte grupper – erfaringsutveksling.
Etter mange positive tilbakemeldinger på gruppearbeidet på fjorårets brukermøte, ønsker vi å
videreføre dette i år. Vi har satt opp ulike tema for gruppene og gitt mulighet for å velge gruppe
ved påmelding. Fokus i gruppene er å dele erfaringer og komme tips og triks til hverandre.
Statistikk / helseundersøkelsen
Elektronisk samhandling
Timebok ++ (merkantilrollen)
Helsestasjon for ungdom
Bruk av andre journaltyper
Superbrukerrollen
13.30-13.45
13.45-14.30
14.30
Kaffe og noe søtt
Temabaserte grupper - erfaringsutveksling forts…..
Takk for nå – og vel hjem!
NB: Vi tar forbehold om endringer/justeringer i det faglige programmet.