Semesterstartsbrosjyre årsenhet i idéhistorie høsten 2015

Comments

Transcription

Semesterstartsbrosjyre årsenhet i idéhistorie høsten 2015
IDÉHISTORIE
Årsenhet
SEMESTERSTARTSBROSJYRE HØSTEN 2015
INNHOLDSFORTEGNELSE
VELKOMMEN TIL IDÉHISTORIE! ..................................................................................................... 3
FELLESPROGRAM................................................................................................................................ 4
IDÉHISTORISK LUNSJSEMINAR ....................................................................................................... 4
ABSOLUTTE FRISTER ......................................................................................................................... 5
HVA MÅ DU VELGE NÅ? .................................................................................................................... 6
IT-SYSTEMER DU MÅ KJENNE TIL MED EN GANG ..................................................................... 6
OPPBYGNING AV ÅRSENHETEN ...................................................................................................... 7
ARBEIDSTID .......................................................................................................................................... 7
LITEN GUIDE TIL IFIKKs LOKALER ................................................................................................ 7
INFO, RÅD, VEILEDNING - HVEM SVARER PÅ HVA? .................................................................. 8
HVIS DET BUTTER IMOT ................................................................................................................... 9
FAGLIGE RESSURSER ....................................................................................................................... 10
STUDENTENGASJEMENT VED IFIKK ............................................................................................ 11
STUDENTENGASJEMENT UTENFOR INSTITUTTET ................................................................... 11
FRISTER FOR 2. SEMESTER – VÅRSEMESTERET 2016............................................................... 12
VIKTIGE NETTSIDER......................................................................................................................... 12
KART OVER CAMPUS ....................................................................................................................... 13
2
VELKOMMEN TIL IDÉHISTORIE!
Vi vil med dette ønske deg hjertelig velkommen som ny student ved Institutt for filosofi, idé- og
kunsthistorie og klassiske språk. Vi håper du vil finne deg vel til rette både faglig og sosialt ved
idéhistorie og instituttet.
Veien til faglig utbytte går gjennom gode arbeidsrutiner og at du bruker tid på studiene. Vi har
derfor lagt opp til at mye av vår undervisning på innføringsemnene er obligatorisk. Vi tilbyr også
bibliotekkurs, og idéhistorisk lunsjseminar som går en gang i måneden. Bruk tiden til å bli kjent med
faget og medstudentene dine!
Mye av det du lurer på om det første semesteret ditt og den første tiden din på UiO, vil du
kunne finne svar på i dette heftet – i det minste hvor du kan henvende deg dersom du står fast. Ha
derfor heftet tilgjengelig de første ukene til du føler deg trygg på nettsidene våre.
Det er på nettsidene til UiO at du finner informasjon som til enhver tid er oppdatert. Bruk
nettsidene aktivt – gjerne allerede nå i mottaksuken, men spesielt videre i løpet av studiet.
Informasjonen du finner på UiOs nettsider forventer vi at du kjenner til. Dine rettigheter og plikter
som student finner du ut av på nett, særlig på program- og emnesider. I tillegg finner du faglige
arrangementer og nettressurser, databaser og litteratur.
http://www.uio.no/studier/program/idehistorie-aarsenhet/index.html
Thomas Krogh
(fagleder)
Karen Skadsheim Sikkeland
(studiekonsulent)
3
FELLESPROGRAM
Mandag 10. august
10:15 Velkomstmøte og faddertreff ved instituttet (Arne Næss’ auditorium)
14:00 Avreise til Universitetsplassen
15:00 Velkomstseremoni (Universitetsplassen, Oslo sentrum)
Tirsdag 11. august
Første obligatoriske oppstartsdag (se program på nett: http://www.uio.no/studier/program/idehistorieaarsenhet/studiestart/ )
Onsdag 12. august
Andre obligatoriske oppstartsdag (se program på nett: http://www.uio.no/studier/program/idehistorieaarsenhet/studiestart/ )
Torsdag 13. august – NB: Emnepåmelding innen kl kl. 24!
14.15 i 206 GM : Smakebitsforelesning med Thor Inge Rørvik: Hva er Frihet?
Behov for veiledning? Gå til studie- og programkonsulenten torsdag 10-12
Behov for registreringshjelp? Gå til PA Munchs hus seminarrom 5, 11.-13. aug mellom 11 og 16.
