Referat - Oslo og Akershus Bandyregion

Transcription

Referat - Oslo og Akershus Bandyregion
Oslo og Akershus Bandyregion
Innebandyavdelingen
Referat
fra
Styremøte nr. 8/2014-2015. Tirsdag 10. mars 2015.
Tilstede:
Adm.:
Forfall:
Sigurd Solem, Hilde Langfjell, Sturla Hagen og Heidi Ingebrigtsli
Rune A. Zouhar og Espen Johansen
Helge Branting, Asam Kiyani, Jan Nordli og Runa Reitan.
Sak nr. 45/2014-2015. Referat fra styremøte nr. 7/2014-15
Referatet fra styremøte nr. 7/2014-15 ble godkjent.
Vedtak
Ansvar
Frist:
Sak nr. 46/2014-2015. Seriekomitèen
Gjerdrum var arrangør av årets Regionscupfinaler. De gjennomførte et meget godt arrangement.
Seriespillet går mot slutten og alt er i rute.
Vedtak
Ansvar
Frist:
Sak nr. 47/2014-15. UU-komitèen
Rune redegjorde for avviklingen av den kommende minirunden på Apalløkka.
Det er påmeldt 117 lag – rekorddeltagelse – noe som har medført noen utfordringer.
Kampene på søndag er kortet ned til 13 minutter, ellers går alt etter vanlig mal.
Vedtak
Ansvar
Frist:
Sak nr. 48/2014-2015. Dommerkomitèen
Vedtak
Ansvar
Revisjon av dommerkvitteringene.
DK/Bjørn-Erik
Sak nr. 49/2014-2015. Hederskomitè
Lars Bredby overtar plassen til Erik Eriksson i komitèen.
Vedtak
Ansvar
Frist:
ASAP
Frist
Sak nr. 50/2014-2015. Valgkomitèen
Valgkomitèen avholder sitt første møte mandag 23. mars på Ekeberg.
Vedtak
Ansvar
Frist:
Sak /2014-2015.
Vedtak
Ansvar
Frist:
Ansvar
Frist:
Sak /2014-2015.
Vedtak
Sak /2014-2015.
Vedtak
Møte 9/2014-15:
Møte 10/2014-15:
Ansvar
Tirsdag 14. april kl. 17.30 rom 331
Tirsdag 5. mai kl. 17.30 rom 331
Årsmøtet:
Fredag 29. mai – lørdag 30. mai på Hotell Hadeland
Espen Johansen
Referent
Frist: