Med hjerte for det beste”

Transcription

Med hjerte for det beste”
”Med hjerte for det beste”
Den årlige kongressen til NSFs Landsgruppe av kardiologiske sykepleiere
Hamar 22.-24. April 2015
Onsdag 22. april
Tidspunkt
Foredrag
Forelesere
10:00 – 12:30
11:00 - 12:00
Tone Norekvål
Registrering/utstilling/kaffe
Prekongress
Hvordan skrive abstrakt
Møteledere:
Aase Ervik / Gro Sørensen
12:30 – 13:00
13:00 – 13:30
13:30 – 14:15
14.15 – 15:00
Lunsj og registrering
Åpning og velkommen ved
faggruppeleder
Det begynte med smerter i beina og
endte med et nytt hjerte..
Håp for gammelt hjerte?
Siv Olsen
Markus og Arne
Opsahl-Engen
Nicolai Kloumann Tegn
Lege og PhD stipendiat,
Kardiologisk avdeling, OUS
15:00 – 15:15
15:15 - 15:35
15:35 – 15:55
15:55 – 16:15
16:30 – 18:00
Ca kl 20:00
Utstilling/frukt og grønnsaker
Abstraktforedrag
Kompresjonsmetoder etter invasive
koronare prosedyrer via arteria radialis:
en RCT studie
Anne Berit Solvang
Spesialsykepleier i kardiologisk
sykepleie ,
LHL Klinikken Feiring
Selvrapportert helse før og etter
deltagelse i tidlig hjerterehabilitering
Irene Drotningsvik
Angst og depresjon og risiko for
hjertesvikt
Lise Tuset Gustad
Nettverksmøte for ledere
Nettverk for forskning i kardiologisk
sykepleie
Bli kjent v/lokalgruppen
Guidet tur på Domkirkeodden
Egen påmelding
Spesialsykepleier i kardiologisk
sykepleie, MSc,
Hjerterehabiliteringen HUS
Spesialsykepleier
PhD stipendiat,
Sykehuset i Levanger
Egen påmelding
Torsdag 23. april
Tidspunkt
Foredrag
08:00 – 08:45
Frokostsymposium
Forelesere
Møteleder:
Margaret Bjåen /
Gunhild Brørs
09:00 – 09:20
Abstraktforedrag
Trygg bruk av Warfarin
Elin Tamnes
Spesialsykepleier i kardiologisk
sykepleie, Røros sykehus
09:20 – 09:40
09:40 – 10:00
10:00 – 10:30
10:30 - 11:15
11:15 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 13:30
13:30 – 13:50
13:50 – 14:10
14:10 – 14:30
14:45 – 17:00
19:30
Hvordan kan postoperativ atrieflimmer
etter hjertekirurgi forebygges?
Siri Müller Hval
Fokusert ultralydundersøkelse av pleura
og pericard utført av sykepleiere i tidlig
postoperative fase hos hjerteopererte
Kaffe/Postervandring/utstilling
Sykepleierens rolle i bruk og
implementering av guidelines
Anne Marie Hammer
Nyttig arbeid eller ekstraarbeid?
Hjerte- og kar registeret
Rune Kvåle
Lunsj/utstilling
Symposium – Nytt og nyttig fra
Helsebiblioteket
Abstraktforedrag
Symptombyrde hos polikliniske pasienter
med hjertesvikt og kreft – en
tverrsnittsstudie
Klinisk betydning av teknologi i sykepleien:
Bruk av lommeultralyd ved
sykepleiedreven poliklinikk
Posttraumatisk stress og posttraumatisk
vekst blant implanterbar cardioverter
defibrilator (ICD) bærere
Kaffe/Postervandring
Generalforsamling
Kongressmiddag
Spesialsykepleier i kardiologisk
sykepleie, Hjerteavdelingen,
St. Olavs
Spesialsykepleier i kardiologisk
sykepleie, Sykehuset i Levanger
Tone Norekvål
Fag- og forskningssykepleier,
postdoktor, Hjerteavdelingen,
HUS
Overlege Hjerte- og kar
registeret
Hege Underdal
Redaksjonssjef
Helsebiblioteket
Marianne Gullvåg
Fagutviklingssykepleier,
Hjerteavdelingen, St.Olavs
Guri H. Gundersen
Spesialsykepleier i kardiologisk
sykepleier, MSc,
Sykehuset i Levanger
Ingvild Morken
Spesialsykepleier PhD
Hjerteavdelingen, Stavanger
Universitetssykehus
Fredag 24. april
Tidspunkt
Foredrag
09:00 – 09:30
09:30 – 10:00
10:00 – 10:30
10:30 – 10:45
10:45 – 11:30
11:30 - 12:00
12:00 – 12:45
12:45 – 13:15
13:15 – 13:45
Søvnapne - ny risikofaktor for
hjertesykdom?
Hjertesviktsykepleier,
Lovisenberg Diakonale sykehus
Også kvinner med medfødt hjertefeil
vil bli mødre
Mette Elise Estensen
Simulering som et bidrag til en
handlekraftig sykepleier
Randi Tosterud
Kaffe/utstilling/postervandring
Alvorlig hjertesvikt; hva kan
hjertekirurgen bidra med?
Evidensbasert sykepleie til pasienter
med hjertesvikt
Lunsj/Utstilling
Legemiddelbehandling hos hjertekarpasienten- etterlevelse og
ufordringer
Risiko for hjerteinfarkt ved røyking.
Tapte leveår hos kvinner og menn.
13.45 – 14:00
Presentasjon av kongress 2016
14:00 – 14.15
14:15 - 15:15
Pause
Sjef i eget liv. Hvordan kan
vi stimulere våre pasienter til å ta
ansvar for sine holdninger,
følelser og adferd?
15:15 – 15:20
Forelesere
Møteleder:
Eva Isaksen /
Berit Gravrok
Merete Norstad
Vel hjem ved faggruppeleder
Overlege Kardiologisk avdeling,
OUS Rikshospitalet
Førsteamanuensis
Høgskolen i Gjøvik
Arnt Fiane
Professor thoraxkirurgi,
Avdelingsleder thoraxkirurgisk
avd. OUS
Nina Fålun
Førstelektor HiB, Fag- og
forskningssykepleier,
Hjerteavdelingen, HUS
Kristine Lundereng
Klinisk Farmasøyt
Sykehuset i Levanger
Morten Grundtvig
Overlege PhD, Kardiolog,
Sykehuset Innlandet
Lillehammer
Lokalgruppen i
Hordaland
Ingvard Wilhelmsen
Professor UiB, Spesialist i
indremedisin, gastro og
psykiatri. Driver landets eneste
Hypokonderklinikk
Siv Olsen

Similar documents