B2 Tips & triks Visma Business Logistikk

Transcription

B2 Tips & triks Visma Business Logistikk
Tips & Triks
Visma Business Logistikk
Agenda
• Bytt bruker
• Vedlegg på ordre
• Splitt av skjermbilder
• Utgåtte produkter
• Annullering
• Slett/Forkast
• Bytte avg.bokføringsgrupper
• Lagertelling
• Spørsmål.
Bytt bruker
Ny funksjonalitet i versjon 5.32.X
Åpner for mulighet å bytte bruker uten å logge ut av Visma. Vil kunne
fortsette i samme skjermbilder som man er inne i.
Vedlegg på ordre
Nytt fra versjon 8.X.
Åpner for mulighet til å koble vedlegg til ordre. Disse kobles
manuelt og kommer både på print, pdf og i e-post. Fungerer også
mot autoinvoice.
Behandlingmenyvalg på ordren:
Splitt av skjermbilde
Mulighet til å få opp to skjermbilder samtidig på skjerm
Mest hensiktsmessig om man har en stor skjerm.
Ta tak i et skjermbilde fra fanen og dra den inn på arbeidsflaten.
Man vil da få spørsmål om
Velg New Vertical Tab Group da dette som regel passer de fleste
skjermbilder.
Utgåtte produkter
• Merk lagersaldo beh.endr.
• Får ikke laget innkjøp på varen/lager lenger
• Får solgt ut varen til den er tom
• Fjerner ikke varen fra oppslag.
• Merke varen i Gruppefelt og fjerne fra utvalg.
• Vil ikke få søkt opp produkt ved bruk av *
• Kan taste inn produkt manuelt. Og får bestilt og solgt produktet
som vanlig
• Man kan sett på erstatningsprodukt når vare er tom på lager. Visma
vil da bytte ut med produktnr som ligger i erstatningsprodukt.
Annullering
Kan benyttes til å avslutte ordrelinjer som allikevel ikke skal leveres til
kunden, men samtidig beholde «historikk» på ordren.
Annullering kan gjennomføres på hele ordre, men det anbefales at dere
gjøres på linjenivå.
Utføres enten ved utførelse av behandlingsmenyvalg
eller ved å taste inn x i feltet annullert på ordrelinje.
Merk at det er stor forskjell på å benytte behandlingmenyvalget eller taste
inn manuelt om man ikke har begrenset i adgangsgrupper.
Annullering
Ved bruk av behandlingsmenyvalget Annuler sjekker
Visma om varen er reservert eller ikke. Finnes det
reservasjoner liggende på linjen vil ordrelinjen ikke
annulleres.
Ved avhukning i annullert- feltet gjør Visma ingen
tilsvarende sjekk. Derimot trekker den tilbake alle
reservasjoner som er gjort på ordre. Dette gjelder da alle
reservasjoner frem til fakturering. NB!! Har ikke fungert i
alle versjoner. Fungerer korrekt i versjon 8.0
Har man skrudd av dette vil også avhukning fungere
som behandlingsmenyvalget.
Slett/Forkast
• Knappen aktiveres når det er gjort en endring
som ikke er lagret.
• Forkaster endringer som ikke er lagret. Det vil
gjelde alle endringer utført siden det sist ble
lagret i aktivt vindu.
• Det samme skjer hvis vinduet lukkes uten å
lagre.
Bytte av avg. bokføringsgrupper
• Benyttes for å styre bokføring av varekost når en lagerstyrt vare
unntas lagerhåndtering.
• I tabellen Avg. og bokf.gr. opprettes en rad med kobling mot en
annen avg. og bokf.gruppe.
• I feltet «Avg. og bokf.gruppe behandling» settes korrekt
behandling.
Lagertelling
Forberedelser:
• Regenerering av lagersaldoer
• Tellemåte
• Hva med negative varepartier?
• Trekk tilbake reservasjoner.
• Trekke tilbake plukklister
• Fakturering før telling?
• Utskrifter
• Tellelag
Lagertelling
Telling:
• Brukere må varsles, ingen varemottak eller ferdigmelding må
gjennomføres
• Overføring til lagertelling; telledato og valuteringsdato
• Tellingen/registrering av telleresultat
• Utskrift av lister med telledifferanser
• Korrigering av beholdninger
• Bokføring av telleresultat
Spørsmål?