Vi ynskjer alle velkommen til språkkafé i biblioteket 7. oktober

Comments

Transcription

Vi ynskjer alle velkommen til språkkafé i biblioteket 7. oktober
Vi ynskjer alle velkommen til språkkafé i biblioteket 7. oktober!
Annankvar onsdag frå kl 17:00 til 19:00 pratast vi over ein kopp
kaffi/te.
Biblioteket og utstyrsdepoet vert samstundes tilgjengeleg for dei
som måtte ynskje det.
Formålet er at våre nye innbyggarar skal få ein uformell arena til å
øve på norsk. Innimellom legg vi opp til temabaserte diskusjonar.
Vi treng nokre frivillige som kan vere med å drive språkkaféen –
låse opp, koke kaffi, og prate. Om du kunne tenke deg å hjelpe til
med det kan du ta kontakt med Vivian på Gulen Frivilligsentral.
Håpar å sjå deg!
Gulen Frivilligsentral og Flyktningkonsulent.
A:
Eivindvikvegen 1119
5966 Eivindvik
T:
57 78 20 66
F:
92 62 26 07
Web: www.domene.no
Org.Nr.:000 000 000

Similar documents