Oversikt over norsktilbud og skoler

Comments

Transcription

Oversikt over norsktilbud og skoler
Til deg som søker norskkurs
i Oslo Voksenopplæring
VÅR 2015
Oppdatert 22.01.2015
Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
Norskkursene i Oslo Voksenopplæring er både for dem som får gratis kurs og for dem som
betaler for kursene.
I denne brosjyren får du oversikt over skolene og tilbudene i Oslo Voksenopplæring.
Se også brosjyrene fra skolene og Oslo VOs brosjyre om kursperioder og priser.
Startdatoer for norskkursene i 2015
Norskkursene har faste startdatoer gjennom året.
Jo tidligere du søker, jo større er sjansen for å få plass når du ønsker.
VÅR 2015
Periode
Start
Antall uker
HØST 2015
4
5
6
1
2
3
5. januar
23. februar
7. april
17. august
5. oktober
16. november
6 uker
5 uker
11 uker
6 uker
6 uker
5 uker
Kurstilbud
Oslo Voksenopplæring har kurs i norsk og samfunnskunnskap på tre spor,
på mange nivåer og ulike tidspunkt.
Timer per uke
DAG
8
12
KVELD
8
12
16
20
24
30
Kursene på dagtid begynner på morgenen (økt 1) eller litt ut på formiddagen (økt 2).
De enkelte skolene har ulike kurstilbud når det gjelder timer per uke, nivå og tilbudet på
kvelden.
Innsøkning
Innsøkning er på Oslo VO Servicesenter,
Karoline Kristiansens vei 8, Fyrstikktorget på Helsfyr.
Du må møte personlig, og ha med deg legitimasjon med
bilde og dokumentasjon på
oppholdstillatelse/registreringsbevis.
Når du søker, får du først en inntakssamtale. Mange tar
også en inntakstest i norsk for å få kurs på riktig nivå.
1
Riktig tilbud
Bakgrunnen din, målene dine og norskkunnskapene dine bestemmer hvilket kursnivå som
passer for deg. Ut fra dette kan du ønske
 hvilken skole du helst vil ha opplæringen på
 kurs på dag eller kveld
 antall timer pr uke
 dato for oppstart
Ønskene dine må passe med nivået på kurset. Inntakskonsulenten vil gi deg mer informasjon
om dette.
For deg som betaler for kursene
Prisen per kursperiode avhenger av antall timer du har per uke, spor, om kurset er på dagtid
eller kveld og av standard klassestørrelse. Se eget informasjonsskriv om kursperioder, priser
og spor.
Hva skjer når du har søkt?
Ut fra inntakssamtalen, norsktesten og ønskene dine finner Oslo Voksenopplæring det
tilbudet som passer best for deg.
Du får et tilbudsbrev fra skolen et par uker før kurset starter. I brevet får du også timeplan
og/eller annen informasjon.
Søkerens ansvar
Du må ta kontakt med skolen du har søkt hvis du vil endre noe på søknaden din.
Du må også informere skolen hvis du endrer adresse, telefonnummer eller epost.
Hvis du sier nei til et tilbud om kurs, må du si fra til skolen hvis du ønsker å stå på venteliste
og få et nytt tilbud senere.
Hvis du ikke møter første skoledag, mister du plassen. Hvis du har gyldig grunn til ikke å
kunne møte, må skolen få beskjed og du må kunne dokumentere grunnen til at du ikke
møter.
Hvis du har gått på norskkurs i Oslo Voksenopplæring før, og det er mindre enn et år siden
du sluttet, kan du ta direkte kontakt med skolen du gikk på, for å søke ny plass.
Mer informasjon
Mer informasjon blant annet om hvem som kan få gratis kurs og hvem som må betale, og
om hvem som må dokumentere norskkunnskaper/godkjente prøver for å søke permanent
oppholdstillatelse og statsborgerskap på www.oslovo.no og www.velkommenoslo.no.
2
Skolene
Oslo Voksenopplæring Skullerud
Adresse: Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo
Tlf.: 23 46 49 00
Område: Skullerud
Offentlig kommunikasjon:
T-bane: 3 til Skullerud
Buss: blant annet 70, 73, 76, 79
Hjemmeside: www.skullerud.oslovo.no
Kurstilbud:
Kurs på spor 1, 2 og 3
Kurs på dag og kveld
Andre kurs:
Norsk med arbeidspraksis (NAP)
Oslo Voksenopplæring Helsfyr
Adresse: Svovelstikka 1-3, 0661 Oslo
Tlf.: 23 46 77 00
Område: Helsfyr, ved Fyrstikktorget
Offentlig kommunikasjon:
T-bane: Helsfyr stoppested - Linje 1, 2, 3 og 4.
Linje 5 til Hasle med overgang til buss 21.
Buss: Fyrstikktorget stoppested - Buss 21, 28, 58 og 68.
Helsfyr stoppested - Buss 37, 66, 76, 401 og 411.
Hjemmeside: www.helsfyr.oslovo.no
Kurstilbud:
Kurs på spor 1, 2 og 3
Kurs på dag og kveld
Andre kurs:
 Nettbasert norskopplæring
Kurs via internett, og kurs via internett i kombinasjon med undervisning på skolen.
Se egen brosjyre.
 Salg og service. Se egen brosjyre.
3
Oslo Voksenopplæring Rosenhof
Adresse: Dynekilgt. 10, 0569 Oslo
Tlf.: 22 38 77 00
Område: Mellom Carl Berners plass og Sinsen
Offentlig kommunikasjon:
T-bane: 5 til Carl Berners plass
Buss: 31, 33 til Rosenhof. 20, 21, 28 til Carl Berners plass
Trikk: 17 til Rosenhof
Hjemmeside: www.rosenhof.oslovo.no
Kurstilbud: Kurs på spor 2 og 3, dag og kveld
Andre kurs: Kurs rettet mot ”Bergenstesten”, Test i norsk–høyere nivå.
(Gratis kurs for dem som har rett til dette, også som betalingskurs.)
Rosenhof, avdeling Sentrum og "Quo Vadis?"
Adresser: Trondheimsveien 2
og Osterhaus' gate 20-22
Tlf.: 23 03 77 00
Område: Sentrum øst
Offentlig kommunikasjon:
T-bane: alle linjer. Trikk: 11, 12, 13, 17
Buss: 30, 31, 34,54, 301, 302, 321
Osterhaus' gate 20-22
Trondheimsveien 2
Hjemmeside: www.rosenhof.oslovo.no og www.quo-vadis.no
Kurstilbud: Kurs på spor 1, dag og kveld
Avdeling Sentrum har tilbud til innvandrere med liten eller ingen skolebakgrunn.
Noen tilbud er bare for kvinner.
Avdeling Sentrum og ”Quo Vadis?” gir også deltakerne arbeidstrening og bedre kvalifisering
for norsk arbeidsliv gjennom interne praksisplasser i Osterhaus' gate og Trondheimsveien.
KIA
Adresse: Ebbells gate 1, 0183 Oslo
Tlf.: 48 31 41 53 og 48 31 41 57
Område: Sentrum øst
God offentlig kommunikasjon
Hjemmeside:
www.kianorge.no/205/norskkurs
Kurstilbud:
Kurs for kvinner, spor 2, på dagtid.
Kursene er 16 eller 20 timer, tre dager per uke.
Tilbud om barnehageplass i kurstiden.
Kan tilby praksisplass for kursdeltakere i
skolens egen barnehage.
Gjelder i perioden jan-des. 2015. Forbehold om trykkfeil, og om endringer i tider og tilbud.
Oslo VO Servicesenter, nr. Erstatter brosjyren fra 08.01.2015.
Oppdatert 22.01.2015
4

Similar documents