PowerPoint for elever og lærere.

Transcription

PowerPoint for elever og lærere.
MER ENN KULEPUNKTER
Microsoft PowerPoint
INNHOLDSFORTEGNELSE:
Opprette en ny presentasjon: «Mal» vs. «tomt skall»
Bilder: Sette inn bilder fra Google bildesøk.
Bilder: Sette inn allerede lagrede bilder.
Bilder: Sette inn skjermutsnitt fra et annet program.
Bilder: Legge på effekter og endre plass / størrelse.
Tekst: Sette inn og formatere tekst.
Figurer: Sette inn og formatere standardfigurer.
Figurer: Legge inn forklaringsillustrasjoner basert på maler.
Figurer: Legge inn illustrasjoner som viser fordeling (grafer)
Video: Integrere videoer fra YouTube.
Animasjoner: Legge inn enkle animasjoner (forsterkende eller forvirrende…) 2
1 OPPRETTE EN NY PRESENTASJON «MAL» vs «TOMT SKALL»
a
b
Klikk «Fil»-menyen og velg «Ny»
•
Tom presentasjon:
•
•
•
Nytt fra eksisterende:
•
•
Jeg bruker ikke.
Man får et standard fargevalg som
passer sammen.
Mine maler:
•
c
Noen få gode.
Bør være hvit bakgrunn.
Temaer:
•
•
•
Kjekt å starte med et utgangspunkt
som man har lagt litt jobb i tidligere.
Eksempelmaler:
•
•
•
Fordel med hvit bakgrunn når man
skal legge inn bilder.
Blir ofte litt kjedelig design.
Vil være standard utgangspunkt i
2013???
Ved «Tom presentasjon»:
• Lag en førsteside
• Lag en malside for
innholdslysbildene som side 2.
• Kopier side nr. 2 i x antall
eksemplarer nedover (Ctrl + c,
Ctrl + v).
Ved «Nytt fra eksisterende»:
• Start med å slette alle lysbilder
unntatt førstesiden og side nr. 2.
• Slett innhold på side nr. 2.
• Kopier side nr. 2 i x antall
eksemplarer nedover (Ctrl + c,
Ctrl + v).
3
2
BILDER: Sette inn bilder fra Google bildesøk
a
Gå inn i nettleseren og skriv
«Google.com» i søkefeltet
b
Velg «Bilder» oppe i venstre hjørne.
c1
•
Dersom bildet du søker etter
ikke skal ta så stor plass på
presentasjonen:
• Skriv inn et søkeord i
søkefeltet (gjerne på
engelsk) og trykk «Enter».
• Hold musen over bildene
som virker interessante og
se om størrelsen er virker
fornuftig:
• < 150*150:
• Ikon
• < 250-800*250-800:
• Medium
• > 800*600:
• Kan fungere
som helsidebilde.
c2
•
Dersom bildet du søker etter
skal fylle en helside:
• Skriv inn et søkeord i
søkefeltet (gjerne på
engelsk) og trykk «Enter».
• Klikk på «Store» på
venstre side.
d
•
Klikk på ønsket bilde for å få det
opp i stor størrelse.
Forts.
neste
side
4
FORTS.
2
e
e
BILDER: Sette inn bilder fra Google bildesøk
Høyreklikk på bildet og velg
«Kopier»
Gå til ønsket side i presentasjonen og
lim inn bildet ved å klikke på
«Ctrl + v»
Dra bildet til riktig sted og dra i
hjørnene for å tilpasse størrelsen.
5
3
a
BILDER: Sette inn allerede lagrede bilder
Trykk på menyen «Sett inn».
b
Klikk på knappen «Bilde».
c
Finn bildet i filutforskeren og klikk på
knappen «Sett inn»
d
Dra bildet til riktig sted og dra i
hjørnene for å tilpasse størrelsen.
6
4
a
b
BILDER: Sette inn skjermutsnitt fra et annet program
Sørg for å ha skjermbildet som du
skal ta et utsnitt av åpent.
Gå på «Start»-menyen og velg:
• Programmer -> Tilbehør ->
Utklippsverktøy
Legg det gjerne på skrivebordet ved å
høyreklikke på det og velge «Send til»->
«Skrivebord (lag snarvei)»
c
Skjermbildet blir nå «grålig».
Marker området som du ønsker å ta
et utsnitt av.
d
Gå til ønsket sted i presentasjonen
og klikk på «Ctrl + v» for å lime inn
utsnittet.
PS! Personlig bruker jeg ikke dette utklippsverktøyet, men i stedet et gratisprogram
som heter «ScreenHunter Free». Da trykker jeg bare F6 uansett hvor jeg er…
(Kan lastes ned gratis fra:
http://www.wisdom-soft.com/products/screenhunter_free.htm
7
5
BILDER – Legge på effekter og endre plass / størrelse
Bildeeffektverktøyene har i de to siste utgavene av PowerPoint blitt mye bedre.
Tidligere måtte mye mer gjøres i Adobe Photoshop…
a
5A
Marker bildet som du ønsker å gjøre
noe med. Effekter legges på gjennom
tre ulike tilnærminger:
• 5A: Menyen
•
5B: Høyreklikk på bildet og velg:
•
5C: Roter og endre størrelse
direkte.
Klikk på…
•
•
•
•
•
og velg en funksjon
Bildestiler (rammer, utdusing…)
Beskjæring
Fargebalanse
Effekter oppe på bildet.
Kantlinjefarger (kan også gjøres på
hjem-skjermen)
5B
Høyreklikk på bildet. Du får her da
mange av de samme mulighetene som
på bildeformatmenyen (5A). Jeg bruker
bare dette for å endre rekkefølgen på
bildene (lagdelingen):
• Når du har markert et bilde, angi
om det skal plasseres lengre frem,
lengre bak, lengst foran eller lengst
bak.
