Åpen konferanse i avansert klinisk sykepleie

Comments

Transcription

Åpen konferanse i avansert klinisk sykepleie
ÅPEN KONFERANSE I AVANSERT KLINISK SYKEPLEIE
Målsetting:
Å spre informasjon og kunnskap om avansert klinisk sykepleie og å støtte utviklingen
av nye virksomhetsmodeller for avansert klinisk sykepleiere i regionen
Målgruppe:
studenter, fagsjefer, ansvarlige leger og sykepleiere, FoU-ledere, politikere,
representanter for brukere og andre interesserte.
PROGRAM
08.00
09.00
09.10
09.40
08:00 - 15.30
Registrering
Velkommen
Dekan Heidi Kapstad
Fremtidsvisjoner for avansert kliniske sykepleiere i Norge
Statssekretær Lisbeth Normann
Hvilken kompetanse kan det nye masterprogrammet i AKS gi til
studentene, organisasjonene og pasientene?
Professor Lisbeth Fagerström
Åpen konferanse
i avansert klinisk
sykepleie
–
Sykepleiere med en avansert
klinisk kompetanse – hva kan vi
lære fra andre land og hva kan
være regionens behov?
10.00
Erfaringer fra å jobbe som avansert geriatrisk sykepleier i
kommunehelsetjenesten
Avansert geriatrisk sykepleier og sårsykepleier Guro-Marie Eiken,
Nøtterøy kommune
10.30
11.00
11.30
Diskusjon og pause, kaffe/te
Tanker om fremtidens AKS modeller innen primærhelsetjenesten (Larvik,
Sandefjord) og på sykehusets akuttmottak (Drammen),
10 min/person
Presentasjon av internasjonale forskningsresultater
– Avansert klinisk sykepleie på akuttmottak
Høgskolelektor Øsp Egilsdottir
12.00
Presentasjon av internasjonale forskningsresultater
– Avansert klinisk sykepleie i primærhelsetjenesten
Førsteamanuensis Pia Cecilie Bing-Jonsson
TORSDAG 10. SEPTEMBER
PAPIRBREDDEN 1, GRØNLAND 58
12.30
Lunsjpause (Lunsj kan kjøpes i kafeen i 1 etg. på Papirbredden)
13.30
Masterstudenters erfaringer fra å jobbe som sykepleiere med en
avansert klinisk kompetanse
KL. 08:00 -15.30
Arrangør:
Høgskolen i Buskerud og Vestfold,
Fakultet for helsevitenskap,
Institutt for sykepleievitenskap
Kommentarer fra nordiske AKGS studenter
(Jonvør, Esma, Mari/Maria og Anne Dorthe)
14.00
Forelesning: Hva kan vi lære fra implementeringsprosessen i Canada,
og hvordan fungerer nå APN modellene?
Professor Denise Bryant-Lukosius fra Canada
14.45
Kaffe/te
15.00
Diskusjon og avslutning
Karen Bjøro, annen nestleder i NSF
Påmelding sendes innen 31.08.2015 til konsulent [email protected]

Similar documents