MANNSKAP - Svene IL

Comments

Transcription

MANNSKAP - Svene IL
SpareBank1 cup 2015
10. og 11. januar 2015
Stevningsmogen
INFORMASJON
MANNSKAP
Rev 7
Til alle funksjonærer under
SpareBank1 cup 2015
SpareBank 1 cup er et stort arrangement med i alt ca 80 funksjonærer i sving.
Rennet vil gi en kjærkommen inntekt til aktiviteten i Svene IL og IL Bevern, og vil
være med på å sette Svene IL og IL Bevern, samt Stevningsmogen som
arrangementsarena på kartet.
Årets renn er også en viktig forberedelse for Hovedlandsrennet i 2015. Du vil derfor
se litt endringer på opplegget i år sammelignet med tidligere. Vi er også veldig
interesert i tibakemeldinger fra dere som er funksjonærer slik at vi kan bli bedre inn
mot HL 2015.
Uten den flotte innsatsen av deg som funkjonær, ville det ikke være mulig å få til
dette!
Dersom du har spørsmål omkring jobben du skal gjøre, kontakt den ansvarlige der
du jobber, Du kan lese mer på: www.svene.no her finner du all relevant informasjon
PÅ FORHÅND;
TUSEN TAKK FOR ÅRETS INNSATS!
Vennlig hilsen Svene IL og IL Bevern
Sverre Tjøntveit
E-post:
Mob.nr.:
[email protected]
934 43 693
Lagleder for arrangørklubbenes løpere
Ansvar :
Bevern
Svene
Navn
Arild Larsen
Øystein Jonrud
Lørdag
Søndag
tid 08:30
tid 08:30
414 79 671
X
X
924 89 967
X
X
X
X
Bidrar hvis han er tilgjengelig
Telefon
Arild Larsen
Øystein Jonrud
Marie Hov
Knut Ole Strysse
PARKERING
Ansvar:
Personell behov:
Egil Kjørsvik
Delt innskyting på lørdag og søndag, 5-6 personer.
Navn
Egil Kjørsvik
Nina Hansen-Møllerud
Arne Nilsen
Bevern NN
Kari Smeby
Geir Myrvollen
Ingar T. Andersen
Øyvind Drage
Telefon
928 25 149
452 36 107
920 60 112
924 01 789
930 47 118
916 01 495
454 78 654
Lørdag
07:30 07:30 07:30 07:30 07:30 - 09.30
07:30 - 09.30
07:30 - 09.30
Søndag
07:30 07:30 07:30 07:30 07:30 - 09.30
07:30 - 09.30
2 walkier
RENNKONTOR
Ansvar:
Personell behov:
Ingunn Tveiten
4 personer + utøvere til ordonanser
Pakking av lagsposer
Navn
Telefon
Ingunn Tveiten
Heidi Ebner
Leni Fjeldestad
Anne Solheim
473 78 582
994 36 327
481 08 171
930 56 328
Fredag
18:00 – 20:00
X
X
X
X
Lørdag etter
renn er ferdig
X
X
X
X
Rennkontor, lørdag og søndag
Navn
Ingunn Tveiten
Heidi Ebner
Leni Fjellestad
Anne Solheim
Athit
Telefon
473 78 582
994 36 327
481 08 171
930 56 328
Ordonans
Tid
08.00
08.00
08.00
08.00
10:00
1 Walkie
ARENA OG LØYPER
Ansvar:
Personell behov:
Roger Rustand
Stig Kjenaas (NK)
7 – 8 personer på løypevakter
6 personer i strafferunden lørdag
Løype / arena vakter og kontroll av strafferunder
Rigging
Navn
Telefon
fredag
kl 18:00
Stig Kjenaas
957 42 293
X
Roger Rustand
X
951 01 010
Bjørn Halvorsen
948 92 329
Steinar Tjøntveit
934 43 693
X
Dag Rasmussen
X
Heidi Lise /Jon G. Pedersen 400 08 521
X
Odd Birger Martinsen
X
Trygve Strand
916 88 663
Jon Olav Berget
X
452 80 433
(løypekjøring)
Strafferunder
Bjørn Haavengen
472 56 769
Hanne Lindh
934 53 885
Berit Åsbø
Kari Smeby
924 01 789
Øystein Skjelbred
900 39 425
Hilde Moholth
975 73 440
5 walkier totalt (1 i strafferunde)
Sponsor profilering/bilder
Ansvar:
Lars Henrik Lund
Personell behov:
1 person (3 på HL)
(tlf 958 85 298)
Lørdag
kl 08:15
Søndag
kl 08:30
X
X
Halv dag
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
09:30 - 16.30
09:30 - 16.30
09:30 - 16.30
09:30 - 16.30
09:30 - 16.30
09:30 - 16.30
Sanitær
Ansvar:
Personell behov:
Gro Kristin L Svingen
Dette utføres av personene i gruppa for premiering
Oppgave :
1 gang pr time, etterse, rydde og etterfylle med toalettpapir og tørkepapir på toalettene i
speakerbua, på utedoene samt på toalettene og garderobene nede på Stevningsmogen.
