Invitasjon til hjertesviktkonferanse 8 mai 2015

Transcription

Invitasjon til hjertesviktkonferanse 8 mai 2015
INVITASJON
Hjertesviktkonferansen 2015
Oslo Kongressenter
8. mai, kl. 08:00 - 13:00
Den ukjente hjertesykdommen
• Kunnskapen om hjertesvikt er svært lav i den norske befolkningen. Bare én av ti kjenner
symptomene på den alvorlige folkesykdommen.
• Dødeligheten er høyere for hjertesvikt enn for flere krefttyper. Hjertesvikt er også hoved-
årsaken til sykehusinnleggelse hos personer over 65 år, og med en økende eldre befolkning vil hjertesvikt utgjøre en betydelig økonomisk kostnad.
LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke og Novartis ønsker øke kunnskapen om
hjertesvikt. På konferansen står sterke pasienthistorier og helsepersonells erfaringer fra
møte med hjertesviktpasienter. Vi får også politiske innspill samt fagorganenes synspunkter
og refleksjoner.
Meld deg på allerede nå ved å sende en e-post til: [email protected]
Velkommen til Hjertesviktkonferansen 2015.
Med vennlig hilsen
LHL og Novartis
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Tlf: +47 22 79 90 00 | Faks: +47 22 22 50 37
Program
08:00
Besøksadresse: Storgata 33 A, 6. etasje, 0184 Oslo
Postadresse: Pb 8768 Youngstorget, 0028 Oslo
[email protected], www.lhl.no
Registrering, en god kopp kaffe - og noe å bite i
08:30
Velkommen
Frode Jahren, generalsekretær, LHL
Veronika Barrabés, country manager, Novartis Norge 08:40 Hva er hjertesvikt? Mini-quiz og ABC om hjertesvikt
Hans-Christian Vadseth, konferansier Lars Gullestad, professor i kardiologi, Universitetet i Oslo
09:00
Hjertesvikt – En helsepolitisk utfordring
Sveinung Stensland, medlem i Stortingets helse- og omsorgskomite
09:15
Pasientperspektivet. Samtale i panel
Norsk pasient
René Bengtsen, hjertesviktpasient og radiograf, Odense Universitetshospital
Are Helseth, medisinsk sjef, LHL
09:50Kaffepause
10:10
Hjertesvikt: Hvor står vi, hvor går vi?
Nasjonale prioriteringer i helsevesenet – i dag og i framtiden
Johan Torgersen, direktør, Divisjon spesialisthelsetjenester, Helsedirektoratet
Hjertesvikt i Norge – trender og utviklingstrekk
Marta Ebbing, kardiolog, avdelingsdirektør, Avdeling for helseregistre, Folkehelseinstituttet
Funn fra Norwegian Heart Failure Registry 2000-2013
Morten Grundtvig, overlege, leder Norsk hjertesviktregister Reinnleggelser av hjertesviktpasienter ved Bærum sykehus
Erik Shetelig og Eirik Nesset, praksiskonsulenter, Bærum sykehus
11:10
Kort benstrekk
11:20
Hjertesviktpasienter i helsetjenesten
Hjertesvikt utenfor sykehuset - erfaringer fra allmennpraksis
Jørgen Urnes, spesialist i allmennmedisin PhD., fastlege ved Edda legesenter
og førsteamanuensis ved Institutt for samfunnsmedisin, NTNU
Erfaringer fra sykehus: Stor og kostbar pasientgruppe
Lars Gullestad, professor i kardiologi, Universitetet i Oslo
Erfaringer fra en hjertesviktpoliklinikk: Oppfølging i praksis
Kari Korneliussen, sykepleier, hjertesviktpoliklinikken, Sykehuset i Vestfold
12:20
Avslutning Frode Jahren, generalsekretær, LHL
12:30 Felles lunsj
”Dette arrangementet arrangeres i samsvar med avtaler om samhandling som Legemiddelindustriforeningen har inngått med Den norske legeforening, Norges Farmaceutiske
Forening, Norsk Sykepleierforbund og De regionale helseforetakene. For deg som helsepersonell medfører dette at både du og arrangøren har rettigheter og plikter som skal sikre
at arrangementet er av god faglig kvalitet og at det ikke er egnet til å skape forestillinger om uheldige bindinger mellom industri og helsepersonell. For mer informasjon se www.
lmi.no/standardinformasjon.”
NO1501284431