Velkommen til Kunst- og Håndverksmessa i Sørreisa! Ja nå er vi

Transcription

Velkommen til Kunst- og Håndverksmessa i Sørreisa! Ja nå er vi
Velkommen til Kunst- og Håndverksmessa i Sørreisa!
Ja nå er vi snart klar til å arrangere messe. Du er valgt ut til å få være med på messa, og vi
gleder oss til å ta imot deg. Når vi sier ”valgt ut”, så betyr det at vi har måttet prioritere blant
alle påmeldte om hvem som kunne få være med på messa i år.
I 2009 hadde vi 34 påmeldte utstillere. Da fikk vi knapt fylt opp idrettshallen med stander, vi
merket veldig godt ”finanskrisas” effekter. I 2010 hadde vi et oppsving, og fikk inn 59
utstillere. Da fylte vi hallen og kulturhuset med stander. I 2011 var det 67 påmeldte, og i år er
tallet 73.
Nå er det jo flere av de 73 som har ønsket seg både halvannen og dobbel standplass, slik at i
antall standplasser så har vi kommet opp i 88. Så mange har vi ikke plass til, og vi har måttet
avvise 10-12 stykker. Det gjør vi med tungt hjerte, men slik er realitetene.
Mange av de som skal delta på Sørreisamessa har vært hos oss før, men også ganske mange er
nye utstillere. Dette syns vi er veldig gledelig. Forandring og videreutvikling av messa er noe
vi setter høyt når vi skal sy sammen messeoppsettene fra år til år. Vi ønsker derfor spesielt
velkommen til alle nye utstillere på messa vår i år.
Når vi skal fordele dere utstillere mellom idrettshallen og kulturhuset så ser vi på totalbildet
av produkter, type utstillere og selvfølgelig ønsker fra hver enkelt over hvor de ønsker å stå.
Men vi ønsker også på vår side å ikke gjøre messa til noe kjedelig og noe som publikum ”har
sett før”, men sørge for at det hele tiden er variasjon mtp hvor utstillere står og utvalg av
produktgrupper. Det er også veldig mange som ønsker seg veggplass, og dette gjør det til en
utfordring å sette sammen standplasseringene. Derfor ser oppsettet slik det ser ut nå. Å bytte
standplass lar seg neppe gjøre, da dette vil få følgeeffekter for andre.
Du finner oversikt over standplasseringer på vedlagte kart over både idrettshallen og
kulturhuset. Navn på alle utstillerne finner du på baksiden av dette brevet.
Praktisk info: Lokalene skal være klar for dere utstillere fredag kl 1700. IKKE FØR. Vi må
få tid til å rigge opp alt sammen som skal til før dere kan komme. Men fra kl 1700 er lokalene
til deres disposisjon, omså hele natten, vi har personell til stede helt frem til lørdag morgen.
Trenger du strøm må du ha med nødvendige skjøteledninger. Det finnes et par sentrale
tilkoblingspunkt i messelokalene. Kabler og ledninger må på ditt initiativ tapes fast til gulvet
på en skikkelig måte. Det blir mye slitasje når publikum tråkker på dem hele helgen.
Standene må være klar og ferdig opprigget til lørdag kl. 1000, når messa åpner. Standene skal
være bemannet og opprigget hele messa, altså til søndag kl. 1600. Fravikelse av dette
medfører økt etterfakturert standleie. Se for øvrig tidligere tilsendt messereglementet for
ytterligere detaljer. Disse finnes også på sorreisamessa.no.
Da gjenstår det bare å ønske velkommen til Sørreisa 26. - 28. oktober. Vi gleder oss! 
Ring eller mail oss for ytterligere avklaringer.
MVH
Kim Hauglid
Messeleder
Tlf: 922 24 601
Mail: [email protected]
Utstilleroversikt 2012 – pr. 12. september.
Nr.
1
2
3
5
6
7
8
9
11
12
13
14
17
19
20
21
22
23
25
26
27
28
30
31
32
33
35
36
37
38a
38b
39
41
43
45
45
46
Navn - Idrettshallen
Ivar Andreas Svendsen
Torill Pettersen
Ann Helen Dragvik
Lena Ingebrigtsen
May Jorunn Fugelsnes
Marita H Pedersen
Gerd-May Rane
Lundes Rosemaling, Roger Lunde
Hobbydamene, Tone Stenhaug
Våppi, Jeanette Eriksen
Linda H Birkelund
Magnor Rasmussen
Lillian Olsen
Fanny Johansen
Bok i Nord, Ronny Trælvik
Elin Olsen
Anne skov Pedersen
Elses Blomster, Else Johansen
Solveig Rismo
Kari og Elling Myhre
Hæx, Lill Sverresdatter Larsen
Asbjørn Walberg
Krokstads Spekemat, Rune
Krokstad
G-Anettes Lille Luefabrikk, GryAnette Klausen
2sisters, Torun Jaklin
Asante Crafts, Marianne Astrup
Jo-Design, Inger-Johanne Fløttkjær
Mangesysleriet, Margrethe Wikran
Glitter & Stas, Marlen Michaelsen
Janett Haug Larsen
Galleri Nupen, Synnøve Nupen
Gunder Gabrielsen og Torild Olsen
Dyrøymat, Tore Nordahl
Asmund Mikalsen
Kakebua Hjemmebakeri, Mariann
Nes (lørdag).
Sigrunn F. Eriksen (søndag).
Snekkerboden Alta, Nils-Kristian
Gleine
Nr.
47
49
50
51
52
53
55
57
58
Nr.
60
61
62
64
65
67
68
69
70
71
71
72
72
73
Nr.
80
81
82
Navn - Idrettshallen
Solbjørg Greger
Kårhild Angell
Frøskeland Gård, Julianne Røsnes
Hannepanne, Hanne Bakkehaug
Lill-Karin Jensen
Sørreisa Historielag, Dag
Martinsen
Unni Gentile
Bivut, Inger Lise Mienna
Proma Lefsebakern, Ingvild
Robertsen
Navn – Kulturhuset
Idas, Janne Grethe Sand
Berits Keramikk, Berit Arctander
Egil Andreassen
Anne-Lise og Trond Arstein
Ruts Smykkedesign, Rut Harkestad
Sørreisa Husflidslag, Sissel
Sørfosbog
Nesset Gårdsdrift, Torlaug
Johansen
Anne Ragnhild Baal
Bjørg og Ingrids Sy og Strikk,
Bjørg Myrhaug
Karin Bjorelvmo
Tonje Foshaug
Heidi Kristiansen
Art by Anne, Anne Jo Torkildsen
TLD Glass Art, Tone Lise
Drøsshaug
Navn – Utestander
NH-Rein, Nils Heaika Oskal
Fisketorget, Johnny Larsen
Duttas Smultringer, Kjærsti
Kristiansen