Klikk her - Vårt Land

Transcription

Klikk her - Vårt Land
PRISLISTE 2015
Digitale annonseflater: DESKTOP/TABLET
Alle priser er eks.mva.
VL.NO Forside
VL.NO Artikkelside
14
VERDIDEBATT.NO
14
1
14
1
2 11
VL.NO Forside når Hestesko
2
14
1
11
15
2 11
10
12
12
1
12
2
11
Advertorial
13
2 3
13
13
Advertorial
12
5
Advertorial
Stillingskarusell
13
3
4
3
4
3
Advertorial
5
Stillingskarusell
6
7
3
4
16
Stilling ledig
Stillingskarusell
8
9
4
Stillingskarusell
Annonsemulighet ukentlig kampanje
Format
Pris pr
visning
Ukentlige
visninger
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
980Bx150H, 60kb
980Bx300H, 100kb
980Bx300H, 100kb
980Bx600H, 180kb
580Bx400H, 50kb
300Bx250H, 40kb
300Bx250H, 40kb
980Bx300H, 100kb
980Bx300H, 100kb
580Bx400H, 50kb
180Bx500H, 50kb
180Bx500H, 50kb
Kr 0,25
Kr 0,35
Kr 0,25
Kr 0,35
Kr 0,22
Kr 0,15
Kr 0,15
Kr 0,20
Kr 0,20
Kr 0,35
Kr 0,25
Kr 0,25
300.000
300.000
200.000
200.000
175.000
200.000
200.000
100.000
100.000
60.000
300.000
300.000
Pris pr
visning
Daglige
visninger
180Bx500H, 50kb
Kr 0,35
980Bx300H, 100kb
Kr 0,35
1020Bx300H, 100kb
Kr 0,50
+ 2stk 180Bx500H, 50kb
43.000
43.000
43.000
Toppbanner
Toppbanner 300
Nettbanner1
Nettbanner1 600
Nettboard
Storknapp1
Storknapp2
Nettbanner2
Nettbanner3
Artikkelboard
Skyskraper1
Skyskraper2
Annonsemulighet enkeltdag-kampanje
Format
• vl.no, mobil og vljobb.no
• Hele søkerperioden
• Kr 10.000
13 Skyskraper3 Sticky
14 Superboard
15 Hestesko
Advertorial
Annonsemulighet langvarig profilering
Format
Pris pr
visning
10% av årlige
visninger
16 Årsknapp
300Bx250H, 40kb
Kr 0,15
1.000.000
• vl.no og mobil
• 1 av 3 plasser i én uke
• Kr 0,30 per visning
• 300.000 visn per uke
• Mer info på vlannonse.no
For puffannonsering, se prisliste på eget ark
PRISLISTE 2015
Digitale annonseflater: MOBIL, TV og E-NYHETSBREV
Alle priser er eks.mva.
VL.NO
Front - mobil
VL.NO
Artikkelside - mobil
6
6
1
1
VÅRT LAND TV
Vårt Land TV
(les mer på vlannonse.no)
Videoformat • kr 0,60 pr visn
Videoformat • 5 sek • kr 0,60 pr visn
Videoformat • 25 sek • kr 0,80 pr visn
E-nyhetsbrev
(les mer på vlannonse.no)
300Bx125H,35kb • Kr 1500
150Bx300H,35kb • Kr 2500
• Sponsorplakat
• Reklame før
• Reklame etter
E-NYHETSBREV
• Banner
• Trippelknapp
• 7000 mottakere hver fredag
PRODUKSJON AV NETTANNONSER OG TEKNISK INFO
2
5
Produksjonspriser
• Flash: kr 700 pr annonse. Tillegg fritt bruk kr 400
• Gif/jpg: Kr 500 pr annonse. Tillegg fritt bruk kr 250
• Øvrige formater og arbeider: Timepris kr 800
Teknisk info
Stillingskarusell
4
3
Advertorial
Spesifikasjoner
• Tilgjengelige annonseformater er:
gif, jpg, Rich media (flash, HTML, etc.)
NB! Ikke Actionscript 3.
• Url som annonsen skal linkes til må
være vedlagt.
• Ved html-annonser må linken
åpnes i et nytt vindu.
• Flash-annonser må ha en clickTag
inkludert.
Slik integrerer du clickTag:
Clicktak er kode som gjør det mulig
å registere antall klikk som er gjort
på annonsen din. Koden legge til som
en action for en knapp. Dette kan
gjøres på følgende måte: (Obs! Koden
er casesensitive.Det er derfor viktig å
følge oppskriften under.)
Frister til nettutgaven
• Ferdig materiell og url må leveres senest
kl 14, to virkedager før det skal på.
• Dersom annonsen skal lages av vl.no må
materiell og
spesifikasjoner leveres fire virkedager for
annonsen skal på.
Overføring
• E-mail: [email protected] (For oversending av
ferdigmateriell etter at annonsen er bestillt.)
• For bestilling: ta kontakt med din kontaktperson under
(evt. e-mail: [email protected])
on(release)
{
MOBIL PRISER OG FORMATER
3
Stilling ledig
Stillingskarusell
• vl.no, mobil og vljobb.no
• Hele søkerperioden
• Kr 10.000
Advertorial
4
• vl.no og mobil
• 1 av 3 plasser i én uke
• Kr 0,30 per visning
• 300.000 visn per uke
• Mer info på vlannonse.no
Annonsemulighet ukentlig kampanje
Format
Pris pr
visning
1
2
3
4
5
468Bx300H, 50kb
468Bx300H, 50kb
468Bx300H, 50kb
468Bx300H, 50kb
468Bx468H, 65kb
Kr 0,35
Kr 0,35
Kr 0,25
Kr 0,25
Kr 0,35
Toppbanner Mobil
Nettboard1 Mobil
Nettboard2 Mobil
Nettboard3 Mobil
Artikkellboard Mobil
Annonsemulighet enkeltdag-kampanje
Format
Pris pr
visning
6 Superboard Mobil
468Bx468H, 65kb
Kr 0,40
Ukentlige
visninger
70.000
30.000
70.000
30.000
40.000
Daglige
visninger
10.000
PRODUKSJONS- OG REPROPRISER 2015
Gjelder fra 01. januar 2015
Alle priser er eks.mva
BETALING
Mottaker av materiell blir belastet i henhold til prislisten nedenfor.
EKSPEDISJONSGEBYR
Ekspedisjonsgebyr kr. 40,- per. ekspedisjon, blir belastet bestilleren, og avregnet en
gang pr. mnd, selv om blanketten inneholder flere bestillinger.
PRISER AVIS ANNONSER
Alle priser er eksklusiv merverdiavgift.
Total spaltemm.
Inntil - 535
536 - 1090
1091 - 1825
A-pris
kr. 240,-
kr. 440,-
kr. 800,-
B-pris
kr. 800,-
kr. 1500,-
kr. 3000,-
> 2 korrekturer
kr. 300,- / 900,-
kr. 600,- / 1200,-
kr. 800,- / 1500,-
Øvrige formater og arbeider: timepris kr. 800,- eks mva.
PRISER NETTANNONSER
Alle priser er eksklusiv merverdiavgift.
Fil format
Gif filer
Flash / swf. filer
Produksjon / Repro A-pris Tillegg fri bruk
kr. 600,-
kr. 250,kr. 800,-
kr. 400,-
Øvrige formater og arbeider: timepris kr. 800,- eks mva.
A-pris: Pris på annonsemateriell produsert for avisen Vårt Land
B-pris: Pris på annonsemateriell produsert for kunden til fri bruk.
Repro: Pris på annonsemateriell som videresendes andre medier.
( pris pr oversendelse pr medie )
For informasjon ta direkte kontakt med:
Guro Sølvik • GRAFISK LEDER
Dir 22 310 345 | 91 58 48 56
Mail: [email protected]
Repro
kr. 320,kr. 340,kr. 360,-
PRISLISTE 2015
Kontaktpersoner
Alle priser er eks.mva
KONTAKTPERSONER:
StillingNavnTlfE-postadresseKontaktperson for
Annonsesjef
Key Account Manager Key Account Manager
Key Account Manager Key Account Manager Annonsekonsulent Thomas Myhrvold Ola Gjethammer
William Børjesson-Karlsen
Ivan Solhaug Kim Gyll
Saga Hillerström
408 62 900
992 48 429
412 43 412
451 86 738
459 19 772
463 10 250
[email protected] [email protected]
[email protected]
[email protected] / [email protected] [email protected] [email protected] Gen.info, byrå, org, merkevare
Kristne org, menigh, fhs/bib.skole
Hum.org, utdanning, reise
Stilling ledig, merkevare
Kultur, merkevare
Prosjektsalg
Grafisk leder Grafisk konsulent Grafisk konsulent
Grafisk konsulent Grafisk konsulent Guro Sølvik
Frode Strømstad Vera Klevan
Bent Sværen
Kjetil Tangen
22 310 345 22 310 341 22 310 342
22 310 336 22 310 341 [email protected] [email protected] [email protected]
[email protected] [email protected] Priser, teknisk info/layout
Teknisk info/layout
Teknisk info/layout
Teknisk info/layout
Teknisk info/layout
Kundesenter/sentralbord: 22 310 310 Mottar linjeannonser (bolig, personlig, kjøp/salg), dødsog takkeannonser, samt notiser til Gud&hvermann-sidene
og arkivhenvendelser
Annonsebestilling: [email protected] faks: 22 310 305
[email protected] (kun stillingsannonser)
tlf. 22 310 310
GENERELLE BETINGELSER
1. Alle betingelser er faste og like for alle annonsører.
2. Annonser som åpenbart er lovstridige, uriktige, villedende, eller som strider mot moralske normer og estetiske krav, kan nektes trykket.
3. Annonser av redaksjonell karakter og form skal på egen linje, øverst i annonsen, være merket «Annonse».
4.Annonsebestilleren er ansvarlig for at levert materiell er av en slik kvalitet at det muliggjør god gjengivelse, og at det er fremstilt i samsvar
med avisens tekniske krav.
5. Avisen er uten ansvar for feil i trykkmateriell mottatt fra annonsører, reklamebyrå eller annen avis, og tar ikke ansvar for feil i andre aviser som
følge av levering av trykkmateriell.
6.Avisen forbeholder seg, om nødvendig, rett til å forskyve innrykkingen av en annonse, forutsatt at annonsen ikke er tidsbestemt.
7. Reklamasjoner må fremsettes omgående, og senest 14 dager etter innrykksdato.
8.Vårt Lands ansvar for feil i annonse er i alle tilfelle begrenset til annonsens opprinnelige pris.
9.Forskuddsbetaling vil bli krevd i de tilfeller vi finner det nødvendig.