Navn
Oppmøte
Lørdag
09.00-13.00
13.00-17.00
Telefon
Svene
Bevern
Oppmøte
Søndag
13.00-17.00
09-00-13.00
KAFÈ og KIOSK
Ansvar:
Personell behov:
Frøydis Brekke Nilsen
ca. 20 personer
Navn
Telefon
Linda Antonsen
Brit Aabakken
Kjersti Aaserud
Aud Josefsen
928 85 425
986 57 773
470 28 731
996 17 770
Wenche Grundvåg
Hege Ø. Berg
Elin T. Dokken
Ruth Une Helgestad
Brit Kjønstad
Linda Antonsen
908 84 389
909 25 887
952 03 811
Frøydis Brekke Nilsen
Berit Hillestad Pedersen
Brita Tronstad
Marit Kyllesdal
Ragnhild Heiret
905 97 147
971 72 553
482 54 995
416 26 923
Bente Hallingstad
Anne Mette Aaby
Hanne Korssjøen
Frøydis Brekke Nilsen
Wenche C. D. Berget
Laila Jonrud
905 92 666
916 62 754
930 57 415
905 97 147
472 70 317
909 59 570
Guro Aaby Bergan
Oda Fløtaker
Rigging
fredag
X
X
Lørdag
tid
Kiosk fra kl 07:30
Kiosk 08:30 - 12:30
Kiosk 08:30 - 12:30
Kiosk 12:30 - 17:00
Søndag
tid
Kiosk fra kl 07:30
Kiosk 08:30 - 12:30
Kiosk 08:30 - 12:30
Kiosk 08:30 - 12:30
Kiosk 12:30 - 17:00
Kiosk 12:30 - 17:00
Reserve
Kiosk 12:30 - 17:00
Kiosk 08:30 - 12:30
Er vakt i skifte
mellom vaktene
Kiosk 12:30 - 17:00
Reserve
Kiosk 12:30 - 17:00
Kiosk 12:30 - 17:00
Kiosk 12:30 - 17:00
Er vakt i skifte
mellom vaktene
Kafe fra kl 07:30
Kafe 08:30 - 12:30
Kafe 08:30 - 12:30
Kafe 08:30 - 12:30
Kafe 08:30 - 12:30
Kafe fra kl 07:30
Kafe 08:30 - 12:30
Kafe 08:30 - 12:30
Kafe 08:30 - 12:30
Kafe 08:30 - 12:30
Kafe 12:30 - 17:00
Kafe 12:30 - 17:00
Kafe 12:30 - 17:00
Kafe 12:30 - 17:00
Kafe 07:30 - 12:30
Kafe 07:30 - 12:30
Kafe 12:30 - 17:00
Kafe 12:30 - 17:00
Kafe 12:30 - 17:00
Kafe 12:30 - 17:00
Kafe 07:30 - 12:30
Kafe 07:30 - 12:30
Avtales med Frøydis
Avtales med Frøydis
Avtales med Frøydis
Avtales med Frøydis
STANDPLASS
Ansvar:
Personell behov:
Erik Trømborg
12 + 2 våpenbærere + 15 skrivere/tastere
1 Standplassleder og 1 tidtaker/kontrollør
Navn
Erik Trømborg
Ola Tveiten
Øyvind Berget
Jan Solheim
Torgeir Gjellerud
Geir Vatnebryn
Eirik Mathiesen
Kjetil Bottolfs
Jon Barlindhaug
Jon Olav Berget
Gunnar Ebner
Andreas Aaserud
Lars Tore Thorsrud
Anders Borge
Ola Hov
Grete Blørstad
900 41 478
416 70 515
958 85 438
945 32 077
930 90 597
416 70 501
958 85 259
917 97 618
900 35 070
452 80 433
473 67 525
957 58 869
926 15 513
975 63 374
95089704
Rigging Fredag
kl 18
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Bjørn Liane
Geir Myrvollen
Reidar Aasbø
Jørg Luchsinger
Ingar Andreassen
Bernhard Hallingstad
Morten Ole Pedersen
Eli Einbu
Ingar T. Andersen
Roger Moe
Stian Antonsen
Jan Erik Storløkken
Rolf Kragh
Henrik Aandahl
Geir Hæreid
Øyvind Drage
Arnt Sagosen
Katrine Larsen
Bjørn Haavengen
481 37 043
930 47 118
909 76 672
412 12 875
907 12 219
952 96 061
934 17 356
922 92 563
916 01 495
900 30 064
934 79 548
976 07 174
992 45 964
920 17 208
922 29 888
454 78 654
941 48 504
934 55 374
472 56 769
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Telefon
2 walkier
Fint om alle som har mulighet hjelper til med rigging på fredag
Lørdag
Søndag
kl 08:00
kl 08:00
kl 08:00
kl 08:00
kl 08:00
kl 08:00
kl 08:00
kl 08:00
kl 08:00
kl 08:00
kl 08:00
kl 08:00
kl 08:00
kl 08:00
kl 08:00
kl 08:00
kl 08:00
kl 08:00
kl 08:00
kl 08:00
kl 08:00
kl 08:00
kl 08:00
kl 09:30
kl 09:30
kl 09:30
kl 09:30
kl 09:30
kl 09:30
kl 09:30
kl 09:30
kl 09:30
kl 09:30
kl 09:30
kl 09:30
kl 09:30
kl 09:30
kl 09:30
kl 09:30
kl 09:30
kl 09:30
kl 08:00
kl 08:00
kl 08:00
kl 08:00
kl 08:00
kl 08:00
kl 08:00
kl 09:30
kl 09:30
kl 09:30
kl 09:30
kl 09:30
kl 09:30
kl 09:30
kl 09:30
kl 09:30
kl 09:30
kl 09:30
kl 09:30
kl 09:30
kl 09:30
kl 09:30
kl 09:30
kl 09:30
kl 09:30
reserve
PROGRAM FOR STANDPLASS
KM/Sparebank 1 Cup lørdag 10.01 (sprint) og søndag 11.01. (normal) 2015 Stevningsmogen
Standplassleder:
Erik Trømborg
Tidtaker+ kontroll våpen jun/sen: Anders Borge
Børsebærere (oppmøte 08:00)
Skive 1-5
Ola Tveiten & Øyvind Berget
Skive 6-10
Jan Solheim & Torgeir Gjellerud
Skive 11-15 Geir Vatnebryn & Eirik Mathiesen
Skrivere og tastere (oppmøte 09:30)
Skive 1-5
Skive 6-10
Reidar Aasbø
Ingar Andreassen
Geir Myrvollen Bjørn Liane
Jørg Luchsinger Bernard Hallingstad
(mobil 900 41478)
Skive 16-20
Skive 21-25
Skive 26-30
Rullering:
Skive 11-15
Morten Ole Pedersen
Eli Einbu
Ingar T Andersen
Lars Tore Thorsrud & Kjetil Bottolfs
Grete Blørstad & Gunnar Ebner
Andreas Aaserud & Ola Hov
Jon Barlindhaug lørdag, Jon Olav Berget søndag
Skive 16-20
Roger Moe
Stian Antonsen
Øyvind Drage
Skive 21-25
Jan E Storløkken
Henrik Aandahl
Geir Hæreid
Skive 26-30
Rolf Kragh
Arnt Sagosen
Kathrine H. Larsen
Innskytingsblinker, merking, oppfrisking av blinker (lørdag):
Tid
(foreløpig)
0800-0815
0815-0830
0830-0945
0930-0945
0945-0955
1000-ca 1225
1225-1240
1240-1340
1350-ca 1630
1630 -
Oppgaver
Legge ut matter. Heise vimpel. Vindanviser på standplass
Sette opp innskytingsblinker, rød/svart markering 10m før og etter standplass.
Eventuelt korrigere iht. nye startlister
Utdeling av vester, gjennomgang av rutiner
Øving på å trekke opp stor blink/liten blink på selvanvisere
Selvanvisere lukkes. (så de ikke kan skytes på under innskyting)
Innskyting I
Sjekke alle våpen på de standplassene man er ansvarlig for når skytterne forlater
standplass
Gjennomgang av rutiner for skrivere, utdeling av skriveunderlag
Klargjøring for renn. Ta ned innskytingblinker, unntatt blink 0 og 31. Børste
liggeunderlag, trene på å løse ut selvanvisere
Renn del 1
Vær ekstra behjelpelige med yngre klasse, bistå ved problemer.
