DUGNAD – SYKKELRITTET BERGEN – VOSS

Comments

Transcription

DUGNAD – SYKKELRITTET BERGEN – VOSS
DUGNAD – SYKKELRITTET BERGEN – VOSS
LAURDAG 06. JUNI
Kvam Langrenn- og Skiskyttarklubb sin jobb er å betjene matstasjonen frå kl. 8-13. Klubben
får 30.000 kroner i godtgjersle for dette arbeidet og me treng hjelp av deg. Du finn navnet
ditt nedanfor. Me set stor pris på at du kan stilla på dugnad. Dersom du ikkje kan møta, så
ber me om at du finn ein annan for deg.
Oppmøte på haldeplassen i Norheimsund. Dei som er hovudansvarleg og ansvarleg for kaffi,
brød/bananer, sportsdrikk/vatn og vafler møter kl. 7. Resten møter kl. 07.45.
Meir informasjon finn de på www.sjusete.com.
ARBEIDSOPPGÅVER:
•
Lage vaffelrøre av toro vaffel poser, steike vafler, ta på
pålegg og dele ut til deltakarane.
•
Blande ut sportsdrikk, helle i koppar og sjå til at det til ei kvar tid er nok
sportdrikk i beholdaren slik at utøvarane kan fylle på flaskene sine.
•
Smøre skiver. Me skal dele brødskiva i to, ta på syltetøy, smør og
fårepølse. Dele opp bananer.
•
Koke kaffi på hotellet. Me kokar kaffien i store beholdarar. Fyller kaffi
i koppar til utøvarane .
HOVEDANSVARLEG: Torgrim Skår og Kristin Koldal Gjøsæter
BRØDMAT/BANANER
Ansvarleg: Anita Aalvik
Lars Olav Brattabø
Sjur Tarjei Fykse
Anette B Leiren
Synnøve Lilletveit Kvåle
Geir Morten Utskot
Margunn Sande
VAFLER
Ansvarleg: Unni Bergtun
Malin Bergtun Auganæs
Kjersti Iversen Brattabø
Eirin Tufteland
Anita Tufteland
Mirjam Eide Gravdal
Nina Lunde Aalvik
Camilla Lunde Aalvik
Reidun B Kjosås
Kjersti Hansen
Pernhild Mæland
Solveig Skaar Ljones
Birgit Lilletveit Kvåle
Kari Mostad
SPORTSDRIKK/VATN
Ansvarleg: Tom Rasmussen
Tor Børve Rasmussen
Knut Njaa
Ingmar Njaa
Einar Opsanger
Vebjørn Kveberg Opsanger
Odd Øygarden
Endre Berg Leiren
Terje Ljones
Hallgeir Botnen
Anders Aalvik Stranden
Ingmar Ølmheim
KAFFI
Ansvarleg: Sissel Børve
Hanna Børve
Tora Mo
Terje Mo