Oslos største filmfestival

Transcription

Oslos største filmfestival
Prisliste 2015
Profilering som partner
Annonse i festivalmagasinet
•
Presentasjon som partner, samt
Film fra Sør 8. - 18. Oktober
sidebanner på Film fra Sørs Trykkes i 75 000 eksemplarer og
hjemmeside
distribueres i Oslo og Akershus blant
Logo på alt promomateriell for
annet gjennom Dagsavisen og
festivalen
Natt&Dag. I tillegg kommer distribus-
Synliggjøring av sponsorvirksom-
jon på kinoer, kafeer, utesteder og hos
het gjennom FFS nyhetsbrev
festivalens samarbeidspartnere.
samt mulighet for spredning av
Magasinet lanseres to uker før
kampanjer gjennom stiftelsens
festival, og benyttes flittig av omkring
eksterne kanaler (ca. 3 500 25 000 publikummere i løpet av de
mottakere)
elleve festivaldagene.
•
Oslos største filmfestival
Film fra Sør-festivalen kan
tilby bedrifter og organisasjoner eksponering på
Oslos største filmfestival
og en av Nord-Europas
største innen sin sjanger.
•
•
Redaksjonell omtale av sponsorvirksomhet gjennom artikkel på
Helside
FFS hjemmeside
•
Flate: 260 x 375 mm*
Stillestående reklameplakat på
Verdi: 69 900,-
festivalens trailer (vises foran alle
Deres pris: 22 000,-
300 visninger i festivalperioden,
8-18. oktober arrangeres den 25.
utgaven av festivalen, som har det
•
mest omfattende filmprogrammet
i hovedstaden. Ca. 90 filmer og 300
samt foran filmer på Nordisk Film
Halvside
Kino fra 10. til 14. september
Flate: 228 x 164 mm
Logo på festivaltrailer som sendes
Verdi: 24 900,-
før filmer på Nordisk Film Kino fra
Deres pris: 13 000,-
1. september
visninger samt diverse arrangement-
Kvartside
Pris: 45 000,-
er som seminarer, debatter, fester,
utendørsvisninger og bransjemøter.
Filmfestivalen er både en møteplass
Reklame på lerret
for kultur som film.
Eksklusiv annonse foran alle filmene
Flate: 111 x 164 mm
Verdi: 14 900,Deres pris: 8 900,-
som vises under festivalen 8. - 18.
MÅLGRUPPE
Oktober er den mest besøkte
måneden for filmfrasor.no,
•
•
•
•
•
25 - 45 år
I etableringsfasen
Høyt utdannet
Reiselystne
Flerkulturelle
Festivalmagasinet 2014
Gallavisninger
Brandet festvisning for kunder og/
eller potensielle kunder. Innledning i
salen av fageksperter om filmen eller
bruk av egne innledere. Mulighet for
servering av drinker og mat i forkant
av visning (kostnader for eventuelle
forfriskinger må dekkes utenom)
Pris: Oppgis ved etterspørsel
Bedriftspakke
Ved kjøp av over 40 billetter gis en
grupperabbat på 20 prosent.
oktober, ca. 300 visninger. Festival-
*Målene for helside inkl skjæremerk-
Annonsebestilling
visninger skjer uten de vanlige an-
er og 3 mm utfall i alle retninger.
nonsene og trailerne på kino. En unik
Ida Johannessen
Annonsemateriell sendes i PDF-fil i
sjanse for optimal oppmerksomhet.
300 dpi til [email protected]
Kommunikasjon og markedssjef
Reklame før visninger
Frist: 1. september
Inntil 30 sekunder: 26 966,Inntil 10 sekunder: 20 750,-
Sidebanner på nettsiden
101 200 besøkende, 57 000 unike
I tillegg på alle prisene tilkommer
brukere. Oktober er den mest besøkte
med 101 200 besøkende og
en distribusjonsavgift på 3 500,- per
måneden.
57 000 unike brukere.
reklame.
Pris: 2 000,- per uke
+ 47 944 84 725
[email protected]
NB! Alle priser er eks. mva.