Eksamensrute for Bachelor i sykepleie, heltid

Comments

Transcription

Eksamensrute for Bachelor i sykepleie, heltid
Revidert 09.07.2015
Eksamensrute 2015 – 2016
Bachelor i sykepleie, 1. studieår, BASY/ BASYK 2015
DATO
Torsdag 17. desember
2015
kl. 09.00 – 14.00
Torsdag 31. mars 2016
kl. 09.00 – 14.00
Fredag 27. mai 2016
kl. 09.00 – 14.00
Torsdag 10.desember 2015
Fredag 11. desember 2015
Fredag 18. desember 2015
Fredag 22. januar 2016
Mandag 18. januar 2016
kl. 09.00 – 13.00
Fredag 11. mars 2016
kl. 09.00 – 13.00
Fredag 20. mai 2016
kl. 09.00 – 13.00
Innlevering
tirsdag 7. juni 2016
innen kl.12.00
Innlevering
tirsdag 27. september 2016
innen kl.12.00
Fredag 25. november 2016
kl. 09.00 – 15.00
Fredag 10. juni 2016
kl. 09.00 – 12.00
EKSAMEN
Anatomi, fysiologi og biokjemi
5 timer, skriftlig individuell
EMNEKODE SP
4AFB
12
Oblig. krav
Ny Anatomi, fysiologi og biokjemi
5 timer, skriftlig individuell
Ny Anatomi, fysiologi og biokjemi
5 timer, skriftlig individuell
Klasse A - Grunnleggende sykepleie
Praktisk og muntlig eksamen,
individuell
Klasse B - Grunnleggende sykepleie
Praktisk og muntlig eksamen,
Individuell
Ny Grunnleggende sykepleie
Praktisk og muntlig eksamen,
individuell
Ny Grunnleggende sykepleie
Praktisk og muntlig eksamen,
individuell
Grunnleggende sykepleie
4 timer, skriftlig individuell
Ny grunnleggende sykepleie
4 timer, skriftlig individuell
Ny grunnleggende sykepleie
4 timer, skriftlig individuell
Sykepleie til eldre
Mappeeksamen, gruppe
4AFB
Oblig. krav
4AFB
Oblig. krav
4GRUNN
Oblig. krav
12
4GRUNN
Oblig. krav
Totalt 18
(Deleksamen)
4GRUNN
Oblig. krav
4GRUNN
Oblig. krav
4GRUNN
Oblig. krav
4ELDRE
Oblig. krav
Totalt 18
(Deleksamen)
Ny Sykepleie til eldre
Mappeeksamen, gruppe
4ELDRE
Oblig. krav
15
Ny Sykepleie til eldre
6 timer, skriftlig individuell
Medikamentregning
3 timer, skriftlig individuell
4ELDRE
Oblig. krav
4MT20
Oblig. krav
15
4MT20
Oblig. krav
4MT20
Oblig. krav
4MT20
Oblig. krav
4MT20
Oblig. krav
0
12
Totalt 18
(Deleksamen)
4GRUNN
Oblig. krav
4GRUNN
Oblig. krav
15
0
NB!
Unntak fra ordinær regel om oppmelding;
De som av ulike årsaker ikke består eller
ikke får avlagt Medikamentregning den 10.
juni blir automatisk oppmeldt til ny prøve
den 17. juni.
Fredag 17. juni 2016
kl. 09.00 – 12.00
Onsdag 21. september 2016
kl. 09.00 – 12.00
Onsdag 9. november 2016
kl.09.00 – 12.00
Mandag 12. desember 2016
kl. 09.00 – 12.00
Ny Medikamentregning
3 timer, skriftlig individuell
Ny Medikamentregning
3 timer, skriftlig individuell
Ny Medikamentregning
3 timer, skriftlig individuell
Ny Medikamentregning
3 timer, skriftlig individuell
0
0
0
Førstegangs-eksamen i hvert emne er merket med uthevet skrift – disse meldes man automatisk opp
til. Ny eksamen er man selv ansvarlig for å melde seg opp til innen gjeldende frister.
Revidert 09.07.2015
Eksamensrute 2015 – 2016
Bachelor i sykepleie, 2. studieår, BASY/ BASYK 2014
DATO
Fredag 18. desember 2015
kl. 09.00 – 15.00
Mandag 22. februar 2016
kl. 09.00 – 15.00
Mandag 23. mai 2016
kl. 09.00 – 15.00
Tirsdag 9. februar kl.12.00
til fredag 12. februar 2016
Innlevering innen kl. 12.00
Mandag 2. mai kl. 12.00
til fredag 6. mai 2016
Innlevering innen kl. 12.00
Tirsdag 16. august kl.12.00
til fredag 19. august 2016
Innlevering innen kl. 12.00
Fredag 21. oktober 2016
kl. 09.00 – 13.00
EKSAMEN
Sykepleie til pasienter med akutt
skade/sykdom
6 timer, skriftlig individuell
Ny Sykepleie til pasienter med akutt
skade/sykdom
6 timer, skriftlig individuell
Ny Sykepleie til pasienter med akutt
skade/sykdom
6 timer, skriftlig individuell
Klasse B
Folkehelse i et samfunnsperspektiv
Hjemmeeksamen, gruppe
Klasse A
Folkehelse i et samfunnsperspektiv
Hjemmeeksamen, gruppe
Ny
Folkehelse i et samfunnsperspektiv
Hjemmeeksamen, gruppe
Ny
Folkehelse i et samfunnsperspektiv
4 timer, skriftlig individuell
Klasse B
Sykepleie og etikk
Prosjektoppgave i gruppe
Klasse A
Sykepleie og etikk
Prosjektoppgave i gruppe
Ny Sykepleie og etikk
Prosjektoppgave i gruppe
Fredag 4. mars kl. 12.00
til fredag 18. mars 2016
Innlevering innen kl.12.00
Fredag 27. mai kl. 12.00
til fredag 10. juni 2016
Innlevering innen kl. 12.00
Fredag 2. september kl. 12.00
til fredag 16. september 2016
Innlevering innen kl.12.00
Torsdag 10. november 2016
Ny Sykepleie og etikk
kl. 09.00 – 13.00
4 timer, skriftlig individuell
Kont.eksamener fra fjorårets eksamensrute
Fredag 14. august 2015
Ny Medikamentregning
Kl. 09.00 – 12.00
3 timer, skriftlig individuell
Onsdag 21. oktober 2015
Ny Medikamentregning
Kl. 09.00 – 12.00
3 timer, skriftlig individuell
Onsdag 2. desember 2015
Ny Medikamentregning
Kl. 09.00 – 12.00
3 timer, skriftlig individuell
Innlevering
Ny Sykepleiefaget, yrkesgrunnlaget og
tirsdag 29. september 2015 eldreomsorg
innen kl. 12.00
Mappeeksamen, gruppe
Fredag 27. november 2015 Ny Sykepleiefaget, yrkesgrunnlaget og
Kl. 09.00 – 15.00
eldreomsorg
6 timer, skriftlig individuell
EMNEKODE
4AKUT
Oblig. krav
SP
15
4AKUT
Oblig. krav
15
4AKUT
Oblig. krav
15
4SYFO
Oblig. krav
10
4SYFO
Oblig. krav
10
4SYFO
Oblig. krav
10
4SYFO
Oblig. krav
10
4SYET
Oblig. krav
8
4SYET
Oblig. krav
8
4SYET
Oblig. krav
8
4SYET
Oblig. krav
8
4MT20
Oblig. krav
4MT20
Oblig. krav
4MT20
Oblig. krav
4SYE
Oblig. krav
0
4SYE
Oblig. krav
16
0
0
16
Førstegangs-eksamen i hvert emne er merket med uthevet skrift – disse meldes man automatisk opp
til. Ny eksamen er man selv ansvarlig for å melde seg opp til innen gjeldende frister.
Revidert 09.07.2015
Eksamensrute 2015 – 2016
Bachelor i sykepleie, 3. studieår, BASY/BASYK 2013
DATO
Mandag 14. desember
kl.12.00 til torsdag
17. desember 2015
Innlevering innen
kl.12.00
Torsdag 25. februar
kl.12.00 til tirsdag
1. mars 2016
Innlevering innen kl.12.00
Torsdag 26. mai 2016
kl. 09.00 - 15.00
EKSAMEN
Sykepleie til pasienter med psykiske
lidelser
Hjemmeeksamen, individuell
EMNEKODE
4PAPSY
Oblig. krav
SP
15
Ny Sykepleie til pasienter med psykiske
lidelser
Hjemmeeksamen, individuell
4PAPSY
Oblig. krav
15
Ny Sykepleie til pasienter med psykiske
lidelser
6 timer, skriftlig individuell
Klasse B
Bacheloroppgave i sykepleie
Gruppeeksamen
4PAPSY
Oblig. krav
15
4BACH
Oblig. krav
15
4BACH
Oblig. krav
15
4BACH
Oblig. krav
15
4SYFO
Oblig. krav
10
4SYFO
Oblig. krav
4SYET
Oblig. krav
10
4SYET
Oblig. krav
8
Mandag 11. januar
til fredag 4. mars 2016
Innlevering innen
kl. 12.00
Tirsdag 29. mars
Klasse A
til fredag 20. mai 2016
Bacheloroppgave i sykepleie
Innlevering innen
Gruppeeksamen
kl. 12.00
Mandag 15. august
Ny Bacheloroppgave i sykepleie
til fredag 7. oktober 2016
Gruppeeksamen
Innlevering innen kl. 12.00
Kont.eksamener fra fjorårets eksamensrute
Fredag 14. august kl. 12.00
Ny Folkehelse i et samfunnsperspektiv
til onsdag 19. august 2015.
Hjemmeeksamen, gruppe
Innlevering innen kl. 12.00
Fredag 9. oktober 2015
Ny Folkehelse i et samfunnsperspektiv
kl. 09.00 – 13.00
4 timer, skriftlig individuell
Fredag 4. september til
Ny Sykepleie og etikk
fredag 18. september 2015.
Prosjektoppgave, gruppe
Innlevering innen kl.12.00
Torsdag 12. november 2015 Ny Sykepleie og etikk
kl. 09.00 – 13.00
4 timer, skriftlig individuell
8
Førstegangs-eksamen i hvert emne er merket med uthevet skrift – disse meldes man automatisk opp
til. Ny eksamen er man selv ansvarlig for å melde seg opp til innen gjeldende frister.

Similar documents