Mannskapshefte

Comments

Transcription

Mannskapshefte
Hovedlandsrennet 2015
5. - 8. mars 2015
Stevningsmogen
INFORMASJON
MANNSKAPER
PROGRAM MANNSKAPER HL - endelig – rev. 05
Til alle funksjonærer under
Hovedlandsrennet 2015
Hovedlandsrennet (HL) er et stort arrangement med i alt opp mot 140-150
funksjonærer i sving og ca 400 deltakende utøvere. Rennet vil gi en kjærkommen
inntekt til aktiviteten i Svene IL og IL Bevern, og vil være med på å sette Svene IL og
IL Bevern, samt Stevningsmogen som arrangementsarena på kartet.
Vi har som mål å arrangere et hovedlandsrenn vi som klubber vil være stolte av og
huske. Samtidig vil vi gi våre besøkende; utøvere, trenere, ledere, foresatte og øvrig
publikum en positiv opplevelse som vil gjøre at de husker HL 2015, Stevningsmogen
og arrangørklubbene på en positiv måte.
Vi er klar over at det er mange som tar fridager for at vi skal kunne arrangere et
arrangement som HL. Vi setter utrolig stor pris på den innsatsen som blir lagt ned av
alle frivillige og den positive holdningen vi møter.
Uten den flotte innsatsen av deg som funksjonær, ville det ikke være mulig å få til
dette!
Dersom du har spørsmål omkring jobben du skal gjøre, kontakt den ansvarlige der
du jobber, Du kan lese mer på: www.svene.no her finner du all relevant informasjon
PÅ FORHÅND;
TUSEN TAKK FOR ÅRETS INNSATS!
Vennlig hilsen Svene IL og IL Bevern
Sverre Tjøntveit
Rennleder
E-post:
[email protected]
Mob.nr.:
934 43 693
Se også :
http://www.hl2015.no/
Lagleder for arrangørklubbenes løpere:
Ansvar :
Bevern
Svene
Navn
Arild Larsen
Marie Hov
Telefon
Arild Larsen
Marie Hov
414 79 671
Fredag
tid 08:45
X
X
Lørdag
tid 08:45
X
X
Søndag
tid 08:00
X
X
PARKERING
Ansvar:
Personell behov:
Kommentar:
Egil Kjørsvik
Delt innskyting på fredag og lørdag, 5-6 personer.
Vi må begynne å selge 2 og 3 dagers pass på torsdag.
Navn
Egil Kjørsvik
Nina Hansen-Møllerud
Arne Nilsen
Trond Sauro
Yngvar Høier (Frivill.sent.)
Arne Rugland
Trygve Engene
Geir Myrvollen
Ungdom 1
Telefon
928 25 149
452 36 107
920 60 112
908 48 906
930 57 475
911 71 685
930 47 118
Torsdag
?
09:00 09:00 09:00 -
Fredag
08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 08-09
Lørdag
08:00 08:00 08:00 08:00 -
08-09
Søndag
07:00 07:00 07:00 07:00 07-08
-
RENNKONTOR
Ansvar:
Personell behov:
Ingunn Tveiten
4 personer + utøvere til ordonnanser
Navn
Telefon
Ingunn Tveiten
Heidi Ebner
Leni Fjeldestad
Anne Solheim
473 78 582
994 36 327
481 08 171
930 56 328
Ordonnans :
Andreas Aaserud - leder
Stijn Adriaanse
Twan Adriaanse
Bjørnar K. Halvorsen
Håvard Jonrud
Odin D. Berget ?
Bevern utøver
Bevern utøver
Bevern utøver
473 67 525
Torsdag
08:00 16:30
X
X
X
-
Fredag
08:00 16:30
X
X
X
Lørdag
08:00 16:30
X
X
X
X
Søndag
07:30 -
09:00 09:30 09:30 09:30 -
09:30 10:00 10:00 10:00 13:30 13:30 13:30 -
09:00 09:30 09:30 09:30 -
1 Walkie
Andreas Aaserud er leder, setter opp 3 ungdommer til enhver tid. (trenger walkie)
X
X
X
X
ARENA OG LØYPER
Ansvar:
Personell behov:
Roger Rustand
Stig Kjenaas (NK)
6 - 8 personer på løypevakter (personell tar med jernriver og spa)
6 personer i strafferunden lørdag & søndag
Løype / arena vakter og kontroll av strafferunder
Navn
Telefon
Stig Kjenaas
Roger Rustand
Bjørn Halvorsen
Rune Pettersen
Steinar Tjøntveit
Dag Rasmussen
Heidi Lise /Jon G. Pedersen
Torsdag
Kl 09:00
Fredag
Kl 08:30
Lørdag
Kl 09:00
Søndag
Kl 09:00
X
X
-
X
X
X
X
X
-
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-
X
X
X
X
X
X
X
kl 09:45kl 09:45kl 09:45kl 09:45kl 09:45kl 09:45-
