Last ned Global Entreprenør produktark

Transcription

Last ned Global Entreprenør produktark
ØkonomiBistand
Global Entreprenør
ØkonomiBistand har utviklet en egen bransjeløsning
for Elektro og VVS entreprenører. Løsningen er basert
på Visma Global som er utvidet med en egen modul for
entreprenører. ØkonomiBistand har i 3 år utviklet denne
solide bransjeløsningen og har en rekke entreprenører
som benytter denne.
Bransjesløsningen er enkel å bruke og gir alle virksomheter den nødvendige kontrollen fra start til slutt. Det
meste blir tatt hånd om av vår komplette bransjeløsning
enten du er en liten eller en stor bedrift.
Din totale samarbeidspartner innen regnskap, logistikk, CRM og lønn
ØkonomiBistand AS, Villan, 3536 Noresund, tlf 900 47 777, [email protected], www.okonomibistand.no
Bransjeløsningen Visma Global Entreprenør
Visma Global er en moderne løsning som har vært på markedet i over 11 år. Over 340.000 nordeuropeiske kunder benytter
Vismas produkter og tjenester. Økonomisystemet passer for
små og mellomstore bedrifter. Visma Global har som målsetning å være et komplett standard ERP- system som skal være
raskt og enkelt og implementere. Samtidig skal systemet være
rik på funksjonalitet slik at kundene kan vokse med løsningen
og utvide med spesialtilpasninger. Visma Global har avanserte
funksjoner, fra gjennomgripende rapportering og dybdenavigering i tallmaterialet, til arbeidsroller for bedre arbeidsflyt og
elektronisk dokumenthåndtering for arkiveringspliktige dokumenter som for eksempel kontrakter, regnskap og budsjetter.
Ordreregistrering med tildeling til montør og
beskrivelse av jobb.
Integrert med Boligmappa.no
Løsningen er nå integrert opp mot Boligmappa. Boligmappa.no
er et resultat av et felles bransjeløft for å forbedre boligeieres
tilgang på viktig boligdokumentasjon. Bak boligmappa.no står
blant annet Nelfo, Rørentreprenørene Norge, og Ambita AS
som er heleid av Nærings- og fiskeridepartementet. I tillegg er
byggmesterne, malerne, blikkenslagerne og ventilasjonsbedriftene med som kvalifiserte fagområder.
Effektiv drift og styring for entreprenører
Rammeavtaler
I et eget skjermbilde kan man sette opp egne rammavtaler for
kunder. Dette kan settes både på varegruppenivå eller på den
enkelte vare.
Påslag og Rabatt
Mange entreprenører er vant til å operere med påslag på priser.
Her kan man velge om man vil benytte seg av påslag, gi rabatt
eller sette en fast avtalt pris for et produkt
Fastprisordre
På en fastprisordre registrerer man timer og varer på vanlig
måte. Disse vil ikke bli skrevet ut på fakturaen og kostprisene
blir kun tatt hensyn til i forhold til en etterkalkyle. Man har dermed full kontroll på hvilket dekningsbidrag man har på ordren.
På fakturaen vil bare fastprisvaren bli skrevet ut med den avtalte
prisen man har lagt inn.
Autofakt
Løsningen har innlesning fra de fleste grossister som støtter autofakt formatet. Under innlesning kan man overfører varene til
ordre eller lager. Man kan også overføre til regnskap eller via
dokumentsenter.
Produkt og prislister
Med importfunksjonen for EFO/NELFO formatet har man alltid
oppdaterte og komplette produkt og prislister fra grossist.
Prosjektrapporter
Med våre prosjektrapporter har du til enhver tid oversikt over
alle inntekter og kostnader pr. prosjekt. Det er også enkelt å få
disse over i Excel for videre behandling.
Resultatrapport med full oversikt over
kostnder og inntekter samt “drill-down”
Prosjektrapporter med full oversikt over kostnader og inntekter samt ”drilldown”
Integrert med håndholdt enhet
Løsningen vår er integrert med tre av mest anerkjente leverandør av håndholdte løsninger innen deres bransje (minTimeliste,
HandyMan eller SpeedyCraft), dette sørger for trygg og effektiv
registering av ordre og timer når de ansatte er ute på oppdrag.
All informasjon på håndholdt terminal
På den håndholdte enheten har du full oversikt over oppdrag,
kunder, varer på lager, priser fra grossist, ordre osv.
Dokumentasjon
Sjekklister kan fylles ut direkte på mobil. Dokumentasjon med
bilder lagres på mobil enhet.
Timeregistrering
All timeregistrering kan foregå på den håndholdte enheten.
Både timer for både arbeid, fakturerbar tid og fravær/ferie.
Komplett styringsverktøy
Visma Global er et helhetlig økonomisystem som dekker alt fra rapportering og dybdenavigering i
tallmaterialet, til arbeidsroller for bedre arbeidsflyt og elektronisk dokumenthåndtering.
Effektive funksjoner i regnskap
Faktura - Lagerstyring
• Enkel tilgang til detaljer gjennom ”drill down”.
• Full kontroll på ordreflyten fra tilbud til fakturering
• Elektronisk lagring med full utskrift av buntjournaler i
ettertid
• Send alle dokumenter med e-post
• Enkle utvalgsverktøy i spørrebildene
• Visma Kredittopplysning
• Tilpasset Altinn
• Avtaleordrefakturering og eFaktura
• Støtte for håndterminaler for lager og salg
Elektronisk dokumenthåndtering
Med Visma Dokumentsenter kan du behandle dine regnskapsbilag helt elektronisk. Dette inkluderer alt fra postmottak,
attestering, bokføring og betaling via remittering i økonomisystemet. Alt blir lagret i økonomisystemet og kan gjenfinnes med
få tastetrykk.
• Fullintegrert med økonomisystemet
• Lett å bruke og administrere
• Full sporbarhet
• Fleksibel betalingshåndtering
• Kan leveres komplett med utstyr
Kasseløsning
Mange VVS og Elektroentreprenører har kontantsalg av varer
som en ekstra inntektskilde. Man har mye å hente på å utvide
økonomisystemet med integrert kassefunksjonalitet. Visma
ERP POS er en touch-basert kasseløsning for mindre kjeder og
frittstående butikker.
Morten Lunde
[email protected]
+47 922 87 230
Løsningen er online med økonomisystemet og varelageret, noe
som gjør hverdagen bak kassa mer effektiv. På denne måten får
mindre butikker tilgang til en profesjonell og sikker kasse som
oppfyller alle lovkrav.
Victor Patpatia
[email protected]
+47 464 00 528
Din totale samarbeidspartner innen regnskap, logistikk, CRM og lønn
ØkonomiBistand AS, Villan, 3536 Noresund, tlf 900 47 777, [email protected], www.okonomibistand.no