Nettverksmøte mai 2016 Nordmøre og Romsdal 331,30 kB

Comments

Transcription

Nettverksmøte mai 2016 Nordmøre og Romsdal 331,30 kB
Program nettverksmøte for Romsdal og Nordmøre
Sunndal vg. skole, 11. mai 2016
Program
09.15 – 09.30
Kaffi og rundstykke
09.30 – 09.40
Velkomen
09.40 – 10.30
Nye yrker, utdanning, trendar og situasjonen i
arbeidsmarknaden v/NAV
10.30 – 10.40
Pause
10.40 – 12.30
Frå erfaringsutveksling til «god praksis»
Karriererettleiingsheftet og Karriereløypa v/utd. avd.
12.30 – 13.05
Lunsj
13.15 – 15.00
Bedriftsbesøk – Hydro Aluminium Sunndal
15.00
Vel heim!