"Digitale relasjoner" Kathrine Andersen og Jan Behrens, Ipsos MMI

Transcription

"Digitale relasjoner" Kathrine Andersen og Jan Behrens, Ipsos MMI
Digitale relasjoner
LIKE ME!
digitale relasjoner
Kathrine Steen Andersen
Jan Behrens
7 av 10
på sosiale medier hver dag
Inaktiv 10%
Skaper 34%
Sosiale
medier
typer
Tilskuer 19%
Kommentator 38%
1.
“Like me!“
2.
“Connect me!”
3.
“Use me!”
Teknologien knytter oss tettere sammen, men
skaper avhengighet og behov for å redigere
sin egen virkelighet.
Sosiale medier
handler om:
 Informasjon
 Oppdatering
 Holde kontakten
Har «alltid på» skapt
avhengighet?
Like me
• Kun 2 av 10 er redde for
å gå glipp av noe dersom
de ikke regelmessig er
innom Facebook
• Kun 3 av 10 mener
Facebook er nødvendig for
å følge med på det som
skjer med venner
7% har brukt Photoshop
til å redigere profilbildet
Blir sosiale
medier brukt til
å «pynte» på
virkeligheten?
5% sjekker profilbilde
med venner før de legger
det ut
SKRYT
Like me
En av de negative sidene
ved sosiale medier
Nettverket gjennom Facebook skaper mange kontaktpunkter
313
venner
Like me
5
grupper
Likes
Beste resultat
«Likes»-forventninger
26
Veldig fornøyd
13
OK fornøyd
Beste «likes»-resultat
Like me
6
Misfornøyd
Ansikt til ansikt / telefon
Men det er fortsatt noen oppgaver som best løses ansikt til ansikt…
Avslutte
romantisk forhold
Diskutere arbeidsoppgaver
Flørte
Avtale aktiviteter med familie
Diskutere studie/fag
Kontakt med banken
Kontakt kommune, NAV, off. kontorer
Kontakt strøm, mobil, andre leverandører
Avtale aktiviteter venner
Bursdagshilsen
Sende invitasjon selskap
Digital kommunikasjon
Like me
“Like me! “
Teknologien knytter oss tettere sammen, men
skaper avhengighet og behov for å redigere
sin egen virkelighet.
2.
“Connect me!”
”Alltid pålogget” skaper avstand til de rundt
oss fordi vi ikke greier å være tilstede i
sanntid.
3.
“Use me!”
1.
Timer
Ja visst er vi påkoblet
«Jeg
bruker
fortidmye
tid på og andre
Jeg
bruker
for mye
på Facebook
Facebook
og andre
sosiale medier
sosiale medier»
Connect me
Alle
13,5
Mann
14,4
Kvinne
12,7
18-29 år
14,9
30-39 år
14,5
40-59 år
13,1
60-70 år
11,6
Har jobb-epost på mobil
15,8
IKKE jobb-epost på mobil
10,7
29
Mest enig
31
Verken eller / vet ikke
40
Mest uenig
Og det forventes rask
respons
Umiddelbart
SMS
30
Chat
Connect me
I løpet av noen timer
14
E-post
jobb
10
E-post
privat
4
23
Samme dag
47
26
27
29
27
36
22
Vi møtes online:
og “in real life”:
Ofte online
Connect me
4,6
3,5
pr uke
pr uke
Sjeldnere online
5,5
2
3,7
2,5
Irriterer meg
Venner holder på med
mobilen / sosiale
medier når dere er
sammen
Venner SMS'er når
dere er sammen
Partner bruker tid på
internett/mobil når
dere er sammen
Connect me
Ofte
Av og til
62
52
45
1.
2.
3.
“Like me! “
Teknologien knytter oss tettere sammen, men
skaper avhengighet og behov for å redigere
sin egen virkelighet.
“Connect me!”
”Alltid pålogget” skaper avstand til de rundt
oss fordi vi ikke greier å være tilstede i
sanntid.
“Use me!”
Teknologi gir oss fleksibilitet i jobben, men
samtidig tilgjengelighetspress.
Use me
Jobbmail på mobilen
Sjekker jobbmailen
55 %
Use me
Jeg
Jobben
betaler betaler
Om kvelden
76%
77%
I helgen
46%
61%
På ferie
29%
60%
Alltid i fritiden
28%
57%
Use me
Sjekker jobbmailen
55 %
Om kvelden
76%
77%
I helgen
46%
61%
På ferie
29%
60%
Alltid i fritiden
28%
57%
18 timer på.
Glade i e-post: Skole, barnehage, bank, forsikring, strøm,
håndverkere, det offentlige.
Men foretrekker F2F når det skal diskuteres på jobben
Use me
Jeg
Jobben
betaler betaler
1.
2.
3.
“Like me! “
Teknologien knytter oss tettere
sammen, men skaper avhengighet og
behov for å redigere egen virkelighet.
“Connect me!”
”Alltid pålogget” skaper avstand
til de rundt oss fordi vi ikke
greier å være tilstede i sanntid.
“Use me!”
Teknologi gir oss fleksibilitet i
jobben, men samtidig
tilgjengelighetspress.

X
X
