Styremøte 3 september 2015 - Spjærøykrysser

Transcription

Styremøte 3 september 2015 - Spjærøykrysser
REFERAT FRA STYREMØTE
STED, DATO:
FORFALL:
ENGELSVIKEN, 03.09.2015.
Trond Andersen, Henning Nilsen, Finn Sverre Johannsen,
Jan Kåre Olsen, Tore Braathe, Tore Johansen og Nikolai
Johansen.
Tore Braathe
Saker:
Trond Andersen ønsket alle velkommen til det første
styremøte i Spjærøykrysser-klubben.
- Protokoll fra forrige møte:
Protokollen fra årsmøte på Arisholmen ble lest igjennom av
Trond.
- Det var en kommentar til Æresmedlemmer.
Egil Holdt, som bygde båter på Dypedal i mange år var blitt
glemt. Alle i styre er enige, han skal selvsagt også få tildelt
Æresmedlemskap i Spjærøykrysser-klubben.
- Fordeling av verv i Styre:
Formann: Trond Andersen.
Vise Formann: Henning Nilsen.
Sekretær: Nikolai Johansen.
Kasserer: Jan Kåre Olsen.
Styremedlem: Tore Johansen.
Varamedlem: Finn Sverre Johannsen.
Webansvarlig: Tore Braathe.
Revisor: Jan Vidar Johansen.
Frist:
Ansv:
- Fremdrift av klubben:
Det blir jobbet ut fra formålsparagrafen, med godt trykk på
historikken. På lang sikt bør målsetningen kanskje være å
skrive en bok om historien rundt Spjærøykrysseren?
På kort sikt vil vi jobbe for å få til et
medlemsmøte/vintermøte. Sted og dato kommer senere.
Årsmøte med treff 2016. Datoen for dette er ikke helt klar,
men blir trolig 11-12 juni. Det er også et ønske om å få til et
Vestfold treff til sommeren. Sted og dato kommer senere
Det er en målsetning at vi stiller på flest mulig
Trebåtarrangement til sommeren. Det blir laget en kalender
for dette.
- Webside:
Vi ønsker å få flere sponsorer til nettsiden. Google+ siden har
1 023712 visninger på et år. Hvor mange visninger websiden
har vet vi ikke. Det er kommet spørsmål om å samle Google+
siden og Websiden til en side? Vi tar det videre med web
ansvarlig.
- Vimpler/Effekter:
Vi konsentrerer oss om vimler og bannere i første omgang.
Det blir nå jobbet med et nytt forslag, priser og størrelser.
- Utsendelse av kontingent:
Klubb kontingenten på kr 300,- for 2015 blir så snart som
mulig sent ut til mail lista, den blir også lagt ut på websiden og
facbook gruppa.
Kontingenten for 2016 blir sent ut i løpet av mars 2016.
Ref: Nikolai Johansen.