Installasjonsveiledning for Visma Lønn 7.70.1

Transcription

Installasjonsveiledning for Visma Lønn 7.70.1
Installasjonsveiledning
for
Visma Lønn 7.70.1
INNHOLD
Installasjonsveiledning ........................................................................................................ 3
Installere patch ......................................................................................................................................3
SQL Service Broker ..............................................................................................................................5
2
VISMA Lønn – Installasjonsveiledning
INSTALLASJONSVEILEDNING
Installere patch
For å installere patch,
1) Dobbeltklikk på filen VismaLonn7701.exe.
2) Hvis brukerkontroll er aktivert, svar Ja på følgende dialog:
3) Trykk OK
VISMA Lønn – Installasjonsveiledning
3
4) Trykk Unzip
5) Trykk OK
6) Trykk OK
Patchen er installert, du kan nå starte Visma Lønn på vanlig måte.
4
VISMA Lønn – Installasjonsveiledning
SQL Service Broker
Merk 1: Nytt i denne patchen er at vi har tatt i bruk funksjonen SQL Service Broker.
Visma Lønn kjører derfor en sjekk ved innlogging for å forsikre seg at denne funksjonen er aktivert.
Hvis det viser seg at Service Broker er deaktivert, vil man få opp denne meldingen:
Skriv inn passord til administratorbrukeren på SQL serveren og trykk Aktiver. Hvis du får beskjed om å
lukke alle åpne tilkoblinger, trykk ‘Lukk alle tilkoblinger’.
Når alle tilkoblinger er lukket og SQL Service Broker er aktivert, får du beskjed om at Oppdateringen er
ferdig. Du kan nå velge om du vil kjøre denne sjekken for alle lønnsdatabasene.
Når Visma Lønn har startet er oppdatering helt ferdig, velg firma og logg inn på vanlig måte.
VISMA Lønn – Installasjonsveiledning
5
Merk 2: Hvis du ønsker å kjøre denne sjekken manuelt, starter du SqlUserManager.exe (standard
plassering: C:\Program Files (x86)\Visma\Lonn\). Velg fanen Service Broker.
Oppgi SQL Server navn, administratorbruker og passord, trykk deretter på ‘List databases with Service
Broker disabled’.
Alle databaser som ikke har service broker aktivert blir listet opp og man får muligheten til å aktivere
denne funksjonen ved å trykke på ‘Enable Service Broker for all databases’.
6
VISMA Lønn – Installasjonsveiledning