Mandag 17. august
Høstens undervisning starter, og du får svar på undervisningsopptaket i StudentWeb.
Tirsdag 18. august
StudentWeb åpner for påmelding til eksamen og undervisning i emner som fremdeles har ledig
kapasitet. (Ikke gamble! Meld deg senest 13. aug!)
Det er i tillegg tradisjon for felles hyttetur for filosofi og idéhistorie. Info kommer i semesterstartsuka!
IDÉHISTORISK LUNSJSEMINAR
Idéhistorisk lunsjseminar arrangeres av Ellen Krefting og fagutvalget for idéhistorie, ca en fredag i
måneden i løpet av semesteret. Her har dere muligheten til å få påfyll, både faglig og ernæringsmessig.
Les mer:
http://www.hf.uio.no/ifikk/forskning/aktuelt/arrangementer/gjesteforelesninger-seminarer/fasteseminarer/idehistorisk-lunsjseminar/
4
ABSOLUTTE FRISTER
TORSDAG 13. AUGUST – aller siste frist for å:

søke plass på emner (melde deg til undervisning og eksamen) innen kl 24.00
TIRSDAG 1. SEPTEMBER - aller siste frist for å:
 søke restplasser på undervisning og eksamen (NB: kun emner som er til overs etter 13. august!)
 betale semesteravgift
 søke om tilrettelagt eksamen
 søke om utsatt studiestart, permisjon eller redusert studieprogresjon
 søke godkjenning av tidligere utdanning fra universitet eller høyskole
MER INFORMASJON OM HVORDAN DU ADMINISTRERER DINE STUDIER:

http://www.uio.no/studier/admin/
For deg som har studert tidligere:
 Godkjenning av tidligere utdanning: http://www.uio.no/studier/admin/godkjenning/
Mine studier – timeplan og beskjeder
Logg deg på minestudier.uio.no med UiO-brukernavn og passord og se undervisningstider for de
emnene du er påmeldt og beskjeder fra både dine emner og ditt studieprogram.
Instituttet er på Facebook!
https://www.facebook.com/IFIKK
5
HVA MÅ DU VELGE NÅ?
Emnene du skal ta nå i første semester (og i andre semester) er allerede lagt, men du må huske å
melde deg til undervisning og eksamen.
2.
IDE1105 - Vestens idéer fra 1600 til vår egen tid
semester
valgfritt idehistorieemne
på 2000-nivå
(temafordypning)
1.
IDE1104 - Vestens idéer fra antikken til 1600
semester
IDE2020 - Norsk
idéhistorie
10 studiepoeng
10 studiepoeng
10 studiepoeng
Har du idéhistorie fra før av? Da må du kontakte studie- og
programkonsulenten for å få lagt opp studieplan for det første
semesteret ditt!
IT-SYSTEMER DU MÅ KJENNE TIL MED EN GANG
StudentWeb
Semesterregistrering: Du lager utdanningsplan for studiet ditt, melder deg til undervisning og eksamen
hvert semester i StudentWeb: http://www.uio.no/studier/admin/studentweb/
Fronter
Fronter brukes til undervisning: materiale, beskjeder og obligatoriske innleveringer eller prøver.
Fronter brukes også til eksamen: utlevering av oppgaver og innlevering av besvarelser.
http://www.uio.no/tjenester/it/utdanning/fronter/hjelp/
6
OPPBYGNING AV ÅRSENHETEN
Årsenheten i idéhistorie er et ettårig studieløp (60studiepoeng).
Årsenheten din er satt sammen av:
 Innføringsemner i vestens ideer fra antikken til vår egen tid, 40 studiepoeng

Norsk idéhistorie, 10 studiepoeng

Valgfritt emne på 2000-nivå i idéhistorie, 10 studiepoeng
Les mer om oppbygning av studiet på nett: http://www.uio.no/studier/program/idehistorieaarsenhet/oppbygging/
ARBEIDSTID
Studiepoeng (sp) er en måleenhet for studier. Du får studiepoeng først når du har bestått eksamen i et
emne (Hva er et emne? Les mer her: http://www.uio.no/studier/om/studier-og-grader/emne/ ).
