Visma Business økonomi

Transcription

Visma Business økonomi
Amestodagen 2015
Hilde Mørch Andersen og Hanne Eidholm Berg
VISMA BUSINESS ØKONOMI
Agenda Visma Business Økonomi

Nyheter Visma Document Center v/Hilde

Automatisering av fakturaprosessen v/Hilde

Nyheter Visma Business v/Hanne

Tips & Triks v/Hanne
Visma Document Center
Dokumentmottak
 Automatisere
 Systematisere
 Prosessere
Autoinvoice

Mottak e-faktura
– Registrering ELMA-registeret

Skanningtjeneste
– Sende faktura på e-post til [email protected]
– Sende papirfaktura til fakturamottak i Trondheim
Nyheter Visma Document Center
Ver. 10.0
 Autoflow
Ver. 10.01
 Linjenummer
 Vise ansvarsenheter i eksport fra eksternt arkiv
 Tolking av leverandører med samme bankontonummer
 Diverse feilrettinger
Autoflow
Automatisk utsendelse av fakturaer på flyt

Arbeidsflyt blir opprettet automatisk, basert på brukerkonfigurerte regler

Regel kan knyttes til leverandør eller ansvarsenhet

Siste godkjenner kan legges til basert på beløpsgrense

Standard regel kan settes, uavhengig av leverandør og ansvarsenhet
•

Laget for regnskapsbyrå, men kan benyttes av alle
Må aktiveres pr. klient
Validering av faktura

Faktura valideres før den sendes på Autoflyt

Validering av faktura utføres på følgende grunnlag:
•
•
•
•
•
Bankkonto er det samme som i Visma Business
Fakturanummer finnes ikke i Visma Business
MVA-beløp er ikke høyere enn Beløp
Forfallsdato er ikke tidligere enn fakturadato
En leverandør er identifisert på bankkonto og org.nummer

Oppfylles ikke valideringen sendes ikke fakturaen på flyt

Kan korrigere, deretter velge Behandling, Send til Autoflow
Autoflow Configurator
Automatisering fakturahåndtering

Faktura kan settes opp til å tolkes automatisk ved import

Etter automatisk tolking sendes fakturaen direkte på Autoflow

Automatisering av hele prosessen fra mottak til flyt

Automatisk tolking kan settes opp under innstillinger for:
•
•
•
Autoinvoice
Autoimport
Mine innstillinger, Velg Standardverdi for import
Autoinvoice
Mine innstillinger
Autoimport
Eksternt Arkiv



Produseres inne fra Visma Document Center
Fokus – levere regnskap til klienter som terminerer sine avtaler med Byrå
Fra versjon 10.01 eksporteres også kostnadsbærere
Eksternt Arkiv
Forbedret leverandøridentifikasjon

Tolkning av leverandører med samme bankkonto men forskjellig org.nr.
– Eksakt match på bankkonto og org.nr. gir riktig leverandør

Dersom det ikke er eksakt match på bankkonto og org.nr.
– Viser liste over leverandører med delvis treff
– Velger den først leverandøren på listen
Linjenummer
Ver. 9.02 - Ytelsesversjon

Vis bilde - på/av knapp
• Mulig å ta bort visning av alle sider for å forbedre hastighet
Fokus fremover – ver 10.02
Visma jobber med versjon 10.02 – desember 2015





Autoflow basert på Referanse
XML-tolking per leverandør
Linjetolking på/av per leverandør
Automatisk velge dokumentprofil på faktura/kreditnota/ordermatch
Øreavrunding ved linjeimport
Nyheter Visma.net Approval



Franklink Gothic Book 18 pnkt.
Tilpass størrelse etter tekstmengde.
Bold = Franklin Gothic Demi
Nyheter Visma.net Approval
Godkjenne i Windows-VDC eller Approval

Approval har noen begrensninger og noen fordeler

Vurderinger som må gjøres
– Roller – noen skal kun kontere ansvarsenheter
– Ikke mulig å endre avgiftskode, fordelingsnøkler ol.
– Søke opp historiske fakturaer basert på ansvarsenhet blir nå mulig
– Enkel tilgang til godkjenningsportalen
– Kan også godkjenne via app’en Mobile Manager
Nyheter Visma Business – utdrag

Dynamiske skjermbilder

Endre skriftstørrelse

Rapportnoter

Dynamiske perioder

Standard rapportpakke i Visma Business

Finale Avstemming
Tips & Triks Visma Business

Gjennomgang av Tips & Triks i Visma Business.
Visma Business Økonomi
Hilde Mørch Andersen
Hanne Eidholm Berg
TLF. 464 00613, [email protected]
TLF: 928 48 498, [email protected]