Tips og triks Visma Business regnskap

Transcription

Tips og triks Visma Business regnskap
Utskrift av rapporter til E-post
•
Alle utskrifter i Visma Business kan sendes rett til e-post Gå f.eks. til
skjermbilde for utskrift kontoutskrift leverandører. Klikk på pilen til høyre for
utskriftsikonet og velg Send e-post.
•
Angi fra og til år/perioder på vanlig måte og trykk skriv.
E-post
•
•
Nå åpnes en e-post, og kontoutskriften er vedlagt i pdf-format. For
regnskap vil denne metoden funke. Dette er funksjonalitet som har vært
her lenge.
For sending av f.eks. fakturaer på mail så bør man velge annen metode,
hvor man kan velge fast avsenderadresse og lagring av blindkopi. Man
må ha en relativt ny versjon for å få til dette. Ta kontakt med oss for hjelp
til sjekk av versjon og oppsett.
Regenerere hovedbokssaldo kun 1 konto
•
Velg en konto fra kontoplanen. Marker linje, høyreklikk, behandling,
regenerer – eller velg knapp i Behandlingsboksen
Låst prosess underliggende tabell
Leverandører og hovedbokskonti
Endring i oppsalgsliste / søkeliste
Se 2 skjermbilder samtidig i skjermen
Se 2 skjermbilder samtidig i skjermen
Se 2 skjermbilder samtidig i skjermen
Føring av manuelle bilag med valuta
Agio – Disagio – Automatisk bokføring
Bilagsart for justering valutakonti
Bilagsart for justering valutakonti
• Bilagsart som kun oppdaterer beløp i valuta
Bilagsregistrering – Motref
Hurtigvalg for mapper og menyvalg
Markere linje
Endringer MVA fra 1.1.2017
•
Nytt mva-formular med mange flere linjer og felter.
•
Alle som har fått mva på faktura fra Tollkassereren blir spesielt berørt. Beregning
av mva på varekjøp fra utlandet skal foretas i Visma Business.
•
Elektronisk sendemåte blir endret.
•
•
Les mer på denne linken:
http://www.skatteetaten.no/no/Om-skatteetaten/Omoss/Prosjekter/omsetningsoppgave-for-merverdiavgift-endres-fra-2017/
Remittering Euro fra 1.11.2016
•
Det blir innført et nytt bankformat for remittering av Euro til land i EU/EØS
+ noen andre land fra 1.11.2016.
Remittering forts.