Erasmus+ - Mobilitet - Voksenopplæring 2015

Comments

Transcription

Erasmus+ - Mobilitet - Voksenopplæring 2015
Erasmus+ - Mobilitet - Voksenopplæring 2015
Søker
Austrheim vaksenopplæring
Bergen Offentlige Bibliotek
InterCollege Norge
Norsk Permakulturforening
Oslo Voksenopplæring Sinsen
Redningsselskapet
Prosjekttittel
Utveksling vedrørande suggestopedisk undervisning 2015
Adult learning in Bergen Public Library
Education for Employability
Education for LAND establishment in Norway
GF: grunnleggende ferdigheter for voksne
Lifeboat Crew Exchange Europe
Beløp i Euro
1745
8840
8680
18520
29760
15525