Søknad om fritak fra plikt til opplæring i norsk og

Comments

Transcription

Søknad om fritak fra plikt til opplæring i norsk og
Voksenopplæring
Søknad om fritak fra plikt til
opplæring i norsk og samfunnskunnskap
Navn: ____________________________________________________
Fødselsdato/DUF-nr:_________________________________________
Adresse: __________________________________________________
Sted: _____________________________________________________
Telefon: __________________________________________________
Bakgrunn for søknaden:
 Bestått norskprøve
 Bestått opplæring i norsk i henhold til læreplaner for grunnskole eller
videregående opplæring.
 Gjennomførte studier i norsk eller samisk på universitets- eller
høgskolenivå i Norge eller i utlandet tilsvarende 30 studiepoeng.
 Deltaker fyller inntakskrav for norsk eller samisk for universitet eller
høgskole.
Dokumentasjon på bestått norskprøve eller vitnemål på bestått opplæring
må vedlegges søknaden.
Søknaden sendes eller leveres til: Meløy voksenopplæring, Glomveien 10,
8160 Glomfjord
Dato:
Søkers underskrift:

Similar documents