kl 09:15kl 09:15kl 09:15kl 09:15kl 09:15kl 09:15kl 09:15-
957 42 293
951 01 010
948 92 329
906 13 032
934 43 697
Odd Birger Martinsen
Trygve Strand
Arne S. Sørensen
Hallvard Riggenholt
Kjell Løver
Tove K. Ramberg
Ungdom, Oddvar Sandvik
Ungdom, Niri L. Svingen
Jon Olav Berget (løypekjøring)
Strafferunder
Hanne Lindh
Berit Åsbø
Hege Ø. Berg
Hans Otto Øverby
Lene Flesseberg
Eli Kjørsvik
Marte Larsen
Åsne Haavengen
Ungdom 1
Ungdom 2
481 66 654
400 08 521
958 85 379
916 88 663
906 89 098
09:00-1200
09:00-1200
12:00-16:00
X
992 72 114
452 80 433
934 53 885
922 49 354
5 walkier totalt (1 i strafferunde)
Sponsor profilering / bilder / filming
Ansvar:
Personell behov:
Lars Henrik Lund
8 personer
- opplæring torsdag Kl. 17.00
Navn
Lars Henrik Lund
Siri Moholt (foto)
Idunn Haavengen (foto)
Einar Lund
Odd Birger Martinsen
Svein Brattås
Telefon
958 85 298
958 85 379
970 67 702
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag
17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 -
08:30 ?
?
09:00 -
09:00 09:30 09:30 09:30 09:30 -
09:00 09:00 09:00 09:00 -
Åsne Bilstad
Mette Bjørkesett
Borgar Svendsrud
Martin Kjenaas
Peder F. Solheim
Ungdom 1
Ungdom 2
17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 17:00 -
951 41 491
09:00 09:00 09:00 -
09:30 09:30 ?
09:30 09:30 -
09:00 09:00 ?
09:00 -
DATA/TIDTAKING
Ansvar:
Personell behov:
Eirik Wetterhus
8-9 personer (torsdag iht. behov)
Navn
Eirik Wetterhus
Bent Erik Embergsrud
Roar Kjenaas
Jon Moholth
Stian Dokken
Bjørn Viktor Larsen
Lars Espen Baugerød
Øystein Svingen
Kristen Wingestad (res)
2 walkier
Telefon
982 88 731
Torsdag
952 23 467
930 57 454
920 88 280
930 65 125
930 57 405
413 38 071
928 04 054
Fredag
X
X
X
X
X
X
X
X
Lørdag
X
X
X
X
X
X
X
X
Søndag
X
X
X
X
X
X
X
X
X
START OG BRIKKER, veksling
Ansvar :
Kristin Kjenaas
Personell behov:
4-5 personer
Kommentar, vil trenge noen flere på søndag, kan kombineres med å låne fra løyper / arena.
Navn
Espen Øverli Berg
Kristin Kjenaas
Marielle Adriaanse
Sverre Josefsen
Frida T. Dokken
Nora Wetterhus ?
Telefon
958 85 446
982 59 785
970 47 660
950 54 214
Fredag
09:00
X
X
X
X
-
Lørdag
09:30
X
X
X
X
X
Søndag
09:00
X
X
X
X
X
X
1 walkie
SPEAKER
Ansvar:
Personell behov:
Navn
Morten Hepsø
Pål Fløtaker
Sondre Hegna
Per Bergerud
Pål Fløtaker
3 personer
Telefon
480 76 713
Oppmøte
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag
?
-
X
X
X
-
X
X
X
-
X
X
X
X
MÅLGANG - avtrekkskontroll
Ansvar:
Personell behov:
Avtrekkskontroll :
Sander Adriaanse
4 personer
utføres kun på fredag : Kl. 08.15 – 09.30 og Kl. 11.15 – 13.00
Navn
Sander Adriaanse
Herleik Bergan
Pirjo Luchsinger
Hege Ø. Berg
Erik Sigstad
Ungdom 1
Telefon
482 04 121
930 27 949
472 35 931
Fredag
08:00
08:00
08:00
08:00
13:00 -16:30
-
Avtrekkskontroll :
Andreas Aaserud
Bevern NN
Fra målgang & start iht.
behov
Lørdag
10:00
10:00
10:00
13:30 -16:30
10:00 - 12:30
Søndag
09:30
09:30
09:30
09:30
x
x
x
1 walkie
PREMIERING
Ansvar:
Personell behov:
Lise Wetterhus / Gro Kristin L Svingen
4 -5 personer
Navn
Gro Kristin L. Svingen
Lise Wetterhus
Susanne Taalesen
Gro Kofstad
Jorunn Trømborg
Anne Berit Larsen
Ungdom 1 – kino
Ungdom 2 – kino
Susanne Taalesen
Grete Blørstad
Ingrid Kvistad - Vert Grand
Vert Bevern – Grand hotel
Telefon
958 05 359
928 03 538
415 86 051
928 04 102
90848307
Fredag
Lørdag
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Lørdag
kino
X
X
X
X
X
X
X
X
Grand
X
X
X
X
Søndag
X
X
X
X
X
X
1 walkie
Alle funksjonærer får en baguett samt kake og kaffe – dette fåes på Grendehuset.

Similar documents