barnesykepleier_Utdanning

Comments

Transcription

barnesykepleier_Utdanning
BARNESYKEPLEIERVIDEREUTDANNINGER
Militza Droguett, Unni Sverdrup-Thygeson, Natascha Hoedemakers, Ane
Halbrendt, Turi Nestegård, Elin Hunsager Framås, Hilde Nevland, Malin
Christine Brandt, Malin Engebretsen, Julie Ruud Sandberg, Marianne
Mellum, Pia Bloch, Ingvild Tande, Hilde Torup Østby, Anne-Marit Larsen
Vogt, Kamilla Karine Heggen, Åshild Susort, Hege Therese M. Krav. Guro
Reyes Simonsen, Lisa M. Borge, Christina Øyan larsen, Marthe Østberg,
leder Barnesykepleierforbundet Kirsti Egge Haugstad. Ikke til stede: Ifra
Ibrahim Mohammed og Gry Anette Søvik
Fra venstre 1. rekke står Linn Bråten-Moldestad, Melinda Kuhnle, Nina
Vassnes, Therese Dupuy, Hildegunn Raniseth og Frøydis Storsæter. Andre
rekke fra venstre Jeanette Midtun, Merete Benestad og Ingvild Longva.
Ikke tilstede: Dianna Lysvold.
REKORD STORT OPPTAK TIL MASTER- OG VIDEREUTDANNING I BARNESYKEPLEIE
BARNESYKEPLEIERSTUDENTER VED HØGSKOLEN
I BERGEN 2015
17. august 2015 startet 26 sykepleiere på master- eller videreutdanning ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Det er gledelig at så mange
ønsker å videreutdanne seg som Barnesykepleiere. Spesialisthelsetjenesten trenger spesialkompetanse på avdelinger som behandler
barn, det vil si barnesykepleiere som kan ivareta de akutt/kritisk
og alvorlig syke barn og deres foreldre. Ved umodenhet og akutt
og/eller kritisk sykdom hos barn er tilstandene ofte komplekse og
kan svinge raskt. Dette krever høy faglig kompetanse i akuttsituasjoner og evne til å foreta individuelle og helhetlige vurderinger.
Barnesykepleieren må iverksette tiltak i prioritert rekkefølge, være i
forkant av eventuelle komplikasjoner, revurdere situasjonen raskt og
kontinuerlig tilpasse sykepleien til barnets og omsorgspersonenes
behov.
Handlingskompetansen bygges opp gjennom videreutdanning og
klinisk erfaring. Det er ekstra gledelig at praksis på kort varsel bidrar
med ekstra praksisplasser, slik at alle studentene får mulighet til å
oppnå tilstrekkelig handlingskompetanse i sykepleie til akutt og
eller kritisk syke barn i alle aldre jf Rammeplanens krav.
Høgskolen i Bergen startet 17. august 2015 det nye mastergradsstudiet i klinisk sykepleie i spesialisering barnesykepleie. Det er
tatt opp et kull med 10 studenter. Studiet er lagt opp som fulltidsstudier over tre semestre og 90 studiepoeng som fører frem til
spesialisering som barnesykepleier. Videre er det deltidsstudier over
to semestre og 30 studiepoeng for fullføring av klinisk master. En
håper at de fleste studentene vil fullføre til mastergrad. Studiet er et
resultat av et tett samarbeid mellom praksisfeltet og høgskolen for
å ivareta de kliniske utfordringer og krav til kontinuerlig fagutvikling
basert på forskningsbasert kunnskapstilegnelse. Studiet er organisert
med 7 emner med teoretisk og klinisk fordypning innenfor sentrale
tema. På høgskolen er det tett samarbeid med de andre masterprogrammene i klinisk sykepleie, spesielt helsesøster og intensivutdanningen. Studentene begynner i praksisfeltet i løpet av første
semester. De kliniske studiene utgjør 45 studiepoeng og gjennomføres på nyfødtmedisinsk avdeling, medisinske og kirurgiske barneposter og poliklinikker. Høgskolen og det kliniske barnemiljøet på
Haukeland universitetssykehus gleder seg over å kunne starte det
nye mastergradsstudiet.
Inger Lucia Søjbjerg, Høgskolelektor, barnesykepleier,
Fakultet for helsefag, HIOA
Bente Johanne Vederhus, førsteamanuensis, intensivsykepleier,
Høgskolen i Bergen
TIDSSKRIFT FOR BARNESYKEPLEIERE NR 3/2015
19

Similar documents