Foredragsholdere - Fylkesmannen.no

Comments

Transcription

Foredragsholdere - Fylkesmannen.no
Foredragsholderne – etterutdanningskurs torsdag 15. oktober – Hotel Norge Lillesand
Hanne-Live Wilhelmsen og Hege Kristin Forfod er to gode kolleger fra Oslo voksenopplæring,
avdeling Helsfyr. De har jobbet med voksenopplæring siden 2008. Før det jobbet begge i
grunnskolen. Både Wilhelmen og Forfod har holdt kurs for Vox flere ganger tidligere. De skriver selv
at «Skriving, som vi skal snakke om hos dere, ligger vårt hjerte nært». De vil fokusere på det
praksisnære på fagdagen.
Christianne Valand Sørensen og Tove Sandell Hepburn har lang erfaring fra både vanlig grunnskole
og konsentrert grunnskole for voksne minoritetselever på Kongsgård skolesenter i Kristiansand. De
har begge tatt PPU etter universitetsutdannelse i henholdsvis psykologi, historie, naturfag, norsk som
andrespråk og engelsk. Dette skoleåret er begge kontaktlærere for hver sin nye grunnskoleklasse.
Truls Berggren arbeider til daglig ved Oslo voksenopplæring, avdeling Rosenhof. Berggren har jobbet
særskilt med grammatikken sin rolle i leseprosessen, og har lang undervisningserfaring med norsk
som andrespråk på alle nivå.
Hans Herlof Grelland er professor i kvantekjemi og filosofi ved Universitetet i Agder. Han har også
arbeidet med matematisk modellering, kaosteori og robotikk. Av interesser er kvantefysikk og
relativitetsteori, særlig filosofiske aspekter og tolkningsspørsmål. Følelsenes filosofi og
eksistensfilosofi generelt. Språkfilosofi anvendt på matematikk som språk i fysikken. Grelland er født i
Oslo, men tilbragte tidlige barneår i Kina. Han er nå bosatt i Grimstad.
Line Duesund Svendsen er jurist og jobber i Utdannings- og barnehageavdelingen hos Fylkesmannen
i Aust-Agder. Hun veileder og driver tilsyn både etter barnehageloven og opplæringsloven, og
behandler klager om spesialundervisning både for barn og voksne.