Dag 1 Visma Oppvekst Skole Visma Flyt Skole Visma

Transcription

Dag 1 Visma Oppvekst Skole Visma Flyt Skole Visma
Dag 1
Visma Oppvekst Skole
10.30-12.30
11.30-12.30
12.30-13.00
13.00-14.00
14.15-15.00
Visma Flyt Skole
Visma Oppvekst Barnehage
Oppmøte/registrering
Lunsj
Velkommen til Brukermøte!
v/Vidar Arntzen, produktansvarlig Visma Oppvekst
Produktstatus
Produktstatus
Produktstatus
Gjennomgang av produktstatus og
veien over til Visma FLYT Skole.
Gjennomgang av produktstatus,
nye tjenester og planer for
videreutvikling i 2014-2015
Gjennomgang av produktstatus,
nye tjenester og planer for
videreutvikling i 2014-2015
Visma FLYT Skole i Randaberg kommune
Samhandlingstjenester for
oppvekstsektoren
Høsten 2012 gikk Randaberg kommune over fra SATS Skole til Visma
FLYT skole. Rådgiver Odin Hetland Nøsen forteller om hvordan
løsningen ble implementert, hvilke utfordringer de møtte (og ikke
møtte) og hvordan disse ble løst internt i kommunen og i samarbeid
med Visma.
Individuell utviklingsplan - Bruk av
Visma Flyt Samhandling til
utarbeidelse av IUP for barn med
spesielle behov.
15.15-16.00
Visma Community
Hvordan kan Visma Community brukes aktivt for å holde seg oppdatert på programendringer, muligheter og
planer, samt være et sted for dialog og supportkontakt?
16.00-17.00
Visma FLYT Skole - fremtidsperspektiv
Barnehage i nettskyen
Visma videreutvikler Visma FLYT Skole til å omfatte planlegging,
gjennomføring og dokumentasjon av det 13-årige skoleløpet. Hva betyr
dette for kommunene og hvilke muligheter gir det?
Hva er Visma Flyt?
Innledning til Workshop om VO
Barnehage over til Visma Flyt
Barnehage.
18.30-19.30
19.30 -
Felles aperitiff
Middag
Dag 2
09.00-10.30
Visma Skole
Visma Oppvekst Barnehage
Digital elevmappe og dokumentasjon i skolen
Workshop: Fremtidens
barnehageløsning
Visma har som mål at all bevaringsverdig informasjon blir dokumentert
og arkivert gjennom Visma FLYT Skole. Gjennomgang og diskusjon
knyttet til veien mot målet.
10.30-11.30
Brainstorming: Hva bør en
fremtidig barnehageløsning dekke
for daglig drift av en barnehage?
Skole-hjem samarbeid
Hvordan kan foreldreinvolvering og foreldresamarbeid stimuleres
gjennom tjenester som innsyn, selvbetjening og kommunikasjon i Visma
FLYT Skole?
11.30-12.30
12.30-13.30
Lunsj
Åpen time
Tematikk og diskusjon basert på deltakernes ønsker og behov.
13.30-14.00
14.00
Oppsummering
Oppsummering av workshop for
fremtidens barnehageløsning –
Visma Flyt Barnehage
Felles avslutning
Takk for nå, og vel hjem!
Vi tar forbehold for eventuelle endringer i programmet.