Klaffefeil og hjertesvikt

Transcription

Klaffefeil og hjertesvikt
Klaffefeil og hjertesvikt
Theis Tønnessen
Thoraxkirurgisk avd.
Oslo universitetssykehus, Ullevål
Klaffelidelser
•
•
•
•
•
•
Aortastenose
Mitralinsuffisiens
Aortainsuffisiens
Mitralstenose
Tricuspidalinsuffisiens
(”resten kan dere glemme”)
Hjertesvikt:
• For lavt hjerteminuttvolum til å
tilfredsstille kroppens metabolske
krav (uten å øke fylningstrykket)
Klaffefeil og hjertesvikt
• Pga god diagnostikk og tidlig
henvisning/operasjon er det få pasienter som
utvikler hjertesvikt i Norge i dag
• Unntak: Akutte klaffelidelser
– Mitralinsuffisiens (infarkt, chordaeruptur,
endocarditt)
– Aortainsuffisiens (traumatisk, endocarditt)
• OBS ”under-rapportering” av symptomer,
spesielt eldre kvinner
Aortaklaffefeil
Aortaklaffefeil – indikasjoner for
operasjon
• Aortastenose
– Symptomer
– Åpningsareal < 0,7cm2 og/eller mean gradient > 50
mmHg
• Aortainsuffisiens
–
–
–
–
AI grad 3 (0-3)
Symptomer
Rask dilatasjon av venstre ventrikkel
VV endesystolisk diameter > 5,5 cm og/eller
endediastolisk diameter > 7,5 cm
Traumatisk aortaklaff ruptur
18. Ullevål symposium 2009
Ventiltyper
• Biologisk
– Pasienter over 70 år
– Pasienter under 70 år og redusert forventet
levetid eller kontraindikasjoner mot mekanisk
ventil
• Mekanisk
– Pasienter under 70 år
• ”Klaffe-reparasjoner”
12
Griseventiler
Freestyle
Medtronic
Mosaic
Medtronic
13
Biologisk aortaklaff
Pannus dannelse
15
18.11.2010
Venstre ventrikkelhypertrofi/diastolisk
dysfunksjon
16
Neverdal, Tønnessen et al, Eur J Heart Fail, 2006
Mitralklaffefeil
Mitralklaffefeil: Indikasjoner for
operasjon
• Mitralinsuffisiens
– MI grad 3 (0-3) (og reversering av
lungeveneflow)
– Symptomer
– Dersom man kan gjøre plastikk senker man
terskelen for operasjon
• Mitralstenose
– Åpningsareal < 1,5 cm2
– Symptomer
20
Chordaeruptur med mitralinsuffisiens
Mitralklaffeplastikk
22
18.11.2010
Mitralplastikk med ring
Mitral-insuffisiens pga postinfarkt
remodellering og restriksjon
• Hvis stor – operasjon ± bypass-kirurgi
• Ringplastikk eller kunstig klaff
Papillemuskelruptur
• Diagnose:
• Kardiogent sjokk
• Ekko
• Behandling:
• IABP
• Kirurgi innen et døgn hvis påvirket
hemodynamikk
• Som oftest kunstig protese (event plastikk)
Antikoagulering
• Aortaventil
• Biologisk: ASA i tre mnd, ellers ingenting
• Mekanisk: Marevan (INR 2,5)
• Mitralventil
• Biologisk: ASA i tre mnd, ellers ingenting
• Mekanisk: Marevan (INR 2,5), HUSK: aldri
INR under 2 ved mekanisk mitralventil
26
Husk antibiotikaprofylakse ved:
•
Prosedyrer i munnhule m. forventet blødning (tanntrekking) +
luftveisinngrep
•
ANTIBIOTIKAVALG
Amoxicillin 2 gram p.o. 1 time før prosedyre.
Ved penicillinallergi: clindamycin (Dalacin) 600 mg p.o.
•
Prosedyrer i GI tractus (colonoskopi, ERCP, etc)
•
Prosedyrer i urogenitaltractus (cystoskopi, TUR-P,
urinveiskateterisering?)
•
ANTIBIOTIKAVALG
Ampicillin 2 gram i.v. + aminoglykosid 160 mg i.v. 15-30 min før
prosedyre ny dose etter 6 timer.
Ved penicillinallergi: Vancomycin 1 gram i.v. 1 time før
prosedyre
27
18.11.2010
Sykemelding, fysisk aktivitet:
•
Gå turer, lett fysisk aktivitet umiddelbart etter operasjonen,
når pasienten føler for det
•
Seksuell aktivitet når du føler for det
•
Unngå tunge løft i to mnd
•
Kan begynne på jobb når pas. føler for det, ofte vanlig med 6
uker-3 mnd sykemelding, kanskje mer ved tungt kroppsarbeid
•
Kjøre bil etter 4-6 uker (spesielle regler for yrkessjåfører)
•
Kontroll ved klaffepoliklinikk 3, 12, 24 mnd og 5 og 10 år etter
operasjon
28
18.11.2010