Møtekalender

Transcription

Møtekalender
Bø rotaryklubb
Program våren 2015
Møtestad: Bø hotell om ikkje anna er nemnt i programmet.
Møtetidspunkt: 19.30–20.30.
Januar
05. Treminutt: …. Presidentens kveld / sosialt samvær (styremøte éin time før)
12. Egoforedrag ved Olav Førstøyl
19. Grunnlova og tingordninga v/Thorstein Vale
26 Status i arbeidet med kommunesamanslåing i Midt-T. v/ordførar Olav Kasland
BH
BH
BH
BH
Februar
02. Informasjon frå komiteane:
Info-komiteen (Jon Bjones), medlemskomiteen (Reidar Norschau),
servicekomiteen (Anund Holte), TRF- komiteen (Mathias Bergan)
09. Utfordringar i helsevesenet ved fastlege Ørjan Waldenstrøm
16. Treminutt v/Torstein Lindh., Apple Aid v/Eilevstjønn (styremøte ein time før)
23. Skatteetaten og arbeidet der i framtida ved Borgar
BH
BH
BH
BH
Mars
02. Treminutt v/Helge Aarnes Presidentens kveld/sosialt samv. (styremøte éin time før)
09. Om Norsk Bane ved kommunikasjonssjef Thor Westergaard Bjørlo
16. Vinkveld / Torskeaftan. Servicekomiteen står for det praktiske
23. Lensmannsetaten og arbeidet der. Lensmann Sigrid Dahl har ordet
30. Prosjektleiar Marit Svalastog: «Opplevingar i fruktlandskapet»
BH
BH
BH
BH
BH
April
06. Påskeferie
13. Treminutt. [Besøk av AG?] Presidentens kveld (styremøte ein t. før)
20. Skatten min v/Jan
27. Stanley Jacobsen: Ein skigard kan kje vara evig veit du
BH
BH
BH
Mai
04. Treminutt v/Hans Aaraas Presidentens / sosialt samvær (styremøte før)
11. Dugnad på Bø prestegard
18. Arne Myhre: Nytt frå miljøsektoren
25. Fri (andre pinsedag)
BH
Bø prestegard
BH
Juni
01. Treminutt: …. Presidentens kveld / sosialt samvær (styremøte éin time før)
BH
08. Det nye reinseanlegget i Bø, bedriftsbesøk
Reinseanlegget
15. Mona Sæbø: Genteknologi
BH
22. Presidentskifte
Bø prestegard
29. Grillkveld. Servicekomiteen ordnar med det praktiske
Du melder møteforfall til:
Sigrid Bø, 35 95 09 585 / 997 03 537 [email protected]
Olav Mandt, 35 95 22 11 / 906 12 704 [email protected]
Ola Vea Gustavsen, web-redaktør 911 78 315 [email protected]
Aktuelle adresser til klubb, distrikt og rotary i Noreg:
http://www.bo.rotary.no / http://di2290.rotary.no / http://www.rotary.no
?
Sist endra: 03.01.2015

Similar documents