Mannskaper til Konnerudrennene 12 og 13 desember 2015

Comments

Transcription

Mannskaper til Konnerudrennene 12 og 13 desember 2015
Mannskaper til Konnerudrennene 12 og 13 desember 2015
Ansvarsperson med rødt
RENNLEDER
ass rennleder
Mannskapskoordinator
TD
TD
ARENASJEF
Arena/løype
Arena/lløype
Arena/løype
Arena/løype
Arena/løype
Arena/løype
Arena/løype
LØYPEPATRULJE
Arena/løype
Arena/løype
Arena/løype
Arena/løype
Arena/løype
Arena/løype
Arena/løype
SKISMØRER
Skismører
Skismører
HEIAGJENG
Heiagjeng
Heiagjeng
LØYPESJEF
Ass løypesjef
Løypekjører
Løypevakt
Løypevakt
Løypevakt
Løypevakt
Løypevakt
Løypevakt
Løypevakt
Løypevakt
Løypevakt
Løypevakt
Løypevakt
Løypevakt
Løypevakt
Løypevakt
Løypevakt
Løypevakt
Løypevakt
Løypevakt
Løypevakt
Løypevakt
Løypevakt
Løypevakt
Løypevakt
Løypevakt
Løypevakt
Løypevakt
Løypevakt
Løypevakt
STARTSJEF
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Emitbrikke på
Emitbrikke på
Emitbrikke på
Emitbrikke på
Emitbrikke på
Emitbrikke på
Emitbrikke på
Emitbrikke på
RENNKONTOR
Rennkontor
Rennkontor
Rennkontor
Rennkontor
Rennkontor
Rennkontor
Rennkontor
Rennkonot
Rennkontor
TIDTAKERSJEF
Tidtaker ass.
Tidtaker ass.
Video
Backuptid/klokke
Backuptid/klokke
Backuptid/klokke
Backuptid/klokke
Backuptid/klokke
Backuptid/klokke
Backuptid/klokke
Backuptid/klokke
Emitag brikke av
Emitag brikke av
Emitag brikke av
Emitag brikke av
Emitag brikke av
Emitag brikke av
Emitag brikke av
Emitag brikke av
Fristil
Klassisk
99095539
11.12
x
x
x
12.12
x
x
x
13.12
x
x
x
x
99542488
95041427
90021413
90990838
92602249
90671102
93281545
90864822
91185919
x
x
x
x
x
x
x
x
Fornavn
Pål Espen
Pål
Vegar
Thor Inge
Svein
Pål
Lars
Ole Gunnar
Bjørn
Per Olav
Ståle
Lars
Hans Ivar
Baklid
Svendsen
Baklid
Laukli
Kihle
Kihle
Laukli
Lars
Ole Gunnar
Bjørn
Per Olav
Ståle
Lars
Hans Ivar
90021413
90990838
92602249
90671102
93281545
90864822
91185919
x
x
x
x
x
x
x
Bergmann
Svingheim
Trenere
Harald
Njål
uten øvrige oppgaver
90207465
91655437
x
x
Skytterseæter
Heggedal
Høvås
Østensen
Norbom
Lillaas
Pape
Toini
Isa
Helle Stine
Trond
Geir Egil
Kjetil
Trond
Berntzen
Lomsdalen
Bødtker-Lund
Nilsen
Holen
Ellingsen
Jægtvik
Appel
Reime
Herstad
JoVegard
Per
Morten
Thomas
Brynjar
Jørn
Andre
Christian
Tonje
HansArne
95877858
90271918
46967633
90980504
91752681
91128446
90685898
99255807
99481901
97598060
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Roos
Jagland
Engeland
Hoff
Jensrud
Bjørge
Olsen
Hovland
Kristensen
Melby
Mundal
Hjelle
Lie
Christoffer
Lars
Michiel
Espen
Roy
Guro
Ivar
Camilla
Tom
Jon Einar
Stein Roger
Solveig
Jan Roger
40066180
92830540
93248248
48012512
95979234
97097339
x
Mortensen
Høydahl
Hayden
Kollerud
Skarra
Amundsen
Gilhuus-Kiani
Guttormsen
Botilsrud
Markussen
Sydtskow
Hansen
Arnesen
Taksrud
Madsen
Lian Marthinusse
Hege
Thor Olav
Vibeke
Frode
Jan
Geir
Nina
Herleik
Jørgen
Andre
Trond
Jørn Ove
Sven
Heidi
Reidar
[email protected]
Landro
Skaalid
Land
Ranvik
Skytterseæter
H.Langen
Renate Blomli
Siwers
Heggedal
Sildnes
Bendiktsen
Andersen
Ina
Else Berit
Unni
Anne Marie
Toini
Vibeke
Winnes
Hilde
Isa
Tove
Bjørn
Lars Oliver
[email protected]
Bergman
Saugerud
Småge
Pettersen
Holthe
Utby
Madsen
Valset
Høvås
Lono
Storholt
Svendsen
Hole
Johnsen
Hunstad
Stavås
Bjørnstad
Egil
Erik
Kjell Petter
Ståle
Ole C
Arvid
Arne
Steinar
Johan Fredrik
Silje
Geir
Ellen
Inger Lise
Christian Fredrik
David
Ann Kristin
Paal
[email protected]
mobil
90755613
x
x
95260984
91162287
[email protected]
[email protected]
94867981
95876396
91131943
91771617
x
x
x
x
x
x
x
x
x
(x)
x
x
x
x
x
Vakt
Konnerudhallen
Weel
Nils Christian
Hjelde
Finn Martin
Eggesbø
Gunnar
Sæterstøen Eriksen
Skonnord
Ole Christian
Bøhn
Anders
Ødegaard
Yngve
Torvet
Terje
Ola
Prestgård
Solum
Morten
JURY
JURY
Sjef ansvarlig for gjennomføring
Arena rigges fredag ettermiddag.
Rigges ned etter renn søndag.
Vi møtes fredag kl 1700.
Ved stort snøfall
må løypene holdes åpne
Alle heier på alle
Sjef ansvarlig for gjennomføring
Løypevakter
Info fra løypesjef:
Hvis lite snø så må ALLE møte
for snømåking.
Egen innkalling kommer.
x
Sjef ansvarlig for gjennomføring
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Sjef ansvarlig for gjennomføring
x
Dere blir enige om arbeidsfordeligen
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
93263950
48310028
41645005
97006300
91911607
97786247
90022792
48141418
90144270
95725155
45484872
48078964
95877573
90958801
92446431
93683269
96903500
x
x
x
[email protected]
90164089
45251010
48066353
97577581
90896730
95242299
97193992
98211806
40412730
90992323
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
[email protected]
[email protected]
45254194
x
x
x
8-15
8-15
8-15
8-15
8-15
8-15
x
x
x
[email protected]
94892424
98283731
92230031
90088172
90823233
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Sjef ansvarlig for gjennomføring
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
N. Killingstad
Stenseth
Norhaug
Garnvik
Lysheden-Vogt
Mundal
Stustad
Laukli
Høgvoll
Hilde
Hilde
Line
a.m
Camilla
Catrine
Kristin
Siv
90648611
92013320
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
x
x
x
Svalund
Ulberg
Stene
Dahl
Heidi
June
Anette
Silje
45012434
95110388
91779153
97769872
kl.10-17
kl.10-17
kl.10-17
kl.10-17
97155688
NB! Brikker sorteres i rekkefølge og
leveres rennkontor.
Både brikke+startnummer av
Både brikke+startnummer av
Både brikke+startnummer av
Både brikke+startnummer av
Både brikke+startnummer av
Både brikke+startnummer av
Nøkler kvitteres ut hos Karianne.
kabler legges fram av folket i hallen
Oppmøte 0800
Oppmøte 0800
Oppmøte 0800
Oppmøte 0800
Oppmøte 0800
Oppmøte 0800
Oppmøte 0800
Oppmøte 0800
Oppmøte 0800
Sjef ansvarlig for gjennomføring
Sjef ansvarlig for gjennomføring
Sjef ansvarlig for gjennomføring
Søndag:
Taarland
Torebraaten
Hayden
Husum
Borge Raaum
Ulberg
Berg Van Putten
Høien
Senior
Senior
Anmarkrud
Brostigen
Bøygard
Berge
Torgersen
Lysaker
Spangberg
Winnes
Kind Dischler
Lindtveit Liverud
Skistad
Stustad
Baklid
Liverud
Ruth
Roestad
Killingstad
Hege
Cecilie
Tine
June
Toril
94815808
kl. 8-15
99617340
91361400
91312283
90730443
95110388
98803227
kl .8-15
kl. 8-15
kl.10-17
kl.10-17
kl.10-17
kl.10-17
95151604
2 stk
2 stk
Ole Martin
Hege
Håvard
Hege
Per-Magnus
Ingunn
Mette
Rune
Christine
Line
Morten
Trond
Hege
Christin
Kåre
Magne
kl.10-17
kl.10-15
[email protected]
[email protected]
[email protected]
99164161
48098310
95238850
41449515
92455666
91865766
41551752
91596067
97123338
91518093
92810638
97596692
95847367
48150043
99744362
91562180
94148696
[email protected]
40414262
94148696
[email protected]
[email protected]
x
(x)
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Klausen
Killingstad
Tonje
Magne
Hole
Inger Lise
95101663
Hodt
Finn
91129110
Weberg
Skare
Vik
Akselsen
Trond
Dagny
Jakob
Terje
95885053
94872788
45517657
95142818
Skarra
Arnesen
Bøygard
Gilhuus-Kiani
Anmarkrud
Botnen
Jan
Sven
Håvard
Nina
Brit Krokstad
Hans Gunnar
Knudsen
Erik Dag
48146375
x
Andersen
Stølan
Vråle
Ingvild
Solrund
Tonje
46413311
47654631
92098203
x
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
41538521
90038862
98894082
41639969
95793421
JURY
x
x
x
x
99289203
97157873
48001605
91515485
93496021
95260984
91361493
x
x
x
x
x
x
x
JURY
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
97775999
93004004
90901002
98011921
47027975
90192321
45005316
32887233
93008289
94867981
41538521
47453454
98894082
90659029
41637422
90077701
92698603
91324830
90038862
93039826
x
x
x
x
x
x
x
x
Notater
Sjef ansvarlig for gjennomføring
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
12 kaker
12 kaker
15 kaker
18 kaker
18 kaker
kl.10-15
x
(x)
x
x
x
x
x
x
x
Sjef ansvarlig for gjennomføring
x
til 14.00
fra 14.00
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Følge opp garderober-toaletter
Følge opp garderober-toaletter
Sjef ansvarlig for gjennomføring
Info : 15+ har også ansvar for
nedrigging og rydding søndag
NB: Nytt arenagulv i hallen.
Gulv må rulles ut
før bord og stoler settes på plass.
Oppmann sin oppgave å sende
mail, ringe foreldrene om
kakebaking
Sjokoladelangpanne, boller, etc
Kaker er ren netto inntekt!
Dere blir enige om
arbeidsfordelingen
Kontakt ang strøm/nøkkler
PARKERINGSJEF
Parkering
Parkering
Parkering
Parkering
Parkering
Parkering
Parkering
Parkering
Parkering
Parkering
KAFETERIASJEF
Kafeteria
Kafeteria
Kafeteria
Kafeteria
Kafeteria
Kafeteria
Kafeteria
Kafeteria
Kafeteria
Kafeteria
Kafeteria
Kafeteria
Kafeteria
Søndag:
Kafeteria
Kafeteria
Kafeteria
Kafeteria
Kafeteria
Kafeteria
Kafeteria
Kafeteria
Kafeteria
Kafeteria
Kafeteria
Garderobevakt / service
Garderobevakt / service
SAFTANSVARLIG
SAFT ASS
Saft
Saft
Saft
Saft
Saft
Saft
Saft
Saft
Saft
Saft
SPEAKER
PREMIER
Premier
Premier/speaker hall
Premier/speaker hall
Premier
Premier
Rigging av hall
Rigging av hall
Rigging av hall
Rigging av hall
Rigging av hall
Rigging av hall
Rigging av hall
Rigging av hall
Rigging av hall
Rigging av hall
Rigging av hall
Rigging av hall
Rigging av hall
Kaker
Kaker Gruppe 17+
Kaker Gruppe 15-16 år
Kaker Gruppe 13-14 år
Kaker Gruppe 11-12 år
Kaker Gruppe 9-10 år
Sanitet
Sanitet
Sanitet
Sanitet
Sanitet
Sanitet
Sanitet
email
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Fredag
Etternavn
Nordhaug
Pedersen
Kildebo
Tollehaug
Iversen
Pedersen
Baklid
Svendsen
Baklid
Laukli
Kihle
Kihle
Laukli