PROGRAM - Næringslivets Sikkerhetsråd

Transcription

PROGRAM - Næringslivets Sikkerhetsråd
PROGRAM
23. SEPTEMBER
09:00 - 09:30
REGISTRERING
09:30 - 09:40
Velkommen
09:40 - 10:00
Åpning av sikkerhetskonferansen
10:00 - 10:20
10:20 - 10:35
KRISINO 2015
Presentasjon av hovedfunnene i Kriminalitets- og
sikkerhetsundersøkelsen i Norge 2015
Kaffepause og besøk hos utstillere
10:35 - 10:50
Kommentar til Krisino 2015, sett fra næringslivet
Jack Fischer Eriksen direktør, NSR
Konferansier: Mona Strøm Arnøy
Gjermund Hagesæter, statssekretær, Justis- og
beredskapsdepartementet
Jack Fischer Eriksen
11:30 - 12:00
12:00 - 12:15
Tore Eugen Kvalheim, direktør, Arbeidsgiverforeningen Spekter
Kommentar til Krisino 2015, sett fra politiet
Ketil Haukaas, sjef Kripos
Ingebjørg Harto, direktør, Næringslivets
Kan sikkerhet bli lønnsomt?
Hovedorganisasjon
TRENDER OG ANALYSER
NSRs strategiske analyse av kriminaliteten
Roger Stubberud, daglig leder, Procope
Kaffepause og besøk hos utstillere
12:15 - 12:35
Analyse er det beste forsvar
10:50 - 11:05
11:05 - 11:30
Hans Christian Holte, Skattedirektør
KRIMINALITET
Klaus Berg, Manager Illicit Trade Strategy &
Prevention Nordics, Philip Morris
12:35 - 13:00
Smugling, piratkopiering og terrorfinansiering
13:00 - 13:45
Lunsj og besøk hos utstillere
Ny politidistriktstruktur – etablering av
Anne-Catherine Gustafson, politioverbetjent
næringslivskontakter - samarbeid lokalt, regionalt
og næringslivskontakt, Kripos
og nasjonalt
INNSIDETRUSSELEN
”Kuppet” - grenseløs frekkhet, fakta om Nordea- Rolf Widerøe og Hans Petter Aas, journalister
saken
og forfattere
Svindlet for millioner, hva har vi gjort – NordeaRobert Svoren, banksjef, Nordea
saken
Kaffepause og besøk hos utstillere
God sikkerhet starter med dyktige medarbeidere,
Ronald Barø, seniorrådgiver, Falck Nutec
men de utgjør kanskje også den største trusselen?
ØKONOMISK KRISEHÅNDTERING
Corporate crises and how they impact
Dr Deborah Pretty, Principal, Oxford Metrica
shareholder value
Konferansemiddag og OSPA prisutdeling
13:45 - 14:05
14:05 - 14:35
14:35 - 15:00
15:00 - 15:15
15:15 - 15:35
15:35 - 16:15
18:30 -
PROGRAM
24. SEPTEMBER
09:00 - 09:15
Velkommen og presentasjon av OSPAs vinnere!
Konferansier: Mona Strøm Arnøy
Marie Benedicte Bjørnland, sjef Politiets
09:15 - 09:30 Åpning av sikkerhetskonferansens dag to
sikkerhetstjeneste
SIKRING I FREMTIDEN
Janne Haaland Matlary, professor i internasjo09:30 - 10:15 Uten sikkerhet - ingen frihet
nal politikk, Universitetet i Oslo
10:15 - 10:35 Kaffe og besøk hos utstillere
Morten Ragnøy Ednes, arkitekt, Norsk design
10:35 - 10:55 Retten til byen
og arkitektursenter.
10:55 - 11:15
Smart arbeid for en tryggere by
Roy Evensen, prosjektdirektør, Oslo kommune
INFORMASJONSSIKKERHET
11:15 - 11:35
Datainnbrudd: Erfaringer fra felten
Jan Henrik Schou Straumsheim,
sikkerhetskonsulent mnemonic as
Sverre Diesen, forsker, FFI og Henning Andre
Søgaard prosjektleder, FFI
Kampen om sannheten – hybridkrigens største
utfordring?
12:00 - 13:00 Lunsj og besøk hos utstillere
TRUSSEL OG TRUSSELAKTØRER
Små droner: fra overvåkning til IMSI-catchere og
Knut Torbjørn Moe, Business Development
13:00 - 13:20
eksplosiver. En reise fra gutterommet til ISIL
Manager, Squarehead Technology
13:20 - 13:50 Terroristers valg av mål og metoder
Cato Hemmingby, forsker, Politihøgskolen
Informasjonsinnhenting gjennom samtale - politiets
13:50 - 14:50
Geir Egil Løken, politioverbetjent, Kripos
metode sett gjennom avhør i en terrorsak
11:35 - 12:00
Ny sikkerhetspris
Næringslivets Sikkerhetsråd vil som de første utenfor Storbritannia presentere den første internasjonale
prisen for enestående sikkerhetsarbeid. The Outstanding Security Performance Awards (OSPAs) i samarbeid
med NSR vil verdsette og premiere virksomheter eller organisasjoner som har utmerket seg innen sikkerhet i Norge. Utdelingen vil finne sted under middagen på Sikkerhetskonferansen 2015 første dag 23. september. Det vil i år bli delt ut flere priser, følg med på vår hjemmeside for informasjon om priser og
nominajonsprosess
UTSTILLERE

Similar documents