MANNSKAPSLISTE FOR KLUBBRENN 2014 (se også bakside)

Comments

Transcription

MANNSKAPSLISTE FOR KLUBBRENN 2014 (se også bakside)
MANNSKAPSLISTE FOR KLUBBRENN 2014 (se også bakside)
RENN 1. TIRSDAG 14 JANUAR
KL. 18.00 (FRITEKNIKK)
RENN 2. TIRSDAG 28 JANUAR
KL. 18.00 (KLASSISK)
RENN 3. TIRSDAG 11
FEBRUAR
KL. 18.00 (FRITEKNIKK)
KLUBBMESTERSKAP LØRDAG 1.
MARS KL. 13.00
(FRITEKNIKK)PÅ KOLBÅNN
LØYPESJEF:
JAN OVE HOP
LØYPESJEF:
KJETIL SOLVANG
LØYPESJEF:
LØYPESJEF:
KJETIL SOLVANG
RENNLEDER:
RUNE STORHAUG
RENNLEDER:
RUNE STORHAUG
RENNLEDER:
RENNLEDER:
RUNE STORHAUG
STARTER:
RUNE STORHAUG
STARTER:
JENS ERIK FARSJØ
STARTER:
JENS OLAV
SØRDALEN
METTE HOLTE
AARØ
TRYGVE MOE
STARTER:
RUNE STORHAUG
PÅ/SKR/TID:
CATHRINE FOSSO
HEGE BRENNA
NILSEN
JAN OVE HOP
JENS ERIK FARSJØ
TRINE ANDRESEN
CATHRINE
EINERTSEN
LYNN JOHANSSON
NILSEN
PÅ/SKR/TID:
CATHRINE FOSSO
DAGFRID BRÅTANE
ØYVIND
FREDRIKSEN
KRISTIAN SKULAND
TRINE ANDRESEN
INGER JOHANNE
VIBETO
NINA SNØÅS
PÅ/SKR/TID:
CATHRINE FOSSO
VIBEKE HERFOSS
TROND SNØÅS
KJELL MORTEN
ANDERSEN
TRINE ANDRESEN
ÅSE BERIT LØNNE
HEGE SPRAKHAUG
PÅ/SKR/TID:
CATHRINE FOSSO
TOVE TVEIT
VIBEKE HALVORSEN
SABINE HALVORSEN
INNKJØP:
KIOSK/KAFFI:
RIGGING AV
KAFÉ*
TRINE ANDRESEN
TONE LUDVIGSEN
BJØRG ROBERTSEN
KIOSK RYDDING
AV KAFE OG
GYMSAL*
LENE HELLEMYR
CAROLIEN MÅHR
JOHAN EKLO
YVONNE HOP
KIOSK
RYDDING AV
KAFE OG
GYMSAL*
VAFFLER:
MARITA KNUDSEN
TORILD BARLAND
CECILIE MOSTAD
HILDE SKULAND
KIOSK
RYDDING AV
KAFE OG
GYMSAL*
VAFFLER:
HEIDI THORSEN
SOLVEIG
JØRGENSEN
VAFFLER:
KIOSK
RYDDING AV
KAFE OG
GYMSAL*
VAFFLER:
LEVERE UT
PREMIER:
TA IMOT
STARTNR:
LØYPEVAKT:
GRO ANETTE DALEN LEVERE UT
PREMIER:
NILS M. OPSAHL
TA IMOT
STARTNR:
KNUT JARLE
LØYPEVAKT:
SØRDALEN
STIG LEMVIK
LEVERE UT
PREMIER:
TA IMOT
STARTNR:
LØYPEVAKT:
METTE HOLTE
AARØ
IVAR BERTHELSEN
LEVERE UT
PREMIER:
TA IMOT
STARTNR:
LØYPEVAKT:
TOVE WÅSJØ
INNKJØP:
KIOSK/KAFFI:
RIGGING AV
KAFÉ*
INNKJØP:
KIOSK/KAFFI:
RIGGING AV
KAFÉ*
SALVE THERKELSEN
CECILIE MOSTAD
TRINE ANDRESEN
HANS HÅKON
BRENDTØY
SVEIN LUDVIGSEN
ØRNULF KLAUSEN
INNKJØP:
KIOSK/KAFFI:
RIGGING AV
KAFÉ*
CAMILLA HEDBERG
CATHRINE FOSSO
INGE PEDERSEN
ØRNULF KLAUSEN
LIV BRÅTANE
KJERSTI SULE
ANDERSEN
JOSTEIN AARØ
EINAR MÅHR
INGE VIDAR
HEGLAND
RENNLEDER, PÅMELDING OG KIOSK MÅ MØTE KL 17.15 – PÅMELDING FREM TIL KL 17:45
*PÅ/SKR/TID: BETYR PÅMELDING/SKRIVER/TIDTAKER. DE SOM HAR PÅMELDING TAR OGSÅ SKRIVER JOBBEN.
*DE SOM STÅR PÅ KIOSK/KAFFI:RIGGING AV KAFÉ TAR MED TO KANNER KAFFI HVER OG MØTER 17:15
*DE SOM STÅR PÅ KIOSK RYDDING AV KAFE OG GYMSAL AVLØSER DE ANDRE CA KLOKKA 18:45 MED MULIGHET FOR LITT
OVERLAPP.
*DE SOM STÅR PÅ VAFFLER, LEVERER 5 LITER VAFFELRØRE HVER KL 17:15.
NB! Blir noen av renna avlyst pga manglende snø eller for kaldt må vi ha anledning til å spørre dere om å bidra på et annet renn.
*HVIS DET ER NOE DERE LURER PÅ, TA KONTAKT MED RENNLEDER FOR DET AKTUELLE RENNET.
CAMILLA HEDBERG (styreleder) – MOB. 95101364
METTE HOLTE AARØ (nestleder) – MOB. 90848043
CATHRINE FOSSO (oppmann) – MOB. 99234115
KJETIL SOLVANG (løypeansvarlig) – MOB. 91877023
TRINE ANDRESEN (kiosansvarlig) – MOB. 91683750
ÅSNE HAUGEN BRENDTØY (sekretær) – MOB. 95066937
PÅ FORHÅND TUSEN TAKK FOR HJELPEN.
SKIGRUPPA – SANNIDAL IL