5C
Marker bildet:
• Rotere: Bruk den grønne ringen
• Endre størrelse: Dra i hjørnene.
8
6
Tekst: Sette inn og formatere tekst.
a
Klikk på
-menyen og velg
(tekstboks) for å sette inn tekst.
b
Skriv inn ønsket tekst.
c
Formatere standard tekst:
• Det meste gjøres på samme
måte som i Word på
-menyen under «Skrift».
d
For å få flere teksteffekter:
• Marker ønsket tekst.
• Klikk på menyen:
•
Velg «WordArt-stiler» og angi
hvilken teksteffekt du ønsker.
9
7
Figurer: Sette inn og formatere standardfigurer.
a
Klikk på
-menyen og velg en
standardfigur som utgangspunkt i
rullegardinmenyen under «Tegning»:
b
Angi linjefarge ved å klikke på pilen
til høyre for «Figuromriss».
Man kan her også angi linjetykkelse
og linjestil.
c
Angi fyllfarge ved å klikke på pilen til
høyre for «Figurfyll».
Husk at det også er mulig å bruke
«Uten fyll» (jeg bruker mye…)
Man kan her også angi annet enn
rene farger som figurfyll…
d
Angi figureffekter som skygge etc ved
å klikke på pilen til høyre for
«Figureffekter»:.
SOM ALTERNATIV TIL TRINN b, c og d:
e
Angi hurtigstiler på figuren ved å
klikke på
og velge en stil.
10
FORTS
7
Figurer: Sette inn og formatere standardfigurer.
f
A
A&B
B
Delvis gjennomsiktige figurer kan ofte
ha en utdypende effekt. Dette gjøres
på følgende måte:
• Marker figuren som skal være
delvis gjennomsiktig
• Høyreklikk på figuren.
• Velg
• Dra i spaken for å angi hvor
gjennomsiktig figuren skal være.
•
Klikk på
-knappen.
11
8
Figurer: Legge inn forklaringsillustrasjoner basert på maler.
… er halvveis ferdig lagde illustrasjoner som kan brukes i en lang rekke
sammenhenger…
a
Gå på menyen
«SmartArt»
og
velg
Velg en ferdigdefinert mal fra listen
som kommer opp og klikk
b
Fyll inn tekst i de ferdigdefinerte
tekstfeltene.
c
d
•
•
e
Solens effekt
Regnets effekt
Klikk på pil-symbolet til venstre
for å få muligheten til å legge til
flere menypunkter.
Trykk på [Enter] etter siste
kulepunkt for å legge til nytt
punkt.
Der det er mulig å legge inn bilder,
markerer du de tomme feltene og
limer inn et bilde som du f.eks. har
kopiert fra Google (ref. pkt. 2)
Strendenes effekt
Solens effekt
Regnets effekt
Strendenes effekt
Klikk på menyen «Utforming» og
«Endre farger».
Det er her ferdigdefinerte fargesett
som passer godt sammen.
12
9
Figurer: Legge inn illustrasjoner som viser fordeling (grafer)
… kan være nyttige for å få frem en fordeling mellom ulike kategorier –
og det tar ikke så lang tid å lage som det høres ut som…
a
b
c
Gå på menyen
«Diagram»
og
velg
Velg en diagramtype og klikk
Sektordiagram er det vanligste ifm slike
PowerPoint-presentasjoner…
Excel åpnes med et utgangspunkt
som forslag.
• Skriv inn kategoriene i kolonnen
til venstre (eks. gutter, jenter).
• Skriv inn verdiene i kolonnen til
høyre (eks. 48% og 52%).
• Det blå feltet viser hva som blir
med i diagrammet. Dra i det blå
feltet nede i høyre hjørne for å
bestemme hva som skal følge
med over i diagrammet.
d
Lukk Excel-regnearket.
e
Endre størrelsen på diagrammet ved
å dra i hjørene på (den usynlige)
boksen som omgir diagrammet.
Klikk på
- menyen og velg
fargekombinasjoner i diagrammet.
Klikk på
- menyen og velg
diagramoppsett (skal verdier vises
etc).
13
10
Video: Integrere videoer fra YouTube.
a
Åpne youtube.com i Internet
Explorer og søk frem ønsket
filmklipp.
b
Klikk på knappen «Del»
c
Klikk på knappen «Innbygg»
d
Sørg for at bare det nederste punktet
er avhuket i avhukningsmenyen
(«Bruk gammel innbyggingskode»)
e
Kopier innholdet i kodefeltet som
vist til venstre («Ctrl + c»)
f
Gå til ønsket side i PowerPointpresentasjonen der videoen skal
integreres.
g
•
•
h
Gå på «Sett inn»-menyen og
klikk på pilen under «Video».
Velg deretter «Video fra
webområde…»
Lim inn innholdet i kodefeltet og
klikk på
Formater og tilpass videoen på
samme måte som for bilder
(ref. pkt. 5A)
14
11
Animasjoner: Legge inn enkle animasjoner
a
Klikk på et objekt som du ønsker at
skal komme inn gradvis.
b
Gå inn på menyen
og klikk på ønsket effekt.
c
d
Gå eventuelt til neste objekt som du
ønsker at skal komme inn etter det
første og velg ønsket effekt også her
(ref. a og b)
Dersom du ønsker å endre rekkefølge
på animasjonene, markerer du et
objekt som skal flyttes tidligere eller
senere og klikke på knappene som
vist til venstre.
PS!
Animasjoner benyttes med
varsomhet!!!
15
Lykke til med PowerPoint