Oppdatert program

Transcription

Oppdatert program
Program
De 28. Norske Perinataldager
Bergen
4.- 6. november 2015
Norsk Perinatalmedisinsk Forening
The Norwegian Society of Perinatal Medicine
Onsdag 04.11.2015
Registrering (Registration)
Åpning (Welcome and opening) v/leder Britt Nakstad
11.00 - 12.00
12.00 - 12.15
Kl. 12.15 - 14.10
Internasjonal helse – International health
Chair: Torbjørn Moe Eggebø, Elsa Lindtjørn
Torbjørn M. Eggebø The Ebola epidemic in 2014 in Sierra
Trondheim
Leone
Sturla Eik-Nes,
Education of midwives in ultrasound
Trondheim
examinations in South-Africa
Thorkild Tylleskär,
What is new about HIV and mother to
Bergen
child transmission in Africa
Pause (Short break) 13.15 - 13.30
Håkon Bolkan,
The Ebola epidemic-consequences for
Trondheim/Sierra Leone pregnancy care
Bernt Lindtjørn,
Why is the decline in maternal mortality so
Bergen
slow in the world?
Kl. 14.10 - 14.40
12.15 - 12.35
12.35 - 12.55
12.55 - 13.15
13.30 - 13.50
13.50 - 14.10
Pause, besøk utstillere (Short break, visit our sponsors)
Kl. 14.40 - 16.00
Neonatale infeksjoner – Neonatal infections
Chair: Britt Nakstad, Hilde B. Brenne
Alf Meberg,
Tønsberg
Britt Nakstad,
Oslo/Lørenskog
Merete Eggesbø,
Oslo
Siren Rettedal,
Stavanger
Neonatale infeksjoner med gruppe B
streptokokker - en perinatalmedisinsk
utfordring
RSV- smitte og sykdom hos nyfødte og
spedbarn
Tidlig antibiotika.
Mer til skade enn nytte?
Utbrudd med multiresistente bakterier i
nyfødtintensivavdelinger
14.40 - 15.00
15.00 - 15.20
15.20 - 15.40
15.40 - 16.00
Kl. 16.00 - 16.30
Pause, besøk utstillere (Short break, visit our sponsors)
Kl. 16.30 - 18.00
Frie foredrag
(Oral presentations of submitted abstracts)
Kl. 19.30 -
Get together på KODE, Rasmus Meyers allé 9, 5015 Bergen
Torsdag 5.11.2015
Kl. 08.30 - 10.10
Keisersnitt - bruk og misbruk  Cesarean sections - use and abuse
Chair: Branka Yli, Ellen Blix, Torbjørn Moe Eggebø
Jørg Kessler,
Bergen
Ank de Jonge,
Nederland
Håkon Bolkan,
Trondheim/ Sierra
Leone
Merete Eggesbø,
Oslo
Kl. 10.10 - 10.30
National break through project in
obstetrics – achievements and future
perspectives
Cesareans and unnecessareans - variation
across Europe
Task-shifting in Sierra Leone: NonPhysician or No Physician?
08.30 - 08.50
Oh, my gut! Cesarean delivery, gut
microbiota and possible effects on health.
09.40 - 10.10
08.50 - 09.20
09.20 - 09.40
Pause, besøk utstillere (Short break, visit our sponsors)
Kl. 10.30 - 12.00
Familiefokusert nyfødtomsorg - Family-centered neonatal care
Chair: Hilde B. Brenne, Heidi Wataker
Krzysztof
Hochnowski,
Drammen
Laila M.
Kristoffersen,
Trondheim
Trond Nordheim,
Oslo
Dag Moster,
Bergen
NICU design and skin to skin Kenguru
care
10.30 - 11.00
Hud mot hud rett etter fødsel for premature
barn født med GA 28 - 316
11.00 - 11.20
Foreldrehelse når barnet forskes på og er
født prematurt
Ekstremt prematur, hva så?
11.20 - 11.40
11.40 - 12.00
Kl. 12.00 - 13.00
Lunsj (Lunch)
Kl. 13.00 - 15.00
Frie foredrag (NB: to parallellsesjoner, A og B)
(Oral presentations of submitted abstracts)
Kl. 15.00 - 15.30
Pause, besøk utstillere (Short break, visit our sponsors)
Kl. 15.30 - 17.35
Perinatale nyheter - News in Perinatology
Chair: Britt Nakstad, Torbjørn Moe Eggebø
Jørg Kessler,
Telemetry - CTG
Bergen
Ank de Jonge,
Talking about the perinatal mortality rate:
Nederland
a Babel-like confusion
Anne K Aurvåg/
Ernæring til prematurbarn. Intervensjon
Christine Gørbitz,
med klinisk ernæringsfysiolog
Oslo
Astrid N Almaas,
Hjerneutvikling og MR hos 8-åringer født
Oslo
prematurt
Pause (Short break) 16.30 - 16.45
Ketil Størdal,
Jerntilskudd til gravide uten jernmangel Oslo/Fredrikstad
bra for barnet?
15.30 - 15.45
Hans Jørgen Guthe,
Bergen
Eivind Sirnes,
Bergen
Bruk av inotropi hos nyfødte i Norge
17.05 - 17.15
Hjernekartlegging med MR/fMRI etter rus
i svangerskapet
17.15 - 17.30
15.45 - 16.00
16.00 - 16.15
16.15 - 16.30
16.45 - 17.05
Kl. 18.00 - 19.00
Generalforsamling
Kl. 20.30 -
Middag med utdeling av NPF priser
(Dinner, speeches, announcement of the NPF
prices)
Fredag 6.11.2015
Kl. 09.00 - 11.10
Preterm fødsel - Preterm deliveries
Chair: Branka Yli, Torbjørn Moe Eggebø
Nils H. Morken,
Preterm deliveries in Norway
Bergen
Zarko Alfirevic, UK Progesteron or Arabin pessary?
Pause (Short break) 10.05 - 10.30
Thomas Halvorsen, Long term pulmonary challenges in
Bergen
premature babies
Discussion
When to deliver on fetal indication?
Kl. 11.10 - 11.30
09.00 - 09.25
09.25 - 10.05
10.30 - 10.50
10.50 - 11.10
Pause, besøk utstillere (Short break, visit our sponsors)
Kl. 11.30 - 13.15
Legemiddelassistert rehabilitering i svangerskapet (LAR) –
Opioid replacement therapy and pregnancy
Chair: Elsa Lindtjørn, Branka Yli, Hans Jørgen Guthe
Katinka Aslaksen,
Bergen/
Kristiansand
Yngvar Torjussen,
Borgestadklinikken,
Skien
Ola Jøsendal,
Bergen
Ingebjørg Fagerli,
Norsk
Barnelegeforening,
Bodø
Diskusjon
Kl. 13.10 -
LAR, barnets perspektiv
11.30 - 11.50
LAR, kvinnens perspektiv
11.50 - 12.10
Etikk rundt LAR behandling
12.10 - 12.30
Hva mener Norsk Barnelege Forening?
12.30 - 12.50
12.50 - 13.50
Avslutning (Closure of congress)
Med forbehold om at programmet kan bli endret (The programme may be subject to change)