Brett arket slik at du bare ser ”dine skiver”. Husk å starte med stor blink, skjema
viser når det byttes til liten. Hent inn og legg ut børse umiddelbart etter at løper er
ferdig.
Eget skjema for å fylle ut antall bom for klasse 16 år og under.
Eget skjema for å fylle ut 17 år og over. Den første på lista taster, husk også å taste
”null” dersom feilfri skyting.
Dersom en skive av tekniske grunner faller ut, flyttes denne til skive 0 eller 31.
Ansvarlige børsebærer og skrivere fortsetter som før.
Sette opp skilt for stående skyting
Dersom det blir kø på en skive, varsler børsebærer tidtager, tidtager tar tiden løperen
må vente, skrivere noterer dette.
Sette opp innskytingsskiver
Innskyting II
Sjekke alle våpen på de standplassene man er ansvarlig for når skytterne forlater
standplass
Visitere våpen til junior/senior og merke av dette i startliste
Renn del II
Etter rennet - Bære liggeunderlag inn bua, tvinne opp tau til blinkene, rydde, male
opp skivene
Ansvarlig
Standplassleder
Børsebærere
Standplassleder
Børsebærere
Børsebærer
Standplassleder
Skrivere
Børsebærere
Børsebærere
Skrivere
Børsebærere/Skrivere
Tidtager
Børsebærer/Tidtager/
Skrivere
Børsebærere
Skrivere økt 1
Tidtaker + ordonans
Skrivere økt 2
DATA/TIDTAKING
Ansvar:
Personell behov:
Eirik Wetterhus
9 personer
Navn
Telefon
Hovedsystem:
Eirik Wetterhus
Bent Erik Embergsrud
Roar Kjenaas
Jon Moholth
Stian Dokken
Bjørn Viktor Larsen
Lars Espen Baugerød
Øystein Svingen
Kristen Wingestad
Kabling
og testing
Fredag kl
Lørdag kl
Søndag kl
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
08:00
09:00
09:00
08:00
08:00
08:00
09:00
09:00
Reserve
08:00
09:00
09:00
08:00
08:00
08:00
09:00
09:00
reserve
982 88 731
952 23 467
930 57 454
920 88 280
930 65 125
930 57 405
413 38 071
928 04 054
LØPSDAGENE
2 walkier
Fint om alle som har mulighet hjelper til med rigging på fredag
START OG BRIKKER
Ansvar :
Personell behov:
Kristin Kjenaas
6-7 personer
LØPSDAGENE
Navn
Astrid Tveiten
Kristin Kjenaas
Trine Rustand
Marielle Adriaanse
Anita Drage
Guri Kragh
Sverre Josefsen
Telefon
416 70 514
982 59 785
916 63 977
970 47 660
938 15 345
930 57 584
950 54 214
Lørdag
09:00
X
X
X
X
X
X
X
Søndag
09:00
X
X
X
X
X
X
X
1 walkie
Fint om alle som har mulighet hjelper til med rigging på fredag
SPEAKER
Ansvar:
Personell behov:
Navn
Morten Hepsø
Pål Fløtaker
Sondre Hegna
Pål Fløtaker
3 personer
Telefon
480 76 713
Oppmøte
Oppmøte
Lørdag
09.00
08.00
09.00
Søndag
09.00
08.00
09.00
MÅLGANG
Ansvar:
Personell behov:
Sander Adriaanse
4 personer
Navn
Telefon
Sander Adriaanse
Herleik Bergan
Pirjo Luchsinger
Eli Kjørsvik
482 04 121
941 72 750
472 35 931
922 49 354
Lørdag
kl 09:30
X
X
X
X
Søndag
kl 09:30
X
X
X
X
1 walkie
PREMIERING
Ansvar:
Personell behov:
Lise Wetterhus / Gro Kristin L Svingen
4 -5 personer
Navn
Gro Kristin L. Svingen
Lise Wetterhus
Susanne Taalesen
Gro Kofstad
Jorunn Trømborg
Anne Berit Larsen
Telefon
958 05 359
928 03 538
415 86 051
928 04 102
90848307
Lørdag
Søndag
09.30
09.30
09.30
09.30
09.30
09.30
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
1 walkie
Ta med niste, vi spanderer kaffe og kaker til funksjonærer.
Reserver Sparebank 1 cup
Tove Ramberg
Reserver (deltar på HL i mars)
Trond Sauro på parkering
Catharina Breivik i salget
Ingrid Kvistad

Similar documents