Velkommen til Skien

Transcription

Velkommen til Skien
FSU konferansen 2015
Høyers hotell Skien, 10.-11. september
Torsdag 10. september
Fredag 11. september
09.00
Registrering. Servering av kaffe og rundstykker
09.00
Åpning
09.30
Velkommen med presentasjon av komiteen
og sponsorene.
Praktisk info & musikalsk innslag «Damer i blues»
Margit Bakken & Rita Engdal
09.20
Sexolog Beate Alstad
10.05
Pause med besøk hos utstillere
10.25
Akutt nyresvikt v/ nefrolog Julie Sundseth
10.00
Cancer prostata ved onkolog Andreas Stensvold
11.10
Pause med besøk hos utstillere
10.45
Pause med frukt og besøk hos utstillere
11.45
11.15
Sykepleie til pasienter med ca. prostata
v/ onkologisk sykepleier Bente Larsen
Sykepleie til dialysepasienter
v/ Heidi Formo og Anne Jorunn Berget
12.30
Presentasjon av neste års konferanse
12-13
LUNSJ
13.00
LUNSJ
13.00
Endometriose v/ gynekolog Halvor Henriksen
13.45
Pause med kake og besøk hos utstillere
14.15
Descens v/gynekolog Kjell Isaksen
15.00
Pause med besøk hos utstillere
15.15
Sykehusprest Terje Talseth Gundersen
18.00
Konferansemiddag
Med forbehold om endringer