Vi forventer at du tar 30 sp i semesteret, 60 sp i året . Du må regne med å bruke 10-15 arbeidstimer
i uka pr 10 studiepoeng. En arbeidsuke for deg som student ligger på rundt 40 timer i uka,
hvorav kun et fåtall er undervisningstimer. Det aller meste må du med andre ord lese og arbeide
med på egenhånd. Lag gjerne kollokvier med medstudenter!
LITEN GUIDE TIL IFIKKs LOKALER
IFIKK holder til i Georg Morgenstiernes hus – heretter GM. Bygningen vår ligger rett bak
Universitetsbiblioteket Georg Sverdrups hus.
I første etasje er det kantine og undervisningsrom. I tillegg har vi undervisningsrom i annen etasje.
Administrasjonen sitter i tredje etasje og vitenskapelig ansatte på idéhistorie sitter i fjerde etasje. I
andre til sjette etasje, finner du den internasjonale sommerskolen, klassikere, filosofer og
kunsthistorikere.
Hjelp til å finne fram på campus finner du her:
http://www.uio.no/om/finn-fram/
7
INFO, RÅD, VEILEDNING - HVEM SVARER PÅ HVA?
MENTOR – Universitetslektor Anne Helness
Anne er din faglige mentor på årsenheten. Hun hjelper deg med forskjellige
problemstillinger rundt faglig usikkerhet: spørsmål om pensum, faglig innhold i
emner eller studiet generelt. Har du spørsmål til oppgaveløsning eller hvordan
organisere en kollokviegruppe er hun også en glimrende person å kontakte.
Anne har treffetid to ganger i uken: mandager 1430-1530 og fredager 11-12. Mer
om Anne og hennes faglige interesser:
http://www.hf.uio.no/ifikk/personer/vit/annehe/
STUDIEKONSULENTEN
Studiekonsulenten er din kontaktperson vedrørende studiets oppbygning og gjennomføring og svarer
på spørsmål om: emner, fagfordypningen, støttefag, planlegging av ditt studium og
arbeidslivsrelevans. Studiekonsulenten har treffetid tirsdager 12-14, kontor 317 Georg Morgenstiernes
hus. Høsten 2015 begynner en ny studiekonsulent, ta kontakt via [email protected] i
mellomtiden.
ANDRE KONTAKTPUNKTER
IFIKKs EKSPEDISJON
Besvarer spørsmål om eksamen og obligatoriske aktiviteter, samt generell informasjon om instituttets
emner og studier.
 Åpningstid: mandag-fredag klokken 10.00-14.00
 Sted: 3. etasje i Georg Morgenstiernes hus
 Telefon: 22 85 69 11 (telefontid mellom klokken 9.00 og 15.00)
 E-post: [email protected]
Hvem som ellers jobber med hva i IFIKKs studieadministrasjon finner du her:
http://www.hf.uio.no/ifikk/studier/kontakt/
HF STUDIEINFO
HF-studieinfo gir generell studieveiledning og informasjon om studier ved Det humanistiske fakultet
(HF).
 Åpningstid: mandag-fredag klokken 11.00-15.00
 Sted: 1. etasje i P. A. Munchs hus
 Telefon: 22 85 62 93 (telefontid mellom klokken 9.00 og 15.00)
 E-post: [email protected]
KNUTEPUNKTET
UiOs sentrale studieinformasjon. Svarer på spørsmål om opptak, studiekompetanse, semesteravgift,
semesterkort
http://www.uio.no/studier/kontakt/knutepunktet.html
8
HVIS DET BUTTER IMOT
SiO - STUDENTRÅDGIVNING
Du kan snakke med studentrådgivningen om alt fra følelsesmessige og økonomiske problemer til
spørsmål om rettigheter under sykdom, trygdeytelser, rusproblemer og ikke-faglige studieproblemer
(motivasjon, skrivesperre, prestasjonsangst, konsentrasjonsproblemer). Det er helt ok å komme med et
lite problem. Alle tjenestene er gratis.
 Les mer på: www.sio.no/radgivning
 E-post: [email protected]
TILRETTELEGGING FOR SPESIELLE BEHOV
Har du funksjonsnedsettelse, dysleksi eller plager (psykisk eller somatisk) som medfører en ulempe i
studiesituasjonen, kan du søke tilrettelagt eksamen: www.uio.no/studier/admin/tilrettelegging
Trenger du tilrettelegging av undervisningssituasjonen kan det være en idé å ta kontakt med studie- og
programkonsulenten. Ved tilrettelegging av undervisningssituasjon vil vi ofte (der det er mulig) legge
opp en plan for progresjon, slik at tilretteleggingen forsvinner gradvis utover i studiet.
9
FAGLIGE RESSURSER
BIBLIOTEK
Fra www.ub.uio.no får du tilgang til Universitetsbibliotekets databaser. Via BIBSYS finner du bøker,
tidsskrifter, artikler
Studentbiblioteket Sophus Bugge er bibliotek og lesesal for bachelorstudenter ved Det Humanistiske
fakultet. Der finner du leseplasser og grupperom, stasjonære PC-er og trådløst nett. Biblioteket har
både fysiske og digitale hjelpemidler – bøker, tidsskrifter, ordbøker, oppslagsverk, databaser, etc som du kan benytte ved lesing og oppgaveskriving. Bibliotekpersonalet er der for å svare på dine
spørsmål.
I studieåret 2015/2016 er hele Sophus Bugges hus stengt p.g.a. oppussing. I denne perioden vil
biblioteket flytte til lesesalen i Eilert Sundts hus (2. etasje). Lesesalen vil fungere som et midlertidig
bibliotek i byggeperioden og åpner mandag 10. august. Tjenester som veiledning og utlån av
pensumbøker vil være som normalt. Bøker som står i lukket magasin kan bestilles for hjemlån.
Biblioteket har egen hjemmeside hvor du vil finne nyttig og nødvendig informasjon.
Se: http://www.ub.uio.no/om/organisasjon/uhs/soph/
Du kan også følge biblioteket på Facebook hvor de legger ut aktuell informasjon og nyheter om hva
som skjer i biblioteket.
Biblioteket tilbyr kurs til alle nye bachelorstudenter som hjelper deg å finne den litteraturen du trenger.
Disse blir holdt i Georg Sverdrups hus.
Se: http://www.ub.uio.no/kurs/
LESESAL
På grunn av at biblioteket i Sophus Bugge pusses opp i 2015/2016, har du dette studieåret, som
bachleorstudent ved IFIKK anledning til å bruke masterlesesalen i Georg Morgenstiernes hus, innerst i
1. etasje.
http://www.hf.uio.no/ifikk/studier/ressurser/masterlesesalen/
Ellers anbefaler vi at du bruker lesesalene i Universitetsbiblioteket, Georg Sverdrups hus:
http://www.ub.uio.no/om/organisasjon/uhs/uhs/index.html
SKRIVE OG REFERERE
Når du studerer og skriver faglige tekster må du kunne vise til de kildene du bruker korrekt. Her finner
du en kort introduksjon til referansesystemer: http://www.ub.uio.no/skrive-referere/
PLANLEGG KARRIEREN DIN UNDERVEIS I STUDIENE
Forbered deg på jobb og karrierevalg gjennom arbeidslivsarrangementer, veiledning,
utenlandsopphold, praksis og kurs. Følg med på nettsiden:
www.hf.uio.no/studier/karriere
10
STUDENTENGASJEMENT VED IFIKK
Fagutvalg for idéhistorie
Din festarrangør og fagforening. Fagutvalget sørger for faglig-sosial liv og røre og representerer deg
som idéhistoriestudent i råd og utvalg som gjelder studiet. Ta kontakt på [email protected]
Du finner fagutvalget på facebook:
https://www.facebook.com/groups/113762515353789/?fref=ts
Alt om studentdemokrati, studentforeninger og student aktivitet ved instituttet finner du her:
http://www.hf.uio.no/ifikk/livet-rundt-studiene/
Vi har for eksempel tre studenttidsskrifter ved instituttet, deriblant Molo, idéhistoriestudentenes eget
tidsskrift.
Studentbokhandel
EBLA er en studentbokhandel for og av studenter ved IFIKK. Brukt pensumlitteratur kan kjøpes og
selges her. (1. etg Georg Morgenstierne)
http://www.hf.uio.no/ifikk/livet-rundt-studiene/foreninger/ebla-studentbokhandel/
STUDENTENGASJEMENT UTENFOR INSTITUTTET
Universitetet i Oslo har et utall foreninger som dekker ethvert behov. På http://www.uio.no/livetrundt-studiene/foreninger/ finner du en oversikt over samtlige foreninger registrert ved UiO. Finn din
forening!
Det Norske Studentersamfund
https://studentersamfundet.no/
Studentmedia
 Universitas er studentenes egen avis. Denne finner du gratis på campus, samt på
www.universitas.no
 Radio Nova er en radiokanal drevet av og for studenter. Du finner den på frekvens 99.3 og på
www.radionova.no
 Studenttidskrifter på HF finner du her:
http://www.hf.uio.no/livet-rundt-studiene/tidskrifter/
11
FRISTER FOR 2. SEMESTER – VÅRSEMESTERET 2016
Onsdag 2. desember
Start for søknad om undervisningsopptak for studenter underveis i studiet.
Fredag 11. desember
Frist for søknad om undervisningsopptak for studenter underveis i studiet – første runde. Husk også på
at giro for betaling av semesteravgift ikke kommer i posten, men i StudentWeb.
Mandag 1. februar
 melde deg restplasser til undervisning og eksamen
 betale semesteravgift
 søke om tilrettelagt eksamen
 søke om permisjon og redusert studieprogresjon
 søke godkjenning av tidligere utdanning fra universitet eller høyskole
VIKTIGE NETTSIDER
Du må kunne orientere deg på www.uio.no og www.hf.uio.no
Nettveiviser for nye studenter ved Universitetet i Oslo
Studielån, bolig, studiestart? http://www.uio.no/studier/studiestart/
Studier – administrer dine studier:
http://www.hf.uio.no/studier/admin/
Studiets hjemmeside
Som programstudent bør du være innom programmets nettside jevnlig.
http://www.uio.no/studier/program/fiilide/studieretninger/idehistorie
Emnesider
Hva lærer du? Hva må du gjøre for å kunne gå opp til eksamen? Eks:
http://www.uio.no/studier/emner/hf/ifikk/IDE1101
Semestersider
Timeplan, pensum, eksamensdato, annen semesterspesifikk informasjon om emnene du tar. Klikk på
semesterlenken til høyre på emnesiden for å komme dit. Eks:
https://www.uio.no/studier/emner/hf/ifikk/IDE1101/h14/
Eksamensinformasjon
Utsettelse, sykdom, begrunnelse, klage, fusk og
http://www.hf.uio.no/studier/admin/eksamen/
Tilsvarende hos instituttet:
Eks: http://www.hf.uio.no/ifikk/studier/admin/eksamen
plagiering.
Se
fakultetets
nettside:
Student-IT
Nyttig informasjon om IT-tjenestene ved UiO:
http://www.hf.uio.no/tjenester/it/hjelp/studentit/index.html
Fornøyd eller misfornøyd? Si fra!
Tilbakemeldingstjeneste for studie- og læringsforhold: http://www.uio.no/studier/kontakt/si-fra/
12
KART OVER CAMPUS
13
GA01
GA02
GA04
GA10
GA11
GA14
GA17
Domus Medica
Domus Odontologica
Informatikkbygningen
Domus Athletica
Forskningsparken
Forskningsveien 3B
Harald Schjelderups hus
1. Lucy Smiths hus
2. Lavblokka
3. Frederikke
4. Idrettsbygningen
5. Sophus Bugges hus
6. Henrik Wergelands hus
7. P.A. Munchs hus
8. Niels Treschows hus
9. Eilert Sundts hus A
10. Eilert Sundts hus B
11. Harriet Holters hus C
13. Vilhelm Bjerknes' hus
14. Niels Henrik Abels hus
15. Sophus Lies auditorium
16. Georg Morgenstiernes hus (her bor vi!)
17. Pennalet
18. Kristine Bonnevies hus
19. Geologibygningen
20. Helga Engs hus
21. ZEB-bygningen
23. Kjemibygningen
24. Fysikkbygningen
25. Farmasibygningen
26. Svein Rosselands hus
27. Georg Sverdrups hus
28. Villa Eika
29. Domus Theologica
30. Blindernveien 11
42.
Ragnar Frischs